EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: Dragan Dragin

LEKCE FELDENKRAISOVY METODY

Hodiny vede Marie Kinsky.

Datum konání akcelistopad 2020 |  Místo konání akcePraha

Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb jako zdroj k procesu učení. Feldenkraisova metoda je určena pro každého nezávisle na věku i fyzické kondici. Chcete objevit své netušené možnosti, propojit svou představivost a pohyb nebo vyřešit dlouhotrvající problém? Tanečníci, umělci i vy, kteří jste jednoduše zvědaví, vám všem může být Feldenkraisova metoda přínosem. Lekce povede Marie Kinsky, která se metodou mnoho let zabývá. Lekce jsou otevřeny jak profesionálním tanečníkům, tak široké veřejnosti.

Feldenkraisova metoda je jednou ze speciálních somatických technik, která podporuje sebeuvědomování těla skrze senzomotoriku i posilování rozlišovacích a funkčních schopností. Profesionálním tanečníkům tato metoda zprostředkovává prohlubování vědomé práce s vlastním tělem.

Feldenkraisova metoda dále přináší

/ zlepšení celkového pocitu
/ pocit lehkosti a uvolnění
/ zlepšení vzpřímeného postoje a dýchání
/ snížení bolesti a pohybových omezení
/ zlepšení flexibility, koordinace a rovnováhy
/ zvýšení vitality a efektivnější nákladání s energií
/ snadnost pohybu
/ kvalitnější kinestetické vědomí
/ prevenci proti opotřebení pohybového systému
/ zlepšení sportovních výkonů
/ rozvoj uměleckých dovedností
/ zlepšení mentálních schopností a soustředění
/ porozumění psychosomatickým souvislostem
/ nové strategie pro zvládání stresu

Prohlubování vědomé práce s vlastním tělem může posunout váš pohyb novým směrem.

Program

Místo a čas lekcí bude upřesněn a kapacita omezena, budeme informovat o možnosti rezervace místa. 

 

Umělci

Marie Kinsky

Marie Kinsky Životopis

Tanečnice a pedagožka, absolventka francouzské konzervatoře tance a Univerzity na Sorboně v Paříži. Tančila 15 let ve francouzských i zahraničních skupinách v Evropě i Japonsku. Od počátku propojuje svoji taneční kariéru s pedagogickou činností. V roce 1997 přijela do Prahy a od té doby zde aktivně působí [ ]

Připravujeme

KLUB ČTENÍ TANCE

Klub čtení tance bude čtyřikrát do roka analyzovat současný diskurz performativního umění a mapovat přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance bude vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky na konkrétní téma. 

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 400 000 kč.