EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: archiv SE.S.TA

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

Přinášíme kreativní projekty do škol.

Datum konání akce18.–21. 3. 2021 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Tématem semináře bude aktuální problematika distanční výuky promítnuté i do projektů Škola tančí a Tanz in Schulen. Účastníci budou společně zkoumat různé možnosti, které on-line