EN
Přejít na Prostor pro spolupráci
Foto: Dragan Dragin

ŠKOLA TANČÍ

Přinášíme kreativní projekty do škol.

Datum konání akce1. 4. – 14. 7. 2019 |  Místo konání akceŽďár nad Sázavou I Praha I ČR

Principy Škola tančí jsme převzali z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.

Cílem iniciativy Škola tančí je podporovat mezioborové aktivity, umělecké projektové myšlení a tvořivost a přinášet do škol a mezi pedagogy nové přístupy, moderní metody a inspirovat k „out of the box“ smýšlení o vzdělávání. Díky umění děti i dospělí získávají přístup k abstrakci a uvědomují si přínos umění pro jejich rozvoj.

Základní myšlenkou konceptu je, že pohyb – tanec může pomoci žákům při osvojování poznatků napříč učivem a může rozšířit jejich rámec kompetencí. Hlavním principem je pak mezioborová spolupráce mezi tanečním tvůrcem a pedagogem. Taneční tvůrce vtahuje do tvůrčího procesu nejen žáky, ale i učitele. Zkušenost pak ukazuje, že uskutečnění kreativního projektu na škole posiluje vazby nejen mezi dětmi, mezi učitelem a žáky, ale i mezi školou a rodinou dítěte.

Podívejte se, jak fungují kreativní projekty v praxi: video

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky?

Program

Učitelé a vyškolení umělci po vzájemné dohodě a dle vzájemných preferencí, předmětu výuky, složení kolektivu a dalších dostupných kritérií vytvoří dvojice (pedagog + umělec).

Umělec ve spolupráci s pedagogem připraví na míru formu i obsah projektu. Umělec pravidelně intervenuje do výuky po dobu jednoho až tří měsíců. Pedagog se nechává inspirovat kreativním přístupem a průběžně navazuje na tuto intervenci i v ostatní výuce. Žáci realizují tvůrčí projekt výuky v pohybu a učí se vnímat a používat „tělo v pohybu“ jako kreativní nástroj poznávání a zapamatování. Silným prvkem při zkoušení je také názornost, hra, spolupráce a vzájemné sdílení.

Realizace kreativních projektů dává choreografům praktickou příležitost vyzkoušet si novou formu profesionálního působení. Školám, dětem a pedagogům otevírá příležitost nahlédnout do choreografického procesu a odnést si z něj praktickou zkušenost s kreativní výukou v pohybu.

Projekt vždy uzavírá veřejná prezentace výsledků a verbální hodnocení ze strany vedení projektu, umělce, pedagoga i dětí. Závěrečná prezentace je okamžikem neformálního sdílení názorů, podnětů i připomínek.

Děti se také stávají součástí veřejného vystoupení na mezinárodním festivalu současného tance KoresponDance, které je pro ně často zdrojem „Aha efektu“, kdy si uvědomí, co vlastně získaly.

Praktické informace

Projekt ŠKOLA TANČÍ je otevřen pro účast dalších škol.

Pokud máte zájem o podrobné informace, reference projektu či uskutečnění projektu na vaší škole, neváhejte nás kontaktovat: zuzana.demlova@se-s-ta.cz

Podpora

Děkujeme: Zámek Žďár nad Sázavou a Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Hlavní město Praha, Město Žďár nad Sázavou, Region Vysočina, Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Život umělce, KoresponDance, spolupracujícím školám.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a statutárního města Jihlava v rámci projektu Jihlava vzdělává kulturou 2019. 

Připravujeme

TVOŘIVÝ DĚTSKÝ TÁBOR

Každoročně pořádáme kreativní dětský tábor na Zámku ve Žďáru nad Sázavou. Tanec, divadlo a nový cirkus jsou náplní tvůrčího procesu dětí pod vedením zkušených umělců a pedagogů v prostředí Zámku s možností mnoha doprovodných aktivit jako je koupání, procházky v krásné přírodě ad. Tábor je otevřen dětem od 8 do 16 let a už druhým rokem bude jak příměstský, tak i s možností pobytu.

 

FESTIVAL KoresponDance

KoresponDance každý rok na začátku července otevře dveře zámku desítkám umělců a tisícovkám návštěvníků a všem zprostředkuje fantastický zážitek se současným uměním té nejvyšší světové úrovně. Těšit se můžete již na sedmý ročník, který opět přivítá nepočítaně umělců z několika kontinentů.

 

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 400 000 kč.