EN
Přejít na SE.S.TA pro děti
Foto: 

Seminář Škola tančí - kreativní projekty ve školách

Seminář pro choreografy a pedagogy o kreativní výuce na školách.

Datum konání akce4. 11 – 7. 11. 2016 |  Místo konání akceŽďár nad Sázavou

Může dítě chápat fyziku nebo matematiku přes pohyb? Může si školák nebo student osvojit jazyk nebo literaturu díky tanci? Obracíme se na choreografy s chutí tvořit v jiném prostředí, kteří chtějí tvořit společné projekty pro žáky a na pedagogy základní nebo střední školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky. Tento seminář je určen právě jim!

Projekt

Cílem iniciativy KREATIVNÍ PROJEKTY DO ŠKOL  má podporovat mezioborové aktivity  a tvořivost ve školách. Tanec může pomoci žákům osvojit si poznatky, získat dovednosti daného předmětu a rozšířit rámec kompetencí, které dítě ve školním prostředí používá. Takové kreativní projekty posílí vazby mezi školou a životem dítěte. Jednotlivé kreativní projekty se uskuteční v časově omezeném období (několik týdnů).

Seminář

KREATIVNÍ PROJEKTY DO ŠKOL si klade za cíl dát pedagogům a choreografům možnost spolupracovat  na realizaci jednotlivých tvůrčích tanečních projektů ve školách.
Seminář by měl pedagogům a choreografům se zájmem o kreativní zpestření výuky sloužit také k setkání s odborníky ze zahraničí i ČR, kteří mají s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti. Do semináře se mohou přihlásit i ti, kteří ještě praktické zkušenosti nemají.


Hlavním principem projektu je komplexní příprava pro mezioborovou spolupráci, propojení uměleckého a pedagogického světa, kdy profesionální umělec/choreograf ve spolupráci s pedagogem dané školy „ušijí na míru“ program pro konkrétní skupinu žáků prostřednictvím vybraného školního přemětu. Kreativní projekty dávají možnost choreografům připravit se a vyzkoušet si mezioborovou spolupráci a rozšířit si profesní možnosti. Nabízejí také příležitost pro profesionální umělce k rozvíjení jejich uměleckých dovedností a kompetencí v jiném prostředí, než jsou běžně zvyklí, ve spolupráci s pedagogy a žáky.

Současně projekty pěstují a rozvíjejí uměleckou kreativitu žáků používáním „těla v pohybu“ jako kreativního nástroje poznávání, zapamatování a názornosti. Děti se naučí vnímat umění a chápat společenský přínos prostřednictvím tvořivé činnosti. Projekty jsou pro děti intenzivní zkušeností v krátkém čase. Fakt, že jsou projekty intenzivní a krátké, naplňuje umělecké potřeby pro tvorbu. Současně představují neopakovatelnou příležitost pro děti, které by jinak neměli možnost setkat se s živou kulturní tvorbou, natož pak s tancem. Kreativní projekty poskytují choreografům další možnosti uplatnění, pedagogům a školám nové impulzy a nástroje k rozvíjení kreativity nejen ve výuce, ale také v odpovědnosti a iniciativitě dětí.

 

Kreativní výuka v pohybu

Program

 Rámcový harmonogram semináře

  pozn. pá.: 15:30 - 18:30, so. - po.: 9:00 - 18:00

Praktické informace

Přihláška ke stažení níže. Kontaktní osoba: Markéta Kafková, E.: mkafkova@se-s-ta.cz, T.: 607 273 177

 
V ceně není zahrnuto ubytování.

Ubytování Vám můžeme zajistit na Zámku Žďát n/S 150,-Kč /noc.

Další varianty:

Penzion Táferna
Santiniho 38/4, 591 02 Ždár nad Sázavou

telefon: +420 566 623 121

email: info@taferna.cz

nebo

Penzion na stezce

Dvorská 21, Ždár nad Sázavou

telefon: +420 566 623 395

email: penzionnastezce@eznam.cz
 

Tálský mlýn
Tálský mlýn, č.p.18, Žďár nad Sázavou

telefon: 566 625 501

email: talskymln@sportispo.cz

Neváhejte se obrátit na nás pokud jste nenašel vhodné ubytování.

