EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: Archiv SE.S.TA

OPEN CALL: SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ 2019

Kurz je akreditovaný MŠMT

Datum konání akce27.–30. 10. 2019 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Obracíme se na taneční tvůrce a choreografy s chutí pracovat v jiném prostředí, kteří chtějí tvořit společné projekty pro žáky, a na pedagogy základní nebo střední školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky. Chcete-li vykročit ze zaběhnutého rámce, načerpat novou inspiraci a vytvořit nové profesní vazby, je pro vás seminář skvělou příležitostí. Seminář probíhá v nádherných a inspirativních prostorách zámeckého areálu Žďár nad Sázavou pod vedením lektorů, kteří v rámci projektu Škola tančí působí v České republice i v zahraničí, hlavní lektorkou bude letos Katherine Bader (DE). Seminář je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Principy projektu Škola tančí převzala SE.S.TA z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii. V Česku realizuje SE.S.TA projekty v programu Škola tančí od roku 2006. 

Podívejte se na VIDEO ukázku projektu. 

Pracujeme s metodami zaměřenými na uměleckou kreativitu žáků používáním „těla v pohybu“ jako nástroje poznávání, zapamatování a názornosti. Na semináři s vámi budou sdílet své poznatky choreografové, kteří mají mnohaleté praktické zkušenosti z lektorování projektů Škola tančí ve třídách. Z partnerské organizace Tanzplattrofm přijedou na seminář choreografové, kteří vedou obdobný projekt Tanz in Schulen v Německu. Celý seminář povede renomovaná choreografka Katharina Bader. Předpokládáme, že spolu s Vámi vytvoříme inspirativní, soustředěné prostředí.

Základní myšlenkou Vzdělávání v pohybu je, že pohyb – tanec může pomoci žákům při osvojování poznatků napříč učební látkou, při získávání dovedností daného předmětu, či může rozšířit rámec kompetencí, které dítě ve vzdělávacím systému používá. Hlavním principem je pak mezioborová spolupráce mezi tanečním tvůrcem a pedagogem – několikatýdenní intervence choreografa (který je dostatečně zkušený a má tvůrčí potenciál) do vzdělávacího procesu za podpory učitele. Taneční tvůrce při svém působení na škole v rámci kreativního projektu vtahuje do tvůrčího procesu nejen žáky, ale i učitele. Zkušenost pak ukazuje, že uskutečnění kreativního projektu na škole posiluje vazby nejen mezi dětmi, mezi učitelem a žáky, ale i mezi školou a životem dítěte a jeho rodinou.

Cílem semináře je setkání choreografů a pedagogů, kteří dostanou prostor navzájem poznat vzdělávací a umělecké potřeby, tak, aby spolu mohli spolupracovat na kreativním projektu.

Příprava na spolupráci zprostředkovává choreografům, co obnáší výuka a školní rámec, naopak učitele seznamuje s prací choreografa a kreativním procesem.

Seminář je vhodný i pro učitele, kteří uvažují o realizaci projektu Škola tančí na své škole i pro ty, kteří chtějí jen vyzkoušet moderní přístupy ke vzdělávání, obohatit se jimi a do své praxe přenést třeba jen část či základní dojmy a rámcové zkušenosti ze vzdělávání v pohybu. 


Smyslem semináře je:

/ Sdílet v týmu zkušených účastníků semináře otázky, které řeší profesionální umělci, jež vstupují do role pedagogů při práci s amatérskými skupinami.
/ Skrze praktická cvičení a analýzy si vyzkoušet a pojmenovat nejrůznější umělecko-vzdělávací metody.
/ Rozšířit tým umělců, kteří rozvíjí projekt Škola tančí.


Kontext:

/ Na semináři budou přítomní zkušení choreografové projektu Škola tančí a partnerského projektu Tanz in Schulen z Frankfurtu nad Mohanem.
/ Paralelně se seminářem bude probíhat i příměstský tábor pro děti. S touto skupinou budeme každý den občasně pracovat (ukázkové hodiny apod.).
/ Do dětské táborové skupiny můžete přihlásit i svoje děti – doporučený věk je 8–12 let.
 

