EN
Přejít na SE.S.TA pro děti

ŠKOLA TANČÍ v Labyrinthu na téma Bažinou ke hvězdám

Závěrečné sdílení výsledků projektu

Datum konání akce11. 6. 2024 |  Místo konání akceZámek Žďár

Šesťáci ze ZŠ Labyrinth v Brně si jako téma zvolili bažinu. Pod vedením choreografů Báry Rakušanové a Jana Bárty zkoumali rozmanité živočichy a rostliny, které v tomto prostředí žijí a rostou. Přijďte si podívat na veřejnou prezentaci na Zámek Žďár. Chybět nebude ani závěrečný rap od Tobíka "Vývar z bažiny", který představení symbolicky zakončí.

Koncept projektu Škola tančí vychází z propojování uměleckého způsobu myšlení a pedagogických přístupů. Žáci si pod vedením choreografů prochází tvůrčím procesem, kdy si skrze tvořivý pohyb osvojují vybrané téma ze školního učiva a také poznávají lépe sami sebe a své spolužáky. Tělo v pohybu se stává jejich komunikačním nástrojem. Učí se vzájemnému respektu, spolupráci a stávají se tvůrci vlastního představení.

Tvůrci


Choreografové:             Jan Bárta, Barbora Rakušanová
Pedagog. podpora:       Eliška Halbichová
Zapojená třída:             ZŠ Labyrinth, Brno - 6. třída - 18 dětí


Téma:                          BAŽINOU KE HVĚZDÁM

Přijďte sdílet radost z tvoření a učení v pohybu!

Praktické informace

KDE a KDY: závěrečná veřejná prezentace: 11. 6. 2024 (Zámek Žďár n/S)

Vstup volný

Umělci

Jan  Bárta

Jan Bárta Životopis

Choreograf, tanečník, divadelní tvůrce. Věnuje se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii. Absolvent Konzervatoře Duncan centre v Praze a čtyřletého studia na divadelní akademii v Amsterdamu – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten. V roce 2017 absolvoval pětiletý drama/arte-terapeutický výcvik se zaměřením na metodu DvT – Developmental transformation (Vývojové proměny). Je spoluzakladatelem Crewcollective z.s. Věnuje se práci s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu, a to i v kontextu dramaterapie. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Barbora  Rakušanová

Barbora Rakušanová Životopis

Tanečnice a choreografka, absolventka Konzervatoře Duncan centre. Věnuje se vlastní tvorbě a zároveň získává pedagogické zkušenosti jako Montessori pedagog v MŠ. Absolvovala Vzdělávací cyklus Choreograf v kreativním učení a v současné době se věnuje vedení kreativně-vzdělávacích projektů Škola tančí a vede taneční lekce na Zámku Žďár n/S. [ ]

Podpora

Projekty Škola tančí jsou ve školním roce 2023/24 realizovány s finanční podporou Ministerstva kultury ČR z Národního plánu obnovy (Next Generation Europe) v programu Kreativní učení. 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.