EN
Přejít na SE.S.TA pro děti
Foto: archiv

NECHŤ ŠKOLA TANČÍ

Kreativní výuka na školách pod vedením zkušených umělců

Datum konání akceDuben - Listopad 2016 |  Místo konání akceŽďár nad Sázavou

Může dítě poznávat a pochopit fyziku nebo matematiku prostřednictvím pohybu, "těla v pohybu"? Může si školák nebo student osvojit jazyk nebo literaturu díky tanci?

Cílem iniciativy KREATIVNÍ PROJEKTY VE ŠKOLÁCH je podporovat mezioborové aktivity a tvořivost ve školách. Tanec může pomoci žákům osvojit si poznatky, získat dovednosti daného předmětu a rozšířit rámec kompetencí, které dítě ve školním prostředí používá. Kreativní projekty posílí vazby mezi školou a životem dítěte, rodinou. Jednotlivé kreativní projekty se uskuteční v časově omezeném období (několika týdnů).

Cíle projektu:
- Rozvíjet kreativitu žáků a naučit se na jejím základě konstruktivně vystavět projekt
- Seznámit se s projektovým procesem směřujícím k cíli = choreografii
- Používat „tělo v pohybu“ jako prostředek poznávání
- Rozvíjet iniciativu, transdisciplinaritu, úctu a empatii ve výuce
- Naučit se rozpoznávat a respektovat individuální a skupinový potenciál
- Podporovat rozvoj osobnosti žáka na základě pochopení vlastní jedinečnosti
- Naučit děti vnímat umění a chápat společenský přínos každé tvořivé činnosti
- Přispívat k pozitivnímu vývoji vzdělávacího systému v ČR
- Projekty ze Žďárecka využít jako příklad pro další regiony

 

Program

Projekt  má 3 úrovně:

SEMINÁŘ pod vedením zahraničních a domácích lektorů
Cílem semináře je setkání choreografů a pedagogů, kteří dostanou prostor navzájem poznat své světy, vzdělávací a umělecké potřeby, tak aby mohli spolupracovat na tomto projektu.
Na školení jsou pozváni jedni z nejlepších choreografů, profesionálních umělců, kteří mají profesní přesah a zkušenosti ze zahraničí. Seminář je otevřený všem pedagogům ze ZŠ a SŠ ze Žďáru n/S a okolí.

REALIZACE PROJEKTŮ
Na začátku procesu vybraný choreograf a pedagog „ušijí na míru“ koncept celého projektu pro vybranou třídu. Následovně spolupracují s konkrétní skupinou žáků na definici projektu pro konkrétní vyučující předmět nebo předměty. Umělec pravidelně intervenuje do výuky. Pedagog se nechává inspirovat tímto přístupem a průběžně navazuje na tuto kreativní intervenci i v ostatní výuce. Umělci v běžné výuce využívají přirozeně svůj kreativní potenciál, jenž je doplněn pedagogickým vedením učitele. Žáci realizují tvůrčí projekt výuky v pohybu a učí se vnímat a používat „tělo v pohybu“ jako prostředek poznávání.

Projekt uzavře prezentace výsledků ve škole a vystoupení dětí na Mezinárodním festivalu pohybového divadla a tance KoresponDance, v rámci doplňkového programu Spolu dne 9. 7. 2016 v 16:30, Zámek Žďár n/S.

PŘEHLÍDKA - Kulatý stůl 9. 7. 2016 v 15:00
Vzdělávací modul uzavírá veřejný „Kulatý stůl“. Vzniká tak prostor a čas pro sdílení zkušeností, pro odpovědi na otázky a prezentaci výsledků společné práce veřejnosti.
 

