EN
Přejít na Rezidence
Foto: archiv Zámek Žďár nad Sázavou

REZIDENČNÍ PROGRAM 2020: III. KLASTR

SE.S.TA poskytuje umělcům komplexní zázemí pro výzkum nebo přípravu představení.

Datum konání akce18. 8.–27. 8. 2020 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Pro rok 2020 jsme opět otevřeli rezidenční program v areálu Zámku Žďár nad Sázavou. V rámci programu poskytujeme umělcům zázemí pro přípravu představení, čas na výzkum, prostor k setkání a sdílení otázek i zkušeností. Prioritně podporujeme choreografy, ale přijímáme i tvůrčí projekty z oblasti divadla, literatury, hudby, cirkusu. Podporujeme též mezikulturní setkání umělců ze zahraničí s českými tvůrci.

Rezidenční program otevírá zájemcům prostory zámeckého areálu Žďár nad Sázavou. Jedinečný komplex bývalého kláštera s blízkým okolím představuje zcela unikátní krajinný a urbanistický barokní celek. Při rekonstrukci byly některé prostory uzpůsobeny pro potřeby umělců, a tak je zámek krásným místem snoubícím v sobě podmínky pro výzkum a tvorbu a genius loci výjimečného místa s historií sahající do 13. století.

KOMU JE REZIDENCE URČENA

/ Tvůrčím projektům z oblasti současného tance, nového cirkusu, pohybového divadla, případně z oblasti autorského divadla, literatury, hudby apod. 

/ Podporujeme jak české, tak mezinárodní projekty.

/ Podporujeme mezioborové projekty.

/ Rezidence je určena jak pro projekty ve fázi výzkumu (leden, duben, srpen), tak pro přípravu představení (leden, duben, srpen, říjen/listopad). 

Site-specific prostor pro přípravu představení i umělecký výzkum.

Program

TERMÍNY REZIDENCÍ:

/ 12.–16. ledna
/ 14.–23. dubna
/ 18.–27. srpna
/ 26. října – 6. listopadu (v tomto termínu preferujeme projekty ve finální fázi realizace)

V rámci každého termínu v areálu paralelně pracují dvě až tři skupiny umělců. Aktualizovaný systém má zejména podpořit výměnu názorů a zkušeností mezi českými a zahraničními tvůrci a posílit tak uměleckou komunitu, mobilitu a přeshraniční spolupráci.

 

KRITÉRIA PRO VYUŽITÍ REZIDNČNÍHO PROGRAMU SE.S.TA

1. Umělec hlásí na rezidenci konkrétní tvůrčí projekt, který chce dále rozvíjet.

2. Umělec se hlásí na konkrétní vyhlášený termín. 

3. Součástí rezidence je povinnost prezentace projektu pro místní publikum. Prezentace může mít různou podobu, která vždy záleží na konkrétním projektu a fázi, v jaké se nachází. Zpravidla jsou výstupy z rezidence pojímány jako work in progress, workshop přednáška apod.

4. Umělec do 30 dnů od skončení rezidence dodá text na Blog SE.S.TA nebo poskytne videorozhovor: shrnutí výsledků výzkumu, vývoje tvůrčí práce na rezidenci apod. 

5. Umělec je povinen uvádět Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA jako partnera projektu ve všech publikovaných materiálech. 

Praktické informace

Kromě ubytovacích a zkušebních kapacit v rámci rezidence získáte:

/ Možnost setkat se s jinými tvůrci z dalších uměleckých skupin. 

/ Příležitost setkat se s místním publikem (prezentace na závěr rezidence). 

/ Video záznam z prezentace ze závěru rezidence. 

/ Prostor pro vlastní reflexi umělecké práce na rezidenci formou psaného textu nebo řízeného videorozhovoru. 

