EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: archiv

OPEN CALL: PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ - Napětí mezi skupinou a jednotlivcem v choreografii

Akreditovaný Master Class pro taneční pedagogy a choreografy

Datum konání akce18.–20. 3. 2022  |  Místo konání akcePraha

Jak se můžeme dynamicky pohybovat mezi "my" a "já" aniž bychom je kladli do opozice, ale naopak mezi nimi vytvářeli dialog? Téma i pojetí semináře vychází z francouzského konceptu stáže pro pedagogy-choreografy Francouzské taneční federace (Fédération Française de Danse - FFD). Je nám ctí, že tento koncept můžeme přinést i do českého prostředí. Renomovaný francouzský pedagog, choreograf a tanečník Jean-Christophe Paré se opět vrací do ČR, aby společně s účastníky hledal odpovědi na klíčové otázky při vytváření choreografie. Seminář bude tlumočen do ČJ.

Seminář je určen všem pedagogům, choreografům i tanečním interpretům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k taneční tvorbě a kreativní výuce. Cílem semináře je obohatit know-how pedagogů díky užití know-how profesionálních choreografů. V jeho průběhu jsou sdíleny nástroje pro analýzu a k porovnávání různých pedagogických přístupů, systémů a filozofií.

Seminář je akreditován MŠMT (DVPP), účastníci po skončení obdrží Certifikát.

Jean-Christophe Paré k tématu semináře:

Vytvoření tanečního projektu ve škole znamená věnovat zvláštní pozornost demokratizaci přístupu k individuálnímu projevu. Učitelé-choreografové tak mají při komponování zodpovědnost za to, aby tančili všichni. Tanec je ze své podstaty uměním setkávání a sdílení energie. Často se jedná o skupinovou práci, která podporuje poznávání druhých, interakci, empatii a vzájemnou pomoc. Každý člen třídy nebo skupiny však musí mít také možnost plně prožít svůj osobní projev a autonomní vyjadřování. Vždy tedy existuje napětí mezi skupinou a jednotlivcem, mezi plurálem a singulárem. Jak reagovat na dvojí očekávání, že projekt bude jednak společný a zároveň že podpoří vlastní  způsob vyjadřování? Jak se můžeme dynamicky pohybovat mezi "my" a "já" aniž bychom je kladli do opozice, ale naopak mezi nimi vytvářeli dialog?


Stáž bude zaměřena na objevení klíčových momentů v procesu vytváření choreografie - improvizace, frázování, prvotní materiál, mikrokompozice, choreografické hry… s využitím kompozičních systémů navržených umělci tak, aby mohly být přerozděleny potenciálně velkému počtu tanečníků.

Při modelových situacích se budeme propojovat s díly různých choreografů, abychom mohli díky historii identifikovat a popsat různé způsoby tvorby choreografického zápisu. Sledovat, jaké otázky si umělci při komponování kladou, co praktikují, aby mohli uměním, tím křehkým, ale zásadním způsobem cvičit pozornost vůči přítomnosti i myšlenkám druhého. 

“Jean-Christophe Paré vždy přinese zajímavý, inspirativní, systematizující a obohacující pohled na problematiku kompozice.” účastnice semináře

Program

pátek 18. 3.: 16:00 - 19:00
sobota 19. 3.: 10:00 - 17:00 (vč. pauzy na oběd)
neděle 20. 3.: 9.30 - 15:00 (vč. pauzy na oběd)

Praktické informace

Místo konání: HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1
Ceny:
dospělý tarif  = 2 800 Kč /  2 200 Kč *)
student zvýhodněný tarif = 1 400 Kč / 1 100 Kč *)
*) Zvýhodněné tarify při platbě do 4. března 2022
Studenti a pedagogové HAMU zdarma - počet omezený, nutná registrace!

Umělci

Jean-Christophe Paré

Jean-Christophe Paré Životopis

V roce 1976 získal angažmá v Pařížské opeře, již v roce 1982 byl jmenován prvním tanečníkem a byl členem experimentální taneční skupiny Pařížské opery - Groupe de Recherche de L Opéra de Paris (GRCOP). Operu opustil, aby se věnoval práci s různými současnými francouzskými choreografy - D. Larrieu, R. Chopinot, F. Verret, A. Degroat [ ]

Přihlášky/předprodej

Přihlášky zasílejte do 10. 3. v on-line FORMULÁŘI.
Společně s potvrzením přihlášky obdržíte i pokyny k úhradě kurzovného.
Pro více informací kontaktuje Evu Papánkovou: eva.papankova@se-s-ta.cz, tel: 608 653 653

Podpora

Seminář je realizován ve spolupráci s HAMU a s podporou MKČR a MHMP.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.