EN
Přejít na Rezidence
Foto: Dragan Dragin

MEZIOBOROVÝ INKUBÁTOR

Nacházíme paralely mezi obory tanec, matematika, biologie, fyzika, light design, architektura a hudba.

Datum konání akce10. 3.–16. 3. 2018 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Jak často máte příležitost věnovat se pouze bádání a obohacovat se o jiné přístupy bez nutnosti tlaku na výsledek? Mezioborový inkubátor vznikli právě za tímto účelem. Ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem poskytujeme umělcům a vědcům čas a prostor pro společný výzkum s jediným cílem, věnovat se sdílení otázek a odpovědí, konfrontaci způsobů myšlení a hledání nových cest k rozvoji své další práce. Tématem pro letošní rok je CIRKULACE.

Cirkulace informací, cirkulace částic, cirkulace oběhu, našeho pohybu. Z makro a mikro per-spektivy zároveň se chceme společně, prostřednictvým interdisciplinárního diskurzu, podívat na propojení a síťování vztahů cirkulace, které nabízí na jedné straně svobodu pohybu a rhizoma-tické myšlení, na druhé nás svazuje a kontroluje. Jak transparentní a dynamická je a může být tato cirkulace? Jaký má dopad na naše tělo a naše okolí v uměleckém, politickém, sociálním a vědeckém diskurzu? Prostřednictvím dialogu, skupinových rešerší a vzájemně sdílených zkuše-ností budeme zkoumat její strukturu, pravidla, nehody a prohlubovat otázky proč se cirkulace stala jedním z nejaktuálnějších témat našeho století.

Rezidence otevírá účastníkům jedinečné prostory zámeckého areálu Žďár nad Sázavou. Komplex s blízkým okolím představuje zcela unikátní krajinný a urbanistický barokní celek s neopakovatelným geniem loci, který se stane místem reflexe a dialogu a též sám o sobě zobrazuje využití cirkulace. Program rezidence zahrnuje moderované diskuse se specialisty z jednotlivých zainteresovaných oborů, společné bádání i volné hledání inspirace jak v interiérech, tak exteriérech areálu a v nádherné přírodě, která zámek obklopuje.

V letošním roce budeme pracovat s hosty: Jiří Vítek (architekt, VUT Brno), František Fabián (light designer, Institut světelného designu) a Tomáš Žižka (scénograf, režisér, DAMU Praha)

Co je pro jiné obory cirkulace? Jak na ni pohlíží věda a jak umění?

Výsledek rezidence může být pro každého jiný, choreograf může najít nové téma pro tvorbu, fyzik další způsob aplikace svých výzkumů, architekt jiné inspirační zdroje při práci s prostorem…

Zabýváme se různými oblastmi, které pojmenovávají stejný jev, používají stejné slovo a pokládají si podobné otázky, na které mají ale různé odpovědi. Vysoká specializace oborů nám někdy dává zapomenout na jejich vzájemné obohacování a propojení.

Mezioborový inkubátor je příležitost poznat jiná řešení a obohatit způsoby nahlížení.


 

Na rezidenci není vyvíjen žádný tlak na tvorbu, umělci mají čas a prostor k přemýšlení a na rozvoj svého bádání a hledání.

Program

Seznámení: Představení tvorby, myšlenek a vizí souvisejících s tématem rezidence ostatním účastníkům.

Hlavní program: Kreativní ateliery zaměřené na zkoumání, tvorbu a diskuze ve skupinách, rozvoj vlastního konceptu, hledání definic a odpovědí.

Doprovodný program: Prohlídky Muzea nové generace, Zámku Žďár nad Sázavou a dalších inspirativních míst, každé ráno lekce Feldenkraisovy metody (Feldenkraisova metoda somatického vzdělávání je celosvětově uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb jako zdroj k procesu učení).

Zakončení: Závěrečná prezentace, diskuze, forma bude zvolena na základě konkrétního vývoje procesu tvorby na rezidenci.

SE.S.TA vybraným umělcům poskytuje:

/ rezidenční prostory včetně ubytování a stravování
/ příspěvek na cestovné do 450,- Kč na osobu pro české účastníky
/ na závěr rezidence možnost veřejné prezentace – moderovaný kulatý stůl

Praktické informace

Tvůrčí inkubátor je jednou ze stěžejních aktivit SE.S.TA zaměřených na rozvoj umělců a je realizován pravidelně každý rok. Open call vypisujeme v dostatečném předstihu na našich webových stránkách a sociálních sítích. 

V případě zájmu o účast či o více informací nás neváhejte kontaktovat. 

Přihlášky/předprodej

Příjem přihlášek pro rok 2018 uzavíráme 10. ledna, na podzim bude vypsán open call na další ročník.  

Podpora

Mezioborový inkubátor pořádáme ve spolupráci s Institutem umění - Divadlením ústavem

Připravujeme

REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM

Rezidence pro choreografy s koučinkem je prestižním projektem SESTA. Každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku. Rezidence má bohatý doprovodný program pro profesionální veřejnost i pro publikum.

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.