EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj

Taneční a rezidenční dílny, semináře a podpora výzkumu 2015

Datum konání akce |  Místo konání akce

Bohatá nabídka vzdělávacích programů v roce 2015. Taneční a rezidenční dílny, semináře a programy na podporu výzkumu v oboru … pro tanečníky, pedagogy, choreografy, taneční kritiky a další profese tanečního oboru.

Na rok 2015 pro vás připravujeme:

Taneční dílna pod vedením Béatrice Massin – HAMU, Praha
Taneční dílnu barokně-současného tance povede významná francouzská choreografka Beatrice Massin, která se dlouhodobě zabývá propojením barokního a současného tance.
V rámci taneční dílny proběhne i KONKURZ do představení, které bude uvedeno u příležitosti otevření Muzea nové generace a v rámci Mezinárodního festivalu tance, pohybového divadla, nového cirkusu a hudby KoresponDance 3. – 5. července 2015 ve Žďáru nad Sázavou.

Pedagogická dílna pod vedením Sophie Billy, Carla Locatelliho a Jiřího Lössla – HAMU, Praha
Další z cyklu intenzivních dílen určených pro tanečníky a pedagogy tance představuje nové přístupy k výuce tance u malých dětí a výuce tance jako takové. Program bude navazovat na dílny předcházejících let, je příležitostí k hlubšímu studiu daných témat a přístupů. Stáž povedou Sophie Billy (FR), Carlo Locatelli (IT) a Jiří Lössl (CZ) a propojí potřeby pedagogické obce s uměleckými cíly skrze téma anatomie. Účastníci dílny se budou věnovat také propojení pedagogiky a práce s hudbou. Uskuteční se dílna, interaktivní konference a mezinárodní srovnávací seminář.

Ateliér čtení tance v rámci České taneční platformy 2015 - PRAHA
Cílem ateliéru je přiblížit vnímání a čtení choreografických děl z pohledu choreografů či tanečních kritiků. Ateliér probíhá formou řízených diskusí, které jsou otevřeny široké veřejnosti. Osobností, která diskuse v rámci ateliéru povede, je francouzská taneční kritička Irene Filiberti.

Kreativní vzdělávání do škol – Zámek Žďár nad Sázavou

Projekt KREATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO ŠKOL: Cílem této iniciativy je posílení transdisciplinarity a kreativity ve školách: tanec je používán jako prvek, který obohatí výuku jednoho konkrétního předmětu (například matematiky, jazyků nebo přírodopisu) a udělá z něj objekt kreativního projektu. Tanec může některým žákům zpřístupnit dovednosti daného předmětu a rozšířit rámec kompetencí, které dítě ve školním prostředí používá. Takové kreativní projekty posílí prolnutí mezi školou, životem a prožitkem dítěte. Jednotlivé kreativní projekty se uskuteční v časově omezeném období.

Seminář KREATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO ŠKOL: Seminář si klade za cíl dát pedagogům a choreografům možnost společně pracovat na realizaci jednotlivých tvůrčích tanečních projektů ve školách.
Seminář by měl pedagogům a choreografům se zájmem o kreativí zpestření výuky sloužit také k setkání s odborníky ze zahraničí i ČR, kteří mají s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti. Do semináře se mohou přihlásit i ti, kteří ještě praktické zkušenosti nemají.

Rezidenční dílny koučingu choreografů - PRAHA
Osmidenní rezidenční dílna s koučingem je otevřena českým i zahraničním choreografům, kteří přihlašují svůj již rozpracovaný tvůrčí projekt. V Praze získají možnost na něm pracovat (5 h ve studiu denně) a na základě diskusí s koučem a ostatními přítomnými tvůrci svou tvorbu posunout dál. Od roku 2014 je model rezidenčních dílen obohacen o tematické přednášky a o vstupy odborníka z jiného uměleckého oboru – ( film/výtvarné umění …), který pro účastníky stáže připravuje ukázky z děl, které zpracovávají stejná témata, jenž jsou jádrem práce jejich tvůrčích týmů. Cílem rezidenčních dílen je umožnit umělcům nechat vyzrát umělecký rukopis, zpřesnit téma a zviditelnit proces.
Každý večer probíhají veřejné prezentace, které průběžně umožňují sledovat vývoj jednotlivých děl a diskutovat o něm. Týden uzavírá závěrečná komentovaná prezentace výsledků všech účastníků.
Vybraný choreograf se rezidenční dílny účastní se svými interprety a má možnost vybrat si ke konzultacím mezi zvanými kouči.
Pro rezidenční dílnu 2015 jsme oslovili tyto kouče: Jean Christophe Paré, Dominique Rebaud, Jean Gaudin, Thomas Plische, Suzy Blok, Hervé Robbe.

