EN
Přejít na Rezidence
Foto: Dragan Dragin

VÝZVA PRO UMĚLCE - MEZIOBOROVÁ REZIDENCE / RETREAT

Datum konání akce8.–12. 11. 2016  |  Místo konání akceŽďár nad Sázavou

Zajímá vás, jak lze propojit tanec, hudba, scénografie a architektura? Jste tanečník, hudebník, scénograf nebo architekt? Pak je právě pro vás určen tento retreat.

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU) vyhlašuje otevřenou výzvu na RETREAT - rezidenční pobyt od 8. do 12. listopadu 2016 v areálu Zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Výzva je určena pro individuální umělce z oblasti tance (tanečník, choreograf), hudby (skladatel, interpret), scénografie a architektury.

Tématem retreatu je práce s partiturou/plánem v tanci, hudbě, scénografii a architektuře

Program

Rezidence se koná v historickém areálu Zámku ve Žďáru nad Sázavou s neopakovatelným geniem loci, který se tak stane místem reflexe a dialogu, mezioborových setkání, sdílení otázek a zkušeností v přátelské uvolněné atmosféře. Cílem retreatu je vzájemná mezinárodní mezioborová inspirace, rozvíjení svých konceptů a hledání kreativního procesu, posouvání své práce a pohledu na ni skrze nové objevy a sdílené aktivity.

V rámci pobytu neexistuje žádný tlak na tvorbu, umělci mají čas a prostor k přemýšlení a na rozvoj svého bádání a hledání. Výzva je tedy zaměřena na umělce, kteří se chtějí věnovat výzkumu kreativního procesu v mezioborovém kontextu, rozšířit své obzory o témata způsobů práce s partiturou/plánem, rekonstrukcí, interpretací, kreativitou.

Umělci budou mít během retreatu možnost prakticky pracovat ve studiu (historických sálech), sdílet své otázky a zkušenosti v rámci moderovaných diskusí, volně bádat v exteriérech obklopeni přírodou a kulturními památkami.  

Praktické informace

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA a IDU vybraným umělcům zajišťuje:

Přihlášky/předprodej

Přihlášky, které obsahují:

zasílejte na E fabisikova@se-s-ta.cz

Uzávěrka přihlášek je 9. října 2016  

Podpora

Ministerstvo kultury ČR, SE.S.TA ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem

Děkujeme!

Připravujeme

Veřejná prezentace výsledků mezioborového retreatu:

kulatý stůl otevřený široké veřejnosti

12.11.2016 od 15hod v Inventoriu Muzea nové generace na Zámku Žďár

vstup volný

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.