EN
Přejít na SE.S.TA pro děti
Foto: Dragan Dragin

ŠKOLA TANČÍ 2020

Přinášíme kreativní projekty do škol.

Datum konání akce1. 4.–31. 12. 2020 |  Místo konání akceŽďár nad Sázavou I Praha I ČR

Principy Škola tančí jsme převzali z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.

Cílem iniciativy Škola tančí je podporovat mezioborové aktivity, umělecké projektové myšlení a tvořivost a přinášet do škol a mezi pedagogy nové přístupy, moderní metody a inspirovat k „out of the box“ smýšlení o vzdělávání. Díky umění děti i dospělí získávají přístup k abstrakci a uvědomují si přínos umění pro jejich rozvoj.

Základní myšlenkou konceptu je, že pohyb – tanec může pomoci žákům při osvojování poznatků napříč učivem a může rozšířit jejich rámec kompetencí. Hlavním principem je pak mezioborová spolupráce mezi tanečním tvůrcem a pedagogem. Taneční tvůrce vtahuje do tvůrčího procesu nejen žáky, ale i učitele. Zkušenost pak ukazuje, že uskutečnění kreativního projektu na škole posiluje vazby nejen mezi dětmi, mezi učitelem a žáky, ale i mezi školou a rodinou dítěte.

Podívejte se, jak fungují kreativní projekty v praxi: video

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky?

Program

Učitelé a vyškolení umělci po vzájemné dohodě a dle vzájemných preferencí, předmětu výuky, složení kolektivu a dalších dostupných kritérií vytvoří dvojice (pedagog + umělec).

Umělec ve spolupráci s pedagogem připraví na míru formu i obsah projektu. Umělec pravidelně intervenuje do výuky po dobu jednoho až tří měsíců. Pedagog se nechává inspirovat kreativním přístupem a průběžně navazuje na tuto intervenci i v ostatní výuce. Žáci realizují tvůrčí projekt výuky v pohybu a učí se vnímat a používat „tělo v pohybu“ jako kreativní nástroj poznávání a zapamatování. Silným prvkem při zkoušení je také názornost, hra, spolupráce a vzájemné sdílení.

Realizace kreativních projektů dává choreografům praktickou příležitost vyzkoušet si novou formu profesionálního působení. Školám, dětem a pedagogům otevírá příležitost nahlédnout do choreografického procesu a odnést si z něj praktickou zkušenost s kreativní výukou v pohybu.

Projekt vždy uzavírá veřejná prezentace výsledků a verbální hodnocení ze strany vedení projektu, umělce, pedagoga i dětí. Závěrečná prezentace je okamžikem neformálního sdílení názorů, podnětů i připomínek.

Děti se také stávají součástí veřejného vystoupení na mezinárodním festivalu současného tance KoresponDance, které je pro ně často zdrojem „Aha efektu“, kdy si uvědomí, co vlastně získaly.

Praktické informace

V roce 2020 spolupracujeme s těmito školami: 

květen - červen / ZŠ Na Radosti, Žďář nad Sázavou

září / ZŠ Meruzalka, Polná

září - říjen / ZŠ Lhotky

říjen / ZŠ Jungmannova, Jihlava

listopad - prosinec / ZŠ Labyrint, Brno

listopad - prosinec / ZŠ Na Rovině, Třebosice a ZŠ V Pohybu, Pardubice

 

Projekt ŠKOLA TANČÍ je otevřen pro účast dalších škol.

Pokud máte zájem o podrobné informace, reference projektu či uskutečnění projektu na vaší škole, neváhejte nás kontaktovat: eva.papankova@se-s-ta.cz

Umělci

Jana Bitterová

Jana Bitterová Životopis

se věnuje současnému tanečnímu umění a improvizaci, a to jak z tvůrčího, tak i pedagogického a teoretického hlediska. Působí mezinárodně, v sezoně 2015/2016 tvořila a vyučovala v Anglii v tanečním programu Falmouth University (anatomie v pohybu, choreografie, improvizace). Také pořádá vede vlastní kurzy kreativního tance a kontaktní improvizace pro veřejnost, vyučovala Taneční a pohybovou výchovu na pražských základních školách. [ ]

