EN
Přejít na SE.S.TA pro děti

ŠKOLA TANČÍ v Třebosicích na téma Agnes a zakázaná hora

Závěrečné sdílení výsledků projektu

Datum konání akce20. 11. 2023, 16:00 |  Místo konání akceDivadlo 29, Pardubice

Znáte knihu Agnes a Zakázaná hora? Je objemná a je skvělá. Všichni lidé ve vesnici, kde Agnes žije, se rodí s neobyčejným darem, který musí nalézt do svých 12 let. Kniha provází žáky ZŠ Srdcovka z Třebosic po celý rok a tak si ji chtěli prožít i v projektu Škola tančí. Svoje jedinečné dary našli i v pohybu a tanci s choreografem Janem Bártou a Bárou Rakušanovou. A nakonec společně vystoupali i na pomyslnou Zakázanou horu!

Koncept projektu Škola tančí vychází z propojování uměleckého způsobu myšlení a pedagogických přístupů. Žáci si pod vedením choreografů prochází tvůrčím procesem, kdy si skrze tvořivý pohyb osvojují vybrané téma ze školního učiva a také poznávají lépe sami sebe a své spolužáky. Tělo v pohybu se stává jejich komunikačním nástrojem. Učí se vzájemnému respektu, spolupráci a stávají se tvůrci vlastního představení.

Tvůrci


Choreograf:                Jan Bárta
2. umělec                    Barbora Rakušanová
Pedagog. podpora      Luboš Matějka
Zapojená třída:            2. dvojročí (4. až 5. třída) ( 15 dětí)

Téma:                          AGNES A ZAKÁZANÁ HORA

Přijďte sdílet radost z tvoření a učení v pohybu!

Praktické informace

KDE a KDY: závěrečná veřejná prezentace: 20. 11. 2023 (Divadlo 29, Pardubice)

Vstup volný

Umělci

Jan  Bárta

Jan Bárta Životopis

Choreograf, tanečník, divadelní tvůrce. Věnuje se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii. Absolvent Konzervatoře Duncan centre v Praze a čtyřletého studia na divadelní akademii v Amsterdamu – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten. V roce 2017 absolvoval pětiletý drama/arte-terapeutický výcvik se zaměřením na metodu DvT – Developmental transformation (Vývojové proměny). Je spoluzakladatelem Crewcollective z.s. Věnuje se práci s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu, a to i v kontextu dramaterapie. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Barbora  Rakušanová

Barbora Rakušanová Životopis

Tanečnice a choreografka, absolventka Konzervatoře Duncan centre. Věnuje se vlastní tvorbě a zároveň získává pedagogické zkušenosti jako Montessori pedagog v MŠ. Absolvovala Vzdělávací cyklus Choreograf v kreativním učení a v současné době se věnuje vedení kreativně-vzdělávacích projektů Škola tančí a vede taneční lekce na Zámku Žďár n/S. [ ]

Podpora

Projekty Škola tančí jsou ve školním roce 2023/24 realizovány s finanční podporou Ministerstva kultury ČR z Národního plánu obnovy (Next Generation Europe) v programu Kreativní učení. 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.