EN
Přejít na SE.S.TA pro děti
Foto: Dragan Dragin

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ 2017 - vzdělávání v pohybu

Seminář pro tvůrce a pedagogy o kreativní výuce na školách.

Datum konání akce17. 11 – 20. 11. 2017 |  Místo konání akceŽďár nad Sázavou

Pomůže pohyb při učení vyjmenovaných slov či násobilky? Může dítě chápat fyziku nebo matematiku přes pohyb? Může si školák nebo student osvojit jazyk nebo literaturu díky tanci? Obracíme se na taneční tvůrce a choreografy s chutí tvořit v jiném prostředí, kteří chtějí realizovat společné projekty pro žáky a na pedagogy základní nebo střední školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky. Tento seminář je určen právě jim!

Projekt

Cílem iniciativy VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU je podpora mezioborové aktivity a tvořivost ve školách. Tanec může pomoci žákům osvojit si poznatky, získat dovednosti daného předmětu a rozšířit rámec kompetencí, které dítě ve školním prostředí používá. Takové kreativní projekty posílí vazby mezi školou a životem dítěte. Jednotlivé kreativní projekty se uskuteční v časově omezeném období (několik týdnů).

Seminář

VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU si klade za cíl dát pedagogům a tanečním tvůrcům možnost spolupracovat na realizaci jednotlivých tvůrčích tanečních projektů ve školách.
Seminář by měl pedagogům a choreografům se zájmem o kreativní zpestření výuky sloužit také k setkání s odborníky ze zahraničí i ČR, kteří mají s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti. Do semináře se mohou přihlásit i ti, kteří ještě praktické zkušenosti nemají.


Hlavním principem projektu je komplexní příprava pro mezioborovou spolupráci, propojení uměleckého a pedagogického světa, kdy profesionální umělec/choreograf ve spolupráci s pedagogem dané školy „ušijí na míru“ program pro konkrétní skupinu žáků prostřednictvím vybraného školního předmětu. Kreativní projekty dávají možnost choreografům připravit se a vyzkoušet si mezioborovou spolupráci a rozšířit si profesní možnosti. Nabízejí také příležitost pro profesionální umělce k rozvíjení jejich uměleckých dovedností a kompetencí v jiném prostředí, než jsou běžně zvyklí, ve spolupráci s pedagogy a žáky.

Současně projekty pěstují a rozvíjejí uměleckou kreativitu žáků používáním „těla v pohybu“ jako kreativního nástroje poznávání, zapamatování a názornosti. Děti se naučí vnímat umění a chápat společenský přínos prostřednictvím tvořivé činnosti. Projekty jsou pro děti intenzivní zkušeností v krátkém čase. Fakt, že jsou projekty intenzivní a krátké, naplňuje umělecké potřeby pro tvorbu. Současně představují neopakovatelnou příležitost pro děti, které by jinak neměli možnost setkat se s živou kulturní tvorbou, natož pak s tancem. Kreativní projekty poskytují choreografům další možnosti uplatnění, pedagogům a školám nové impulzy a nástroje k rozvíjení kreativity nejen ve výuce, ale také v odpovědnosti a iniciativitě dětí. 

Kreativní vzdělávání v pohybu

Program

 Rámcový harmonogram semináře

  pozn. pá.: 10:00 - 18:00, so. - ne.: 9:00 - 18:00, po 8:00 - 15:00 Čas bude upřesněn!
.........................................................................................................................................................

Chcete vědět více? Čtěte osobní příspěvky a zpětné vazby v sekci Škola tančí na: http://blog.se-s-ta.cz/

Praktické informace

Přihláška ke stažení níže. Kontaktní osoba: Markéta Kafková, E.: mkafkova@se-s-ta.cz, T.: 607 273 177

 
V ceně není zahrnuto ubytování.

Ubytování Vám můžeme zajistit na Zámku Žďát n/S 150,-Kč /noc.

Další varianty:

Penzion Táferna
Santiniho 38/4, 591 02 Ždár nad Sázavou

telefon: +420 566 623 121

email: info@taferna.cz

nebo

Penzion na stezce

Dvorská 21, Ždár nad Sázavou

telefon: +420 566 623 395

email: penzionnastezce@eznam.cz
 

Tálský mlýn
Tálský mlýn, č.p.18, Žďár nad Sázavou

telefon: 566 625 501

email: talskymln@sportispo.cz

Neváhejte se obrátit na nás pokud jste nenašel vhodné ubytování.

Ke stažení

Umělci

Zdenka Brungot-Svíteková

Zdenka Brungot-Svíteková Životopis

Mezinárodně působící nezávislý umělec, tanečnice, performerka, choreografka a pedagožka, absolventka VŠMU (SK), seanse - Teaching Artists (N), programů Prototypes III Nadace Royaumont a Incubateur de Chorégraphes (FR). Zaměřuje se na současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické přístupy, pohybový výzkum a transdisciplinární spolupráce v oblasti tanečního umění a performance. Vzdělává se také v komunikaci a využití coaching přístupů v umělecké a pedagogické práci. Jako interpretka, spolutvůrkyně či asistentka spolupracovala s mnoha domácími i zahraničními umělci v Evropě, USA a Asii. Věnuje sa také vlastní autorské tvorbě (chiens anufragés, Define Yourself or Get Defined!, HAZARD ZONE). Je jedním z iniciátorů a organizátorů festivalu ImproEventsPrague (2010 - 2015), v rámci programu Francouzského Institutu byla rezidenční umělec na Cité Internationale des Arts Paříži v roce 2017/2018. Zdenka je také jednou ze zakladatelek spolku OSTRUŽINA z.s. a spoluautorkou projektů DIFFERENT?, Tančit o Žižkov a souHra. Práci OSTRUŽINA z.s. prezentovala na konferencích ITAC2 Brisbane 2014 a ITAC4 v New York City v roce 2018. Spolupracuje také s Ateliérem fyzického divdla KSFT-DIFA JAMU v Brně. / Photo: Lea Girardin [ ]

Agnès Dufour

Agnès Dufour Životopis

je především tanečnicí, vystupuje mimo jiné pro Christine Bastin, Charles Cré-Ange, VMT, Maïté Fossen, Odile Azagury, Erika Zueneli, bratry Ben Aïm, Christian Bourigault, Hervé Diasnas a dalšímiJe certifikovanou praktikantkou metody Feldenkrais, rozvíjí tuto metodu ve vztahu k tanci a to na úrovni pedagogické i choreografické. V roce 2010 byla pozvána do Prahy, aby zde uvedla svou první choreografii „Impromptu“, kterou vytvořila společně se Suzon Holzer [ ]

Přihlášky/předprodej

Přihlášky posílejte do 19. 10. 2017 na adresu:

mkafkova@se-s-ta.cz nebo na rezervace@se-s-ta.cz,

Maximální počet účastníků je 18 (ideálně půl na půl učitelé a choreografové).

Platbu proveďte do 19. 10. 2017 na číslo účtu 107-155530217/ 0100 variabilní symbol 112017 a do poznámky prosím uveďte své jméno a příjmení. V mimořádných případech je možné zaplatit i na místě v hotovosti. Pro školy vysílající své učitelé – možné i fakturou.

Storno poplatky: Odhlásí-li se účastník po 19. 10. 2017 do 6. 11. 2017, účtujeme poplatek ve výši 50% základní ceny semináře. Po 6.11. 2017 ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.

Podpora

Děkujeme:  Hlavní město Praha, Státní fond kultury ČR, MK ČR, Region Vysočina, Město Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár nad Sázavou  a další

Připravujeme

Seminář pro taneční pedagogy únor 2018

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.