EN
Přejít na SE.S.TA pro děti
Foto: Dragan Dragin

ŠKOLA TANČÍ

Přinášíme kreativní projekty do škol.

Datum konání akce2021 |  Místo konání akceVysočina I Praha I ČR

Principy Škola tančí jsme převzali z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.

Cílem iniciativy Škola tančí je podporovat mezioborové aktivity, umělecké projektové myšlení a tvořivost a přinášet do škol a mezi pedagogy nové přístupy, moderní metody a inspirovat k „out of the box“ smýšlení o vzdělávání. Díky umění děti i dospělí získávají přístup k abstrakci a uvědomují si přínos umění pro jejich rozvoj.

Základní myšlenkou konceptu je, že pohyb – tanec může pomoci žákům při osvojování poznatků napříč učivem a může rozšířit jejich rámec kompetencí. Hlavním principem je pak mezioborová spolupráce mezi tanečním tvůrcem a pedagogem. Taneční tvůrce vtahuje do tvůrčího procesu nejen žáky, ale i učitele. Zkušenost pak ukazuje, že uskutečnění kreativního projektu na škole posiluje vazby nejen mezi dětmi, mezi učitelem a žáky, ale i mezi školou a rodinou dítěte.

Podívejte se, jak fungují kreativní projekty v praxi: video

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky?

Program

Učitelé a vyškolení umělci po vzájemné dohodě a dle vzájemných preferencí, předmětu výuky, složení kolektivu a dalších dostupných kritérií vytvoří dvojice (pedagog + umělec).

Umělec ve spolupráci s pedagogem připraví na míru formu i obsah projektu. Umělec pravidelně intervenuje do výuky po dobu jednoho až tří měsíců. Pedagog se nechává inspirovat kreativním přístupem a průběžně navazuje na tuto intervenci i v ostatní výuce. Žáci realizují tvůrčí projekt výuky v pohybu a učí se vnímat a používat „tělo v pohybu“ jako kreativní nástroj poznávání a zapamatování. Silným prvkem při zkoušení je také názornost, hra, spolupráce a vzájemné sdílení.

Realizace kreativních projektů dává choreografům praktickou příležitost vyzkoušet si novou formu profesionálního působení. Školám, dětem a pedagogům otevírá příležitost nahlédnout do choreografického procesu a odnést si z něj praktickou zkušenost s kreativní výukou v pohybu.

Projekt vždy uzavírá veřejná prezentace výsledků a verbální hodnocení ze strany vedení projektu, umělce, pedagoga i dětí. Závěrečná prezentace je okamžikem neformálního sdílení názorů, podnětů i připomínek.

Děti se také stávají součástí veřejného vystoupení na mezinárodním festivalu současného tance KoresponDance, které je pro ně často zdrojem „Aha efektu“, kdy si uvědomí, co vlastně získaly.

Praktické informace

V roce 2021 plánujeme spolupráci s těmito školami: 

ZŠ Na Radosti, Žďář nad Sázavou

ZŠ Meruzalka, Polná

ZŠ Lhotky

ZŠ Jungmannova, Jihlava

ZŠ Labyrint, Brno

ZŠ Na Rovině, Třebosice

ZŠ V Pohybu, Pardubice

 

Projekt ŠKOLA TANČÍ je otevřen pro účast dalších škol.

Pokud máte zájem o podrobné informace, reference projektu či uskutečnění projektu na vaší škole, neváhejte nás kontaktovat: eva.papankova@se-s-ta.cz

Umělci

Jana Bitterová

Jana Bitterová Životopis

se věnuje současnému tanečnímu umění a improvizaci, a to jak z tvůrčího, tak i pedagogického a teoretického hlediska. Působí mezinárodně, v sezoně 2015/2016 tvořila a vyučovala v Anglii v tanečním programu Falmouth University (anatomie v pohybu, choreografie, improvizace). Také pořádá vede vlastní kurzy kreativního tance a kontaktní improvizace pro veřejnost, vyučovala Taneční a pohybovou výchovu na pražských základních školách. [ ]

Zdenka Brungot Svíteková

Zdenka Brungot Svíteková Životopis

[ ]

Marta Trpišovská Vodenková

Marta Trpišovská Vodenková Životopis

Marta Trpišovská, tanečnice, pedagožka a choreografka, absolvovala Duncan Centre Konzervatoř a HAMU, bakalářská studia, obor taneční věda. Zároveň prošla studijním pobytem na Brighton University obor tanec s vizuálním uměním. [ ]

Podpora

Partneři: Tanzplatform Rhein-Main, Sophie Billy (FR), Jean-Christophe Paré (FR), kinestetický vzdělávací program “Leaps and No Bounds”, (SK), Základní školy z Prahy, Francouzské Lyceum, Tanec Školám – Tanec Praha, Ponec, platforma uMĚNÍM z.s., Společnost pro kreativitu ve vzdělávání z.s.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.