EN
Přejít na SE.S.TA pro děti
Foto: archiv SE.S.TA

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

Jak učit kreativně a v pohybu

Datum konání akce29.-30.1.2022 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Seminář určený pedagogům ZŠ a SŠ, kteří mají chuť obohatit svoji výuku o nové prvky a přesvědčit se, že pohyb může dětem napomoci v porozumění školní látce i rozvoji jejich osobnosti. Chcete-li vykročit ze zaběhnutého rámce, načerpat novou inspiraci a vytvořit nové profesní vazby, je pro vás seminář skvělou příležitostí. Seminář probíhá v nádherných a inspirativních prostorách zámeckého areálu Žďár nad Sázavou pod vedením lektorů, kteří v rámci projektu Škola tančí působí na školách v České republice a také jejich kolegů z Německa z projektu Tanz in Schulen. Seminář je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

 Principy projektu Škola tančí převzala SE.S.TA z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii. V Česku realizuje SE.S.TA projekty v programu Škola tančí od roku 2006.

Podívejte se na VIDEO ukázku projektu.

Pracujeme s metodami zaměřenými na rozvoj kreativity žáků používáním „těla v pohybu“ jako nástroje poznávání, zapamatování a názornosti. Na semináři s vámi budou sdílet své poznatky choreografové, kteří mají mnohaleté praktické zkušenosti z lektorování projektů Škola tančí ve třídách. Z partnerské organizace Tanzplattform přijedou na seminář choreografové, kteří vedou obdobný projekt Tanz in Schulen v Německu. Na vlastní kůži si budete moci vyzkoušet, jak obohacující může být poznávání sebe sama i světa kolem nás prostřednictvím pohybu.

Základní myšlenkou kreativního vzdělávání v pohybu je, že pohyb – tanec může pomoci žákům při osvojování poznatků napříč učební látkou, zároveň ale může rozšířit rámec kompetencí, které jsou pro rozvoj osobnosti dítěte klíčové (vnitřní motivace, sebedůvěra, schopnost kritického myšlení, tolerance, zodpovědnost a další).

Hlavním principem projektu Škola tančí je mezioborová spolupráce mezi tanečním tvůrcem (choreografem) a pedagogem, který v průběhu projektu může načerpat nové konkrétní nástroje pro kreativní způsob své výuky a také nahlížet na své žáky z jiného úhlu pohledu. Zkušenost pak ukazuje, že uskutečnění kreativního projektu na škole posiluje vazby nejen mezi dětmi, mezi učitelem a žáky, ale i mezi školou a životem dítěte a jeho rodinou.

Seminář je vhodný i pro učitele, kteří uvažují o realizaci projektu Škola tančí na své škole i pro ty, kteří chtějí jen vyzkoušet moderní přístupy ke vzdělávání, obohatit se jimi a do své praxe přenést třeba jen část či základní dojmy a rámcové zkušenosti ze vzdělávání v pohybu.

Cíl semináře
/ Skrze praktická cvičení a analýzy si vyzkoušet a pojmenovat nejrůznější umělecko-vzdělávací metody.
/ Získat konkrétní nástroje kreativního vzdělávání v pohybu pro běžnou výuku
/ Osvojit si základní principy konstruktivní reflexe jako součásti kreativního procesu
/ Vyzkoušet si metody vzdělávání v pohybu s dětskou skupinou

Kontext
/ Na semináři budou přítomní zkušení choreografové projektu Škola tančí a partnerského projektu Tanz in Schulen z Frankfurtu nad Mohanem.
/ Paralelně se seminářem bude probíhat i víkendová tvůrčí dílna pro děti. S touto skupinou budeme každý den občasně pracovat (ukázkové hodiny, reflexe apod.).
/ Do dětské skupiny můžete přihlásit i svoje děti – doporučený věk je 7–15 let

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky?

Program

 Začínáme v sobotu 29. 1. ráno - začátek bude upřesněn (předpokládaný konec v 18:00 h), v neděli 30. 10. začátek v 9:00 (předpokládaný konec 17:00 h).
Detailní harmonogram a náplň semináře bude upřesněn v průběhu ledna.

Náplň semináře

/ Praktická cvičení vedená zahraničním lektorem
/ Tvůrčí ateliér – tvorba vlastních modelových projektů
/ Interaktivní přednášky a konzultace se zkušenými umělci i pedagogy
/ Ukázkové hodiny vedené choreografy projektu Škola tančí a Tanz in Schulen a následná reflexe
/ Moderované diskuse, analýzy, nejrůznější participativní metody pro sdílení názorů a výměny zkušeností

Praktické informace

Cena: 1 600 Kč
Přihlásí-li se choreograf současně s dítětem, jež je účastníkem Víkendové tvůrčí dílny, může požádat o slevu 200 Kč.


Strava: strava není zahrnuta v ceně, na místě je možné domluvit společné obědy nebo využít kuchyňku


Ubytování:
Nabízíme možnost ubytování v bytě (2-3 lůžkové pokoje, sdílené soc. zařízení) nedaleko zámku
Cena: 250 Kč / osobu a noc
Případně možnost ubytování na zámku - vlastní spacák + karimatka (100 Kč/noc)
V případě zájmu o toto obytování nás prosím neváhejte kontaktovat, abychom Vám zarezervovali místo.

V blízkosti zámku jsou také penziony:
Penzion Táferna
Santiniho 38/4, 591 02 Ždár nad Sázavou
telefon: +420 566 623 121

email: info@taferna.cz
www.taferna.cz

Penzion Na stezce
Dvorská 21, Ždár nad Sázavou
telefon: +420 566 623 395

email: penzionnastezce@eznam.cz


Tálský mlýn
Tálský mlýn, č.p.18, Žďár nad Sázavou
telefon: 566 625 501

email: talskymln@sportispo.cz
www.talskymlyn.cz

Penzion U Draka (v centru města)
Veselská 55/12, Žďár nad Sázavou
telefon: 601 329 185
www.penzionzdar.cz

Neváhejte se obrátit na nás pokud jste nenašli vhodné ubytování.

Kontaktní osoba: Eva Papánková (koordinátor projektu Škola tančí), tel: 608 653 653 eva.papankova@se-s-ta.cz

Přihlášky/předprodej

Na seminář se hlaste prostřednictvím online formuláře, následně vás budeme informovat o dalším postupu.

Uzávěrka přihlášek: 20. 1. 2022

Po obdržení přihlášky Vám zašleme fakturu a údaje pro provedení platby.

Podpora

Seminář je realizován za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.