EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: Vojtěch Brtnický

FARMA V JESKYNI ZVE K ÚČASTI NA DÍLNĚ FYZICKÁ PARTITURA A AKCE II

Soubor Farma v jeskyni je známý svojí specifickou prací s výrazem performera, kterou charakterizuje osobní zaangažovanost, ponoření se do tématu, muzikalita a vysoká dynamika.

Datum konání akce5.-9.9.2018 |  Místo konání akceCentrum současného umění DOX, Praha

Mezinárodní divadelní studio Farma v jeskyni zve k účasti na dílně FYZICKÁ PARTITURA A AKCE II. Soubor Farma v jeskyni je známý svojí specifickou prací s výrazem performera, kterou charakterizuje osobní zaangažovanost, ponoření se do tématu, muzikalita a vysoká dynamika. Za 16 let své existence se studio stalo platformou pro kontinuální osobnostní a profesní rozvoj umělců z mnoha zemí a vytvořil nezaměnitelný rukopis, který boří hranice mezi interpretem pohybovým, hudebním a hereckým.

Ačkoliv se v každém ze svých dlouhodobých projektů soustředila Farma v jeskyni na výzkum různých výrazových možností, základní osou individuální tvorby zůstává práce s akcí a fyzickou partiturou.

Dílna seznámí účastníky s různými způsoby tvorby fyzické partitury, zaměří se na vztah mezi vnitřní strukturou a vnější kompozicí akce, mezi rytmem a významem, mezi živou přítomností a přesnou fixací. Navede a inspiruje účastníky ke každodenní praxi, od tréninku k tvorbě, a nabídne individuální přístup s ohledem na momentální dispozice účastníka.

Dílna se uskuteční pod vedením Viliama Dočolomanského, držitele Evropské ceny Nové divadelní reality a členů souboru, kteří vedli desítky workshopů v ČR i zahraničí (Brazílie, USA, Korea, Španělsko, Německo, Holandsko, Polsko, Slovensko).


Workshop je spojený s výběrem performera nebo stážisty pro dlouhodobou spolupráci se souborem.

Místo konání

Centrum současného umění DOX, Poupětova 3, Praha

 

Účastnický poplatek

4 500 Kč pro české a slovenské zájemce - podpořeno grantem hl. města Praha.
Kapacita míst je omezena.

Pro zajištění místa je nutné do 27.8. uhradit zálohu ve výši 2 200 Kč – na účet pro platby v CZK: 116758083/0300
Účet pro platby v EUR: IBAN: CZ3603000000000259627312
BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Registrace: životopis a krátký průvodní dopis (vaše motivace, zkušenosti, ambice...) posílejte na adresu: zuzana.zabkova@se-s-ta.cz.

 

Registrace se uzavírá 23.8.2018

 

Více informací o tvorbě Farmy v jeskyni na: http://farminthecave.com

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.