EN
Přejít na Rezidence
Foto: archiv Zámek Žďár nad Sázavou

REZIDENČNÍ PROGRAM 2020: I. KLASTR

SE.S.TA poskytuje umělcům komplexní zázemí pro výzkum nebo přípravu představení.

Datum konání akce12. 1.–16. 1. 2020 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Pro rok 2020 jsme opět otevřeli rezidenční program v areálu Zámku Žďár nad Sázavou. V rámci programu poskytujeme umělcům zázemí pro přípravu představení, čas na výzkum, prostor k setkání a sdílení otázek i zkušeností. Prioritně podporujeme choreografy, ale přijímáme i tvůrčí projekty z oblasti divadla, literatury, hudby, cirkusu. Podporujeme též mezikulturní setkání umělců ze zahraničí s českými tvůrci. První pololetí je obsazeno, na druhé je možné hlásit projekty do poloviny března.

Rezidenční program otevírá zájemcům prostory zámeckého areálu Žďár nad Sázavou. Jedinečný komplex bývalého kláštera s blízkým okolím představuje zcela unikátní krajinný a urbanistický barokní celek. Při rekonstrukci byly některé prostory uzpůsobeny pro potřeby umělců, a tak je zámek krásným místem snoubícím v sobě podmínky pro výzkum a tvorbu a genius loci výjimečného místa s historií sahající do 13. století.

KOMU JE REZIDENCE URČENA

/ Tvůrčím projektům z oblasti současného tance, nového cirkusu, pohybového divadla, případně z oblasti autorského divadla, literatury, hudby apod. 

/ Podporujeme jak české, tak mezinárodní projekty.

/ Podporujeme mezioborové projekty.

/ Rezidence je určena jak pro projekty ve fázi výzkumu (leden, duben, srpen), tak pro přípravu představení (leden, duben, srpen, říjen/listopad). 

Site-specific prostor pro přípravu představení i umělecký výzkum.

Program

TERMÍNY REZIDENCÍ:

/ 12.–16. ledna
/ 14.–23. dubna
/ 18.–27. srpna
/ 26. října – 6. listopadu (v tomto termínu preferujeme projekty ve finální fázi realizace)

V rámci každého termínu v areálu paralelně pracují dvě až tři skupiny umělců. Aktualizovaný systém má zejména podpořit výměnu názorů a zkušeností mezi českými a zahraničními tvůrci a posílit tak uměleckou komunitu, mobilitu a přeshraniční spolupráci.

 

KRITÉRIA PRO VYUŽITÍ REZIDNČNÍHO PROGRAMU SE.S.TA

1. Umělec hlásí na rezidenci konkrétní tvůrčí projekt, který chce dále rozvíjet.

2. Umělec se hlásí na konkrétní vyhlášený termín. 

3. Součástí rezidence je povinnost prezentace projektu pro místní publikum. Prezentace může mít různou podobu, která vždy záleží na konkrétním projektu a fázi, v jaké se nachází. Zpravidla jsou výstupy z rezidence pojímány jako work in progress, workshop přednáška apod.

4. Umělec do 30 dnů od skončení rezidence dodá text na Blog SE.S.TA nebo poskytne videorozhovor: shrnutí výsledků výzkumu, vývoje tvůrčí práce na rezidenci apod. 

5. Umělec je povinen uvádět Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA jako partnera projektu ve všech publikovaných materiálech. 

Praktické informace

Kromě ubytovacích a zkušebních kapacit v rámci rezidence získáte:

/ Možnost setkat se s jinými tvůrci z dalších uměleckých skupin. 

/ Příležitost setkat se s místním publikem (prezentace na závěr rezidence). 

/ Video záznam z prezentace ze závěru rezidence. 

/ Prostor pro vlastní reflexi umělecké práce na rezidenci formou psaného textu nebo řízeného videorozhovoru. 

Život zámeckého areálu byl během více než 800 let své existence vždy postaven na dvou pilířích, živé přírodě a živé kultuře. Tyto principy jsou zde díky majitelům zachovány dodnes a na zámku jsou realizovány nejrůznější aktivity, které se právě s odkazem na kulturní, sociální a ekonomickou historii místa vztahují k jeho současným a budoucím potřebám rozvoje.

SE.S.TA může zprostředkovat setkání s místní komunitou. Přímo v areálu je základní škola, aktivní farnost a Muzeum s lektorským oddělením, mimo areál je pak možná spolupráce se základní uměleckou školou a kulturními institucemi města nebo zástupci různých odvětví průmyslu, rybníkářství a lesnictví.

 

PROSTORY A VYBAVENÍ

Při rezidenci je možné využít jak rozmanité vnitřní prostory Zámku, tak exteriéry v areálu s výrazným geniem loci. Dále je možné čerpat inspiraci v industriálním prostředí města, v okolní přírodě, která si zachovává barokní ráz – systém rybníků, cest, spolu s dominantou kostela Zelená Hora.

/ Ubytovací kapacity přímo v areálu. 

/ Společenské prostory tzv. Čajovny s kuchyňským vybavením (varná deska, lednice, mikrovlnka, mrazák, nádobí).

/ Zkušební prostory:

Prostor o rozměrech 15 x 25 m.

Prostor o rozměrech 6 x 25 m.

Tři propojené freskové sály o rozměrech 9 x 12 m.

Řada netradičních míst v interiérech i exteriérech historicky cenného a inspirativního areálu.

Fajnšmekři mohou využít unikátní syrové historické sklepy o rozměrech 40 x 8 m.

/ Variabilní vybavení prostor:

Disponujeme baletizolem a kvalitní taneční podlahou firmy SPECTAT.

Základní zvuková aparatura JBL reproduktory, 2 bedny: LD Systems Road Buddy 10 HS. 

Další techniku je možné objednat za úhradu.

 

Pro dopravu do centra města i jinam je možné využít kola, která jsou na Zámku zdarma k zapůjčení. 

 

CENA

/ Příspěvek na ubytování 210 Kč / osoba / den

/ Příspěvek na zkušebny 800 Kč / osoba / den

Přihlášky/předprodej

V případě zájmu o rezidenci se hlaste prostřednictvím online formuláře, kde je třeba vybrat datum, typ požadované rezidence (výzkum/příprava představení) a vložit CV, motivační dopis a popis projektu. 

Online formulář

Lhůta pro podání přihlášek:
Pro druhé pololetí (srpen, říjen/listopad), přihlášky do 15. 3. 2020 

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat:
Eva Dryjová, produkce, +420 607 548 259, eva.dryjova@se-s-ta.cz
Zuzana Žabková, konzultace (editor Blog SE.S.TA.)

Podpora

PARTNEŘI

Zámek Žďár nad Sázavou, Muzeum nové generace, centrum současného umění MeetFactory, asociace nezávislých tanečníků ID Frankfurt, Nová síť

Připravujeme

REZIDENČNÍ PROGRAM 2020: III. a IV. KLASTR

Na termíny rezidencí v srpnu a říjnu se můžete hlásit do 15. března 2020. 

 

PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ 2020

Seminář je určen všem pedagogům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k výuce. Vítáni jsou i taneční interpreti a choreografové. Seminář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a povedou ho Anna Sedláčková (SK/CZ) a Jean-Christophe Paré (FR). Hlásit se můžete do konce ledna.

 

KLUB ČTENÍ TANCE

Klub čtení tance bude čtyřikrát do roka analyzovat současný diskurz performativního umění a mapovat přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance bude vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky na konkrétní téma.

 

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 400 000 kč.