EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: Becka McFadden, Foto: Dragan Dragin

FUK: DISKUSE ŠKOLA TANČÍ

FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání

Datum konání akce5. 2. 2021 I 15.00 |  Místo konání akceonline

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky? Může učitel sám zařadit do své výuky více pohybu a rozvíjet přitom nejen školní látku, ale také kreativitu dětí? První ročník festivalu FUK nabízí rodičům, dětem, učitelům a široké i odborné veřejnosti celou řadu workshopů, debat, rodinných dílen, prezentací a dalších formátů. SE.S.TA v rámci festivalu uvádí online diskusi ke kreativním projektům ve školách Škola tančí.

Lektoři představí projekt Škola tančí a společně s pedagogy zúčastněných škol ukážou praktické příklady, jak spolupráce ve školách probíhá, jak může učitel vtáhnout děti do tématu hrou a pohybem. Společně budou diskutovat o tom, co projekt přináší nejen dětem, ale i učiteli, škole a jak se mohou proměnit sociální vazby v kolektivu.

 

Hosté diskuze

Eva Papánková (Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA), Petra Vykydalová Kupková (ZŠ Na Radosti, Žďár n/S), Lenka Marková (ZŠ Meruzalka-Montessori, Polná), Zuzana Chlumecká (Laboratorní škola Labyrinth, Brno), Iva Broklová (ZŠ Srdcovka, Třebosice), lektorky: Zdenka Brungot Svíteková, Marta Vodenková a Jana Bitterová. Diskuzi moderuje Zuzana Demlová.

Program

Program celého Festivalu naleznete na  http://fuk.education/

Festival pořádá DOXlab, DOX a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Diskuse bude vysílána jako live stream, do diskuse bude možné vstupovat, klást otázky apod. 

Vysílání na Facebooku

Vysílání na YouTube

Připravujeme

KULATÝ STŮL: OD INSPIRACE K CHOREOGRAFII

Kulatý stůl s tématem "Od inspirace k choreografii" bude hostit francouzského choreografa, pedagoga a teoretika tance Jean-Christopha Paré (FR) a tanečnici, pedagožku a choreografku Annu Sedlačkovou (SK), dále budou přítomni Marie Kinsky (ředitelka Centra choreografického rozvoje SE.S.TA) a účastníci Pedagogického semináře – taneční pedagogové, choreografové a studenti HAMU. Kulatý stůl je určen všem profesionálům z oboru i dalším zájemcům, nejen tanečním pedagogům.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.