EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: Dragan Dragin

REZIDENČNÍ PROGRAM 2018

SE.S.TA umožňuje umělcům rozvíjet jejich vlastní výzkum a poskytuje jim zázemí pro tvůrčí rezidenci.

Datum konání akce1. 1.–31. 12. 2018 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Pro rok 2018 opět otevíráme rezidenční program v areálu Zámku Žďár nad Sázavou. V rámci programu poskytujeme umělcům zázemí, čas na výzkum, prostor k setkání a sdílení otázek i zkušeností. Prioritně chceme podporovat choreografy, ale jsme otevřeni i tvůrčím projektům z oblasti divadla, literatury, hudby, cirkusu. Podporujeme též mezikulturní setkání umělců ze zahraničí s českými tvůrci.

Rezidenční program otevírá zájemcům prostory zámeckého areálu Žďár nad Sázavou. Jedinečný komplex bývalého kláštera s blízkým okolím představuje zcela unikátní krajinný a urbanistický barokní celek. Při rekonstrukci byly některé prostory uzpůsobeny pro potřeby umělců a tak je zámek krásným místem snoubícím v sobě podmínky pro výzkum a tvorbu a genius loci výjimečného místa s historií sahající do 13. století.

Délka rezidence je individuální v rozmezí 1 – 4 týdny. 

Při rezidenci je možné využít jak vnitřní prostory, tak exteriéry v areálu. Dále je možné využít inspiraci v industriálnějším prostředí města, v okolní přírodě nebo v unikátním Muzeu nové generace, kde působí velmi aktivní lektorské oddělení.

Během rezidence je možné zajistit setkání s obyvateli města, přímo v areálu je základní škola, aktivní farnost a muzeum, mimo areál je pak možná spolupráce se základní uměleckou školou a kulturními institucemi města.

Prostor a čas pro bádání v inspirativním prostředí barokního zámku.

Program

KRITÉRIA PRO VYUŽITÍ REZIDNČNÍHO PROGRAMU SE.S.TA

Umělec hlásí na rezidenci konkrétní tvůrčí projekt, který chce dále rozvíjet.

Rezidence jsou určeny přednostně pro výzkum, ne pro zkoušení.

Součástí rezidence je prezentace projektu pro místní publikum. Prezentace může mít různou podobu, která vždy záleží na konkrétním projektu a fázi, v jaké se nachází. Zpravidla jsou výstupy z rezidence pojímány jako veřejná zkouška, workshop apod.

Život zámeckého areálu byl během více než 800 let své existence vždy postaven na dvou pilířích, živé přírodě a živé kultuře. Tyto principy jsou zde díky majitelům zachovány dodnes a tak jsou na zámku realizovány nejrůznější aktivity, od účastníků rezidence očekáváme respekt jak k místu, tak k lidem, kteří zde pracují.

Podporujeme zejména mezinárodní a mezioborové projekty.

Shrnutí Výsledků výzkumu na rezidenci v článku pro blog SE.S.TA. 

 

Praktické informace

PROSTORY A VYBAVENÍ

Ubytovací kapacity jsou přímo v areálu. 

Tělocvična o rozměrech 15 x 25 m.

Sál o rozměrech 6 x 25 m.

Tři propojené freskové sály o rozměrech 9 x 12 m.

Řada netradičních míst v interiérech i exteriérech historicky cenného a inspirativního areálu.

Fajnšmekři mohou využít unikátní syrové historické sklepy o rozměrech 40 x 8 m.

Disponujeme baletizolem a kvalitní taneční podlahou firmy SPECTAT a aparaturou.

Další techniku je možné objednat za úhradu.

Přihlášky/předprodej

V případě zájmu o rezidenci nás neváhejte kontaktovat. Hlavní podmínkou pro zařazení projektu do výběru je motivační dopis, ve kterém bude dobře popsán projekt a jasně definován cíl rezidence.

Podpora

ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: http://www.zamekzdar.cz

Připravujeme

TVŮRČÍ INKUBÁTOR

Inkubátor je interdisciplinární mezinárodní šestidenní rezidence, která poskytuje zázemí umělcům, vědcům, scénografům, architektům, výtvarníkům a dalším specialistům ke společnému bádání a vzájemnému obohacování. Účastníci pracují na předem dané téma, které je pro letošní rok site specific a otázka kontextu.

REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM

Rezidence pro choreografy s koučinkem je prestižním projektem SESTA. Každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku. Rezidence má bohatý doprovodný program pro profesionální veřejnost i pro publikum.

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.