EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: archiv

CHOREOGRAFICKÉ KAFE

Diskuze k představení As long as we dance

Datum konání akce22.11.2022 |  Místo konání akceStudio Hrdinů

Choreografické kafe je moderovaná diskuze, probíhající po konkrétním tanečním představení nebo perfomance. Na jejím základě probíhá moderovaná diskuze, věnovaná všem aspektům tance a tanečním a choreografickým složkám. Tématem listopadového setkání ve Studiu Hrdinů je veřejný prostor. Jak umělci nově pojímají téma veřejného prostoru v post-kovidní době? Jaká je dramaturgie představení, ve kterém je klíčovým článkem veřejný prostor? Večer bude moderovat Marie Kinsky, hosty budou Martha Moore (US/FR) a Mish Rais (CZ). Vítáni jsou taneční profesionálové na poli současného tance - taneční choreografové a tvůrci, taneční interpreti, taneční kritici, atp., studenti tanečních uměleckých oborů, odborná veřejnost - umělci z oblasti současného umění, architektury nebo nových médií, kurátoři nebo kritici a odborná veřejnost - mezioboroví umělci

 

Martha Moore (USA/FR)

choreografka, pedagožka a především dědička amerického post modern dance. 

Patří ke generaci tanečních umělců, kteří jsou jednou nohou v moderním tanci a druhou pevně zakotveni v postmoderně. Vystudovala bakalářský obor tanec na University of California-Santa Barbara (dir. Rona Sande), kde intenzivně spolupracovala s bývalou asistentkou Mary Wigmanové a Kurta Joosse, Isou Partch-Bergsohnovou, a také s několika členy souborů Graham, Limon a Cunningham. Pod vedením Marthy Myersové získala titul Master of Fine Arts v oboru tanec, kde se zabývala somatickými metodami, improvizací a choreografií. Vedla profesionální kurzy a workshopy pro několik národních choreografických center a souborů v Evropě, stejně jako pro Centre National de la Danse a Ménagerie de Verre v Paříži. Od roku 2009 spolupracuje se SE.S.TA, pravidelně přednáší v Praze a pracuje na akcích pro české a slovenské tanečníky.

 

Mish Rais (CZ)

Mish Rais je česká performerka, dramaturgyně, výzkumnice a pedagožka. Jako performerka spolupracovala s řadou českých i zahraničních umělců. Jako hostující lektorka se účastní mnoha českých amatérských a studentských tanečnícch a divadelních festivalů, profesionálních českých tanečních a divadelních přehlídek a festivalů různého kontextu (filmové a divadlo, psychologie kultury a další). Jako členka CreWcollective (od roku 2017) se Mish Rais podílí na několika projektech v různých tvůrčích rolích. Její dlouholetý zájem spočívá v improvizaci jako jevištní formě a participativním a pedagogickém formátu (LAB4TOOLS). Vystudovala lingvistiku (2011, magisterské studium), autorskou tvorbu a pedagogiku (2015, magisterské studium) a autorské herectví, jeho teorii a psychosomatiku (2020, PhD.). V současné době působí jako pedagožka (od roku 2015) a jako vedoucí bakalářského/magisterského programu Autorské herectví (od roku 2020) na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU.

 

Program

Akce je určena pro taneční profesionály - aktivní tanečníky, choreografy, taneční pedagogy, studenty tance, i umělce z jiných oborů - výtvarníky, architekty, scénografy, kurátory a teoretiky,

Praktické informace

Více informací:

nadezda.nazarova@se-s-ta.cz

Přihlášky/předprodej

Prosíme všechny zájemce registraci na tomto linku:

bit.ly/3SDWOso

Vstup na představení As long as we dance je pro všechny účastníky diskuze zdarma.

Diskuze probíhá v anglickém jazyce.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.