 

Umělci

Jan  Bárta

Jan Bárta Životopis

Choreograf, tanečník, divadelní tvůrce. Věnuje se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii. Absolvent Konzervatoře Duncan centre v Praze a čtyřletého studia na divadelní akademii v Amsterdamu – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten. V roce 2017 absolvoval pětiletý drama/arte-terapeutický výcvik se zaměřením na metodu DvT – Developmental transformation (Vývojové proměny). Je spoluzakladatelem Crewcollective z.s. Věnuje se práci s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu, a to i v kontextu dramaterapie. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Jana Bitterová

Jana Bitterová Životopis

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Věnuje se současnému tanečnímu umění a improvizaci, a to jak z tvůrčího, tak i pedagogického a teoretického hlediska. Dlouhodobě pracovala v Anglii, kde vyučovala v tanečním programu Falmouth University (anatomie v pohybu, choreografie, kontaktní improvizace), ve francouzském Quimper (asistentka v choreografickém centru T.E.E.M.) či v belgickém Oostende (v edukačním oddělení pro muzeum současného umění Mu.ZEE). Ve své umělecké práci tvoří sóla i multimediální představení ve spolupráci s umělci z různých oborů, zabývá se site specific a zapojením místních komunit do uměleckého procesu. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Zdenka Brungot-Svíteková

Zdenka Brungot-Svíteková Životopis

Mezinárodně působící nezávislý umělec, tanečnice, performerka, choreografka a pedagožka, absolventka VŠMU (SK), seanse - Teaching Artists (N), programů Prototypes III Nadace Royaumont a Incubateur de Chorégraphes (FR). Zaměřuje se na současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické přístupy, pohybový výzkum a transdisciplinární spolupráce v oblasti tanečního umění a performance. Vzdělává se také v komunikaci a využití coaching přístupů v umělecké a pedagogické práci. Jako interpretka, spolutvůrkyně či asistentka spolupracovala s mnoha domácími i zahraničními umělci v Evropě, USA a Asii. Věnuje sa také vlastní autorské tvorbě (chiens anufragés, Define Yourself or Get Defined!, HAZARD ZONE). Je jedním z iniciátorů a organizátorů festivalu ImproEventsPrague (2010 - 2015), v rámci programu Francouzského Institutu byla rezidenční umělec na Cité Internationale des Arts Paříži v roce 2017/2018. Zdenka je také jednou ze zakladatelek spolku OSTRUŽINA z.s. a spoluautorkou projektů DIFFERENT?, Tančit o Žižkov a souHra. Práci OSTRUŽINA z.s. prezentovala na konferencích ITAC2 Brisbane 2014 a ITAC4 v New York City v roce 2018. Spolupracuje také s Ateliérem fyzického divdla KSFT-DIFA JAMU v Brně. / Photo: Lea Girardin [ ]

Barbora Látalová

Barbora Látalová Životopis

Barbora Látalová absolvovala na Konzervatoři Duncan centre v roce 1997. Je tanečnice, choreografka a taneční pedagožka pokládající si stále nové otázky a pro své další vzdělávání neváhá vycestovat za novými příležitostmi. Je interpretkou v několika projektech zároveň, ať již pro mezinárodní divadelní soubor Nie d´Alex Byrne, pro díla českých choreografů nebo v neposlední řadě také v představeních pro děti [ ]

Přihlášky/předprodej

Obracíme se na  pedagogy základní nebo střední školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky a na choreografy s chutí tvořit v jiném prostředí, kteří chtějí tvořit společné projekty pro žáky. 

Pokud máte zájem aby se projekt uskutečnil na Vaší škole kontaktujte nás: E.: mkafkova@se-s-ta.cz, 

 


 

Podpora

Děkujeme: Zámek Žďár n/S a Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Hlavní město Praha, Město Žďár nad Sázavou, KoresponDance .

Děkujeme také za krásnou hudbu, použitou při prezentacích "Škola tančí", choreografka Zdenka Brungot Svíteková.
Použité zvukové soubory: 
* audifications of EEG data by Dr. Florian Grond, data provided by Prof. Stefanie Blain-Moraes, 
http://www.grond.at/
https://www.mcgill.ca/spot/stefanie-blain-moraes

Připravujeme

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.