Umělci

Jan  Bárta

Jan Bárta Životopis

Choreograf, tanečník, divadelní tvůrce. Věnuje se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii. Absolvent Konzervatoře Duncan centre v Praze a čtyřletého studia na divadelní akademii v Amsterdamu – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten. V roce 2017 absolvoval pětiletý drama/arte-terapeutický výcvik se zaměřením na metodu DvT – Developmental transformation (Vývojové proměny). Je spoluzakladatelem Crewcollective z.s. Věnuje se práci s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu, a to i v kontextu dramaterapie. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Zdenka Brungot-Svíteková

Zdenka Brungot-Svíteková Životopis

Mezinárodně působící nezávislý umělec, tanečnice, performerka, choreografka a pedagožka, absolventka VŠMU (SK), seanse - Teaching Artists (N), programů Prototypes III Nadace Royaumont a Incubateur de Chorégraphes (FR). Zaměřuje se na současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické přístupy, pohybový výzkum a transdisciplinární spolupráce v oblasti tanečního umění a performance. Vzdělává se také v komunikaci a využití coaching přístupů v umělecké a pedagogické práci. Jako interpretka, spolutvůrkyně či asistentka spolupracovala s mnoha domácími i zahraničními umělci v Evropě, USA a Asii. Věnuje sa také vlastní autorské tvorbě (chiens anufragés, Define Yourself or Get Defined!, HAZARD ZONE). Je jedním z iniciátorů a organizátorů festivalu ImproEventsPrague (2010 - 2015), v rámci programu Francouzského Institutu byla rezidenční umělec na Cité Internationale des Arts Paříži v roce 2017/2018. Zdenka je také jednou ze zakladatelek spolku OSTRUŽINA z.s. a spoluautorkou projektů DIFFERENT?, Tančit o Žižkov a souHra. Práci OSTRUŽINA z.s. prezentovala na konferencích ITAC2 Brisbane 2014 a ITAC4 v New York City v roce 2018. Spolupracuje také s Ateliérem fyzického divdla KSFT-DIFA JAMU v Brně. / Photo: Lea Girardin [ ]

Agnès Dufour

Agnès Dufour Životopis

je především tanečnicí, vystupuje mimo jiné pro Christine Bastin, Charles Cré-Ange, VMT, Maïté Fossen, Odile Azagury, Erika Zueneli, bratry Ben Aïm, Christian Bourigault, Hervé Diasnas a dalšímiJe certifikovanou praktikantkou metody Feldenkrais, rozvíjí tuto metodu ve vztahu k tanci a to na úrovni pedagogické i choreografické. V roce 2010 byla pozvána do Prahy, aby zde uvedla svou první choreografii „Impromptu“, kterou vytvořila společně se Suzon Holzer [ ]

Barbora Látalová

Barbora Látalová Životopis

Barbora Látalová absolvovala na Konzervatoři Duncan centre v roce 1997. Je tanečnice, choreografka a taneční pedagožka pokládající si stále nové otázky a pro své další vzdělávání neváhá vycestovat za novými příležitostmi. Je interpretkou v několika projektech zároveň, ať již pro mezinárodní divadelní soubor Nie d´Alex Byrne, pro díla českých choreografů nebo v neposlední řadě také v představeních pro děti [ ]

Přihlášky/předprodej

Přihlášky posílejte do 26. 10. 2016 na adresu:

mkafkova@se-s-ta.cz nebo na rezervace@se-s-ta.cz,

Maximální počet účastníků je 12 (ideálně půl na půl učitelé a choreografové).

Platbu proveďte do 26. 10. 2016 na číslo účtu 107-155530217/ 0100 variabilní symbol 052016 a do poznámky prosím uveďte své jméno a příjmení. V mimořádných případech je možné zaplatit i na místě v hotovosti. Pro školy vysílající své učitelé – možné i fakturou.

Storno poplatky: Odhlásí-li se účastník po 3. 10. 2016 do 26.10. 2016, účtujeme poplatek ve výši 50% základní ceny semináře. Po 26.10. 2016 ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.

Podpora

Děkujeme:  Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Město Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár nad Sázavou  a další

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.