EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: archiv SE.S.TA

INTERDISCIPLINÁRNÍ INKUBÁTOR 2020

O transformaci forem, těl, časů a objektů...

Datum konání akcepřesunuto |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Interdisciplinární inkubátor je osmidenní mezioborová rezidence, kde mají možnost společně pracovat na dané téma a vzájemně se obohacovat umělci, vědci, scénografové, architekti, výtvarníci atd. Cílem inkubátoru je vzájemná mezinárodní interdisciplinární inspirace, rozvíjení vlastních konceptů v kontextu jiných oborů, hledání kreativního procesu, posouvání vlastní práce a pohledu na ni skrze nové objevy a sdílené aktivity.

V rámci rezidenčního pobytu neexistuje žádný tlak na tvorbu, umělci mají čas a prostor k přemýšlení a na rozvoj svého bádání a hledání. Téma inkubátoru pro rok 2020 je Transformace.

Trasformace. O transformaci forem, těl, časů a objektů. Co dělat s unavenými transhumanizovanými těly? Jak transformovat antropocentrizmus a vlastní kognitivní zaujatost? Avataři pláčou, kyborgové krvácí. Čas se prodloužil natolik, že neumíme počítat s budoucností.
 

Program

Seznámení: Představení tvorby, myšlenek a vizí souvisejících s tématem rezidence ostatním účastníkům.

Hlavní program: Kreativní ateliery zaměřené na zkoumání, tvorbu a diskuze ve skupinách, rozvoj vlastního konceptu, hledání definic a odpovědí.

Doprovodný program: Prohlídky Muzea nové generace, Zámku Žďár nad Sázavou a dalších inspirativních míst, každé ráno lekce Feldenkraisovy metody (Feldenkraisova metoda somatického vzdělávání je celosvětově uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb jako zdroj k procesu učení).

Zakončení: Závěrečná prezentace, diskuze, forma bude zvolena na základě konkrétního vývoje procesu tvorby na rezidenci.
 

Praktické informace

SE.S.TA vybraným umělcům zajišťuje:

/ rezidenční prostory včetně ubytování a stravování

/ příspěvek na cestovné

/ na závěr rezidence možnost veřejné prezentace

Podpora

Partneři: DEL a.s., TOKOZ a.s., ČVUT Praha, AVU Praha, Fyzikální ústav AV ČR, Zámek Žďár nad Sázavou, Muzeum nové generace.

 

Připravujeme

KULATÝ STŮL: INTERDISCIPLINÁRNÍ INKUBÁTOR

Kulatý stůl je platforma pro reflexi a sdílení různorodých pohledů, podporuje přemítání profesionálů s nejširším publikem, konfrontaci praktického bádaní choreografů a interpretů s jinými obory. Zároveň jsou kulaté stoly místem pro sdílení výsledků našeho výzkumu nebo pro prezentaci témat, která hýbou taneční scénou v České republice a zahraničí. Tato debatní setkání rozvíjí propojení mezi kulturou, uměním a společností. Kulatý stůl na závěr Interdisciplinární rezidence bude tentokrát na téma transformace.

 

ŠKOLA TANČÍ

Principy projektu Škola tančí jsme převzali z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.

Cílem iniciativy Škola tančí je podporovat mezioborové aktivity, umělecké projektové myšlení a tvořivost a přinášet do škol a mezi pedagogy nové přístupy, moderní metody a inspirovat k „out of the box“ smýšlení o vzdělávání. Díky umění děti i dospělí získávají přístup k abstrakci a uvědomují si přínos umění pro jejich rozvoj.

 

FESTIVAL KoresponDance

KoresponDance každý rok na začátku července otevře dveře zámku desítkám umělců a tisícovkám návštěvníků a všem zprostředkuje fantastický zážitek se současným uměním té nejvyšší světové úrovně. Těšit se můžete již na sedmý ročník, který opět přivítá nepočítaně umělců z několika kontinentů. 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.