Pro koho je seminář určen:

/ Pro profesionální choreografy nebo umělce z podobných odvětví jako např. nový cirkus, preformance a divadlo, kteří pracují s amatérskými skupinami, a to především s dětmi.
/ Pro učitele z formálního vzdělávání (ze státních a soukromých základních a středních škol), kteří chtějí spolupracovat nebo již spolupracují s umělcem ve své výuce.
/ Maximální počet účastníků je 20 z toho 4 choreografové Škola tančí a 4 choreografové Tanz in Schulen.

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky?

Program

V neděli 27. 10.  začínáme v 9.00 hodin a ve středu 30. 10.  končíme v 15.30 hodin. (28. 10. je státní svátek, ve školách jsou do středy prázdniny), na zámek je možné přijet už v sobotu.

Náplň semináře

/ Praktická cvičení vedená zahraničním lektorem
/ Tvůrčí ateliér – tvorba vlastních modelových projektů
/ Interaktivní přednášky a konzultace se zkušeným pedagogem
/ Ukázkové hodiny vedené choreografy projektu Škola tančí a Tanz in Schulen
/ Moderované diskuse, analýzy, nejrůznější participativní metody pro sdílení názorů a výměny zkušeností 

Praktické informace

Místo: Workshopy budou probíhat přímo v areálu Zámku a kláštera Žďár nad Sázavou.

Cena: 2 600 Kč
Přihlásí-li se choreograf současně s dítětem, jež je účastníkem podzimního příměstského tábora, může požádat o slevu 500 Kč.

Na seminář můžeme poskytnout několik stipendií, v případě potřeby nás kontaktujte.

Strava: Na semináři zajišťujeme oběd v ceně 100 Kč, v areálu je také k dispozici vybavená kuchyň.

Kontaktní osoba: koordinátorka projektu Škola tančí Zuzana Demlová: zuzana.demlova@se-s-ta.cz
 

Ubytování: nabízíme ubytování přímo v areálu Zámku:
100 Kč: vlastní spacák
250 Kč: byt v areálu

V blízkosti zámku jsou také penziony:

Penzion Táferna
Santiniho 38/4, 591 02 Ždár nad Sázavou

telefon: +420 566 623 121

email: info@taferna.cz

nebo

Penzion na stezce
Dvorská 21, Ždár nad Sázavou

telefon: +420 566 623 395

email: penzionnastezce@eznam.cz

Tálský mlýn
Tálský mlýn, č.p.18, Žďár nad Sázavou

telefon: 566 625 501

email: talskymln@sportispo.cz

Neváhejte se obrátit na nás pokud jste nenašeli vhodné ubytování.
 

Umělci

Katharina Bader

Katharina Bader Životopis

Absolvovala C.N.D.C. v Angers ve Francii, v New Yorku spolupracovala s Cunningham Studio a José Limon Foundation. Pracovala s řadou současných tanečních skupin, zvláště pak již od roku 1989 se skupinou Mark Morris Dance Group a od roku 1992 se skupinou Christine Bastin. Vyučuje v této skupině, jejíž práce spojuje pohyb s divadelními prvky [ ]

Přihlášky/předprodej

Na seminář se hlaste prostřednictvím online formuláře, následně vás budeme informovat o dalším postupu. Seminář je výběrový. 

Deadline pro přihlášení je 10. 10. 2019. 

Platbu proveďte do 10. 9. 2019 na číslo účtu 107-155530217/ 0100 variabilní symbol 102019 a do poznámky prosím uveďte své jméno a příjmení. V mimořádných případech je možné zaplatit i na místě v hotovosti. Pro školy vysílající své učitelé – možné i na fakturu.

Storno poplatky: Odhlásí-li se účastník po 30. 9. 2019 do 10. 10. 2019, účtujeme poplatek ve výši 50% základní ceny semináře. Po 10.10. 2019 ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.

Kontaktní osoba: koordinátorka projektu Škola tančí Zuzana Demlová: zuzana.demlova@se-s-ta.cz

Připravujeme

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VYPRÁVÍME PŘÍBĚHY

Na dny školního volna kolem státního svátku jsme pro děti nově přichystali podzimní příměstský tábor. Nedostaly se vaše děti v létě na Tvořivý tábor? Nechte je s námi v říjnu vyprávět příběhy pod vedením zkušené lektorky Michaely Piskačové, vedoucí Kreativního a edukačního centra v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. 

Termín i časy programu příměstského tábora kopíruje termín Semináře Škola tančí a je tak možné na Zámek přijet s dětmi, které budou mít vlastní kvalitní program.

 

PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ 2020

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.