EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj

MEZINÁRODNÍ PROJEKT „CO JE TO DRAMATURGIE TANCE?“

Datum konání akce2014 - 2018 |  Místo konání akce

Víceletý mezinárodní projekt Centra choreografického rozvoje SE.S.TA je zaměřený na studium otázek spojených s dramaturgií tance, které jsou z našeho pohledů klíčové pro další rozvoj scény současného tance. Odborníci a umělci z pěti různých oborů – hudby, architektury, filmového umění, sociologie a literatury – budou postupně konfrontovat vlastní přístup a zkušenosti s tancem a jeho dramaturgií.

Každý rok bude ve znamení jiného referenčního oboru a podpoří ho jeden z našich zahraničních partnerů, který se specializuje na spolupráci s tímto „netanečním“ oborem.

Např. skupina Steptext Dance project z německých Brém poskytne své zkušenosti a odborníky z oblasti sociologie, Zapalla Danza de Catagne/ Scenario Pubblico ze Sicilie se zaměří na oblast architektury, francouzské Centrum choreografického rozvoje Paris-Micadances na literaturu a slovenská Asociácia súčasného tanca přinese téma dokumentárního filmu.

V roce 2014 se Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA zaměří na hudbu. Ke spolupráci přizve orchestr Prague Modern, hudební skladatele a odborníky z České republiky, Francie a Německa.

Uskuteční se:

Účastnit se mohou čeští choreografové a přizveme také mladé choreografy z našich partnerských organizací (Francie, Německa, Slovenska, Itálie). Pracovat budou s českým skladatelem Miroslavem Srnkou působícím především v Německu a ve Francii. Dalšími oslovenými odborníky z oblasti hudby jsou umělecký šéf Prague Modern David Danel a francouzský skladatel Francois Sarhan, jenž má za sebou řadu tanečních projektů.
 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.