Život zámeckého areálu byl během více než 800 let své existence vždy postaven na dvou pilířích, živé přírodě a živé kultuře. Tyto principy jsou zde díky majitelům zachovány dodnes a na zámku jsou realizovány nejrůznější aktivity, které se právě s odkazem na kulturní, sociální a ekonomickou historii místa vztahují k jeho současným a budoucím potřebám rozvoje.

SE.S.TA může zprostředkovat setkání s místní komunitou. Přímo v areálu je základní škola, aktivní farnost a Muzeum s lektorským oddělením, mimo areál je pak možná spolupráce se základní uměleckou školou a kulturními institucemi města nebo zástupci různých odvětví průmyslu, rybníkářství a lesnictví.

 

PROSTORY A VYBAVENÍ

Při rezidenci je možné využít jak rozmanité vnitřní prostory Zámku, tak exteriéry v areálu s výrazným geniem loci. Dále je možné čerpat inspiraci v industriálním prostředí města, v okolní přírodě, která si zachovává barokní ráz – systém rybníků, cest, spolu s dominantou kostela Zelená Hora.

/ Ubytovací kapacity přímo v areálu. 

/ Společenské prostory tzv. Čajovny s kuchyňským vybavením (varná deska, lednice, mikrovlnka, mrazák, nádobí).

/ Zkušební prostory:

Prostor o rozměrech 15 x 25 m.

Prostor o rozměrech 6 x 25 m.

Tři propojené freskové sály o rozměrech 9 x 12 m.

Řada netradičních míst v interiérech i exteriérech historicky cenného a inspirativního areálu.

Fajnšmekři mohou využít unikátní syrové historické sklepy o rozměrech 40 x 8 m.

/ Variabilní vybavení prostor:

Disponujeme baletizolem a kvalitní taneční podlahou firmy SPECTAT.

Základní zvuková aparatura JBL reproduktory, 2 bedny: LD Systems Road Buddy 10 HS. 

Další techniku je možné objednat za úhradu.

 

Pro dopravu do centra města i jinam je možné využít kola, která jsou na Zámku zdarma k zapůjčení. 

 

CENA

/ Příspěvek na ubytování 210 Kč / osoba / den

/ Příspěvek na zkušebny 800 Kč / osoba / den

Přihlášky/předprodej

 

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat:
Eva Dryjová, produkce, +420 607 548 259, eva.dryjova@se-s-ta.cz
Zuzana Žabková, konzultace (editor Blog SE.S.TA.)

Podpora

ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Připravujeme

TANEC V GALERII: REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM

Cyklus Tanec v galerii charakterizuje interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním, kdy má návštěvník příležitost nahlédnout na výtvarná díla nově a prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků. Tanec v galerii v rámci Rezidence pro choreografy s koučinkem pak přináší možnost zhlédnout work in progress účastníků etablované mezinárodní rezidence, kteří deset dní pracovali v Praze se zahraničními kouči na svých vlastních projektech. 

 

REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM: WORK IN PROGRESS 

Rezidence pro choreografy s koučinkem je prestižním projektem SESTA. Každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku. Každoročně vznikají na rezidenci jedinečné projekty českých a zahraničních umělců. Na závěr rezidence proběhne tradiční prezentace, která je obzvláště u zahraničních účastníků pravděpodobně jedinou příležitostí vidět jejich práci v Česku.

 

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

Seminář Škola tančí uzavírá roční cyklus celého projektu. Seminář je určen tanečním tvůrcům a choreografům s chutí pracovat v jiném prostředí, kteří chtějí tvořit společné projekty pro žáky, a pedagogům základní nebo střední školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky. Účastníci mají na semináři příležitost vykročit ze zaběhnutého rámce, načerpat novou inspiraci a vytvořit nové profesní vazby. Seminář probíhá v nádherných a inspirativních prostorách zámeckého areálu Žďár nad Sázavou pod vedením lektorů, kteří v rámci projektu Škola tančí působí již několik let a mají s vzděláváním v pohybu bohaté a zejména rozmanité zkušenosti. Seminář je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

 

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 400 000 kč.