Zdenka Brungot-Svíteková

Zdenka Brungot-Svíteková Životopis

Mezinárodně působící nezávislý umělec, tanečnice, performerka, choreografka a pedagožka, absolventka VŠMU (SK), seanse - Teaching Artists (N), programů Prototypes III Nadace Royaumont a Incubateur de Chorégraphes (FR). Zaměřuje se na současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické přístupy, pohybový výzkum a transdisciplinární spolupráce v oblasti tanečního umění a performance. Vzdělává se také v komunikaci a využití coaching přístupů v umělecké a pedagogické práci. Jako interpretka, spolutvůrkyně či asistentka spolupracovala s mnoha domácími i zahraničními umělci v Evropě, USA a Asii. Věnuje sa také vlastní autorské tvorbě (chiens anufragés, Define Yourself or Get Defined!, HAZARD ZONE). Je jedním z iniciátorů a organizátorů festivalu ImproEventsPrague (2010 - 2015), v rámci programu Francouzského Institutu byla rezidenční umělec na Cité Internationale des Arts Paříži v roce 2017/2018. Zdenka je také jednou ze zakladatelek spolku OSTRUŽINA z.s. a spoluautorkou projektů DIFFERENT?, Tančit o Žižkov a souHra. Práci OSTRUŽINA z.s. prezentovala na konferencích ITAC2 Brisbane 2014 a ITAC4 v New York City v roce 2018. Spolupracuje také s Ateliérem fyzického divdla KSFT-DIFA JAMU v Brně. / Photo: Lea Girardin [ ]

Marta Vodenková Trpišovská

Marta Vodenková Trpišovská Životopis

Tanečnice, pedagožka a choreografka, absolvovala Konzervatoř Duncan Centre a bakalářský obor taneční věda na HAMU. Zároveň prošla studijním pobytem na Brighton University obor tanec s vizuálním uměním. Byla zakládající členkou skupiny Nanohach, kde působila v letech 2004-2011. Věnuje se vlastní tvorbě (obdržela II. a III. cenu v mezinárodní choreografické soutěži Cena Jarmily Jeřábkové a několik nominací na Cenu Sazky). Choreograficky spolupracovala s divadly Nablízko a Minor, v současné době také s Národním divadlem nebo s Divadlem bratří Formanů. Současný tanec a tvorbu vyučuje také na Konzervatoři Duncan centre. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí a vede vzdělávací semináře pro umělce i pedagogy. Aktivně se podílí na vzniku Metodiky Škola tančí. [ ]

Podpora

Realizace projektu Škola tančí na ZŠ Labyrint v Brně  probíhá za finanční podpory statutárního města Brna.

Projekt dále podporují MKČR, Státní fond kultury ČR, Statutární město Jihlava, Statutární město Pardubice, Město Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česko-německý fond budoucnosti

Připravujeme

TVOŘIVÝ DĚTSKÝ TÁBOR

Každoročně pořádáme kreativní dětský tábor na Zámku ve Žďáru nad Sázavou. Tanec, divadlo a nový cirkus jsou náplní tvůrčího procesu dětí pod vedením zkušených umělců a pedagogů v prostředí Zámku s možností mnoha doprovodných aktivit jako je koupání, procházky v krásné přírodě ad. Tábor je otevřen dětem od 8 do 16 let a už druhým rokem bude jak příměstský, tak i s možností pobytu.

 

FESTIVAL KoresponDance

KoresponDance každý rok na začátku července otevře dveře zámku desítkám umělců a tisícovkám návštěvníků a všem zprostředkuje fantastický zážitek se současným uměním té nejvyšší světové úrovně. Těšit se můžete již na sedmý ročník, který opět přivítá nepočítaně umělců z několika kontinentů.

 

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

Seminář Škola tančí uzavírá roční cyklus celého projektu. Seminář je určen tanečním tvůrcům a choreografům s chutí pracovat v jiném prostředí, kteří chtějí tvořit společné projekty pro žáky, a pedagogům základní nebo střední školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky. Účastníci mají na semináři příležitost vykročit ze zaběhnutého rámce, načerpat novou inspiraci a vytvořit nové profesní vazby. Seminář probíhá v nádherných a inspirativních prostorách zámeckého areálu Žďár nad Sázavou pod vedením lektorů, kteří v rámci projektu Škola tančí působí již několik let a mají s vzděláváním v pohybu bohaté a zejména rozmanité zkušenosti. Seminář je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.