Taneční projekty ve veřejném prostoru - rezidenční dílna s koučingem ve Žďáru nad Sázavou
Festival KoresponDance v minulých letech představil projekty ve veřejném prostoru a ukázalo se, že chceme dále rozvíjet toto téma a věnovat se projektům, které hledají interakci s nedivadelním prostorem. Týdenní pobyt umělců se uskuteční ve Žďáru nad Sázavou, skupiny budou mít možnost pracovat na svých projektech s podporou koučů – D. Boivin a P. Nadaud a setkávat se se svými diváky nejen při finálním uvedení, ale každodenně při zkouškách.
 

Umělci

Sophie Billy

Sophie Billy Životopis

Kromě kariéry tanečnice v Londýnském Baletním Festivalu a Royal Baletu ve Wallonii, účinkovala také v dalších skupinách klasického a současného tance. V současné době působí jako pedagožka pedagogů v Národním tanečním centru v Paříži (Centre National de la Danse) a ve spolupráci s Jeanem Christophem Paré a Wilfride Piolletovou rozvíjí metodu analýzy tanečního pohybu aplikovanou přímo na techniku tance [ ]

Dominique Boivin

Dominique Boivin Životopis

Dominique Boivin a jeho skupina Beau Geste patří mezi stálice francouzského tanečního světa od roku 1981. Dominique Boivin získával zkušenosti ve Francii po boku Caroly Carlson, v roce 1978 obdržel v Bagnolet cenu humoru, poté obdržel stipendium na dvouletý studijní program v USA a po návratu začal spolupracovat s Alwinen Nikolaisem [ ]

Irene Filiberti

Irene Filiberti Životopis

Taneční kritička a umělecký poradce pracující pro Centre Pompidou - Vidéodanse a např. Národní scénu Lux ve Valence. I.Filiberti vyučovala v letech 2005-2011 na univerzitě v Lyonu na katedře Scénických umění se specializací na tanec. Je členem vědecké rady Slovníku tance (poslední reedice z roku 2008), realizovala speciální číslo revue Bref „Chaillot - Vilar“ (2012), publikovala knihu o díle Catherine Diverres „Mémoires passantes“ (koedice L’œil d’or a Centre National de la Dance, 2010) a studii „Dansez, dansez…“ (Les Solitaires intempestifs, 2003). Paralelně ke svým publikačním a dramaturgickým aktivitám se věnuje vzdělávacím ateliérům na téma analýza představení, které vede v rámci programu divadel a festivalů. [ ]

Carlo Locatelli

Carlo Locatelli Životopis

tanečník, choreograf a pedagog původem z Itálie, aktuálně působící ve Francii. Vedle své kariéry uznávaného interpreta a choreografa se intenzivně věnuje pedagogické činnosti, ve které propojuje své znalosti z fyzioterapie, studií anatomie pro pohyb a různých somatických technik [ ]

Jiří Lössl

Jiří Lössl Životopis

Absolvent pedagogiky na katedře tance pražské HAMU; věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec. Vytvořil více jak desítku choreografií, publikuje v odborných časopisech o dětské taneční pedagogice [ ]

Béatrice Massin

Béatrice Massin Životopis

Poté, co vystupovala v několika současných skupinách, například se skupinou Susan Buirge, byla v roce 1983 angažována skupinou „Ris et Danceries“, kde po dobu deseti let vedla současně interpretaci a repertoárový průzkum. Byla asistentkou a spoluautorkou Francine Lancelot. V roce 1993 Béatrice Massin založila skupinu „Fetes Galantes“. Její choreografie nově a originálně využívají choreografický slovník tance [ ]

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.