EN
Přejít na SE.S.TA pro děti

ŠKOLA TANČÍ ve Žďáru nad Sázavou na téma Včely

Závěrečné sdílení výsledků projektu

Datum konání akce14. 6. 2024, 16:00 hod  |  Místo konání akceZámek Žďár

Včelí roj jako společenství, od kterého se můžeme učit. Jaké role mezi sebou včelky mají? Jak si dělí práci a jak spolu komunikují? Přijďte se podívat, jak si s tématem VČELY poradily děti ze ZŠ Na Radosti v rámci projektu Škola tančí.

Koncept projektu Škola tančí vychází z propojování uměleckého způsobu myšlení a pedagogických přístupů. Žáci si pod vedením choreografů prochází tvůrčím procesem, kdy si skrze tvořivý pohyb osvojují vybrané téma ze školního učiva a také poznávají lépe sami sebe a své spolužáky. Tělo v pohybu se stává jejich komunikačním nástrojem. Učí se vzájemnému respektu, spolupráci a stávají se tvůrci vlastního představení.

Tvůrci


Choreograf:                 Hana Chalupníková
2. umělec                    Hana Železná (filmová režisérka) 
Průvodci                      Iva Kratochvílová
Zapojená třída:            ZŠ Na Radosti - 1. trojročí (1. až 3 třída) - 21 dětí


Téma:                         VČELY

Přijďte sdílet radost z tvoření a učení v pohybu!

Praktické informace

KDE a KDY: závěrečná veřejná prezentace: 14. 6. 2024 (Zámek Žďár n/S)

Vstup volný

Umělci

Hana  Chalupníková

Hana Chalupníková Životopis

Taneční pedagožka, choreografka a tanečnice. Absolventka taneční konzervatoře Jaroslava Ježka, poté se věnovala různým technikám moderního a současného a tance (Limón, Duncan, Body Mind Centering, kontaktní improvizace). Studovala také taneční propedeutiku, zajímá se o práci s tělem v psychoterapii a různé přístupy k choreografické kompozici. Dlouhodobě se věnuje taneční tvorbě s dětmi, ve které se zaměřuje také na intuitivní přístup k pohybu. Nově spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Podpora

Projekty Škola tančí jsou ve školním roce 2023/24 realizovány s finanční podporou Ministerstva kultury ČR z Národního plánu obnovy (Next Generation Europe) v programu Kreativní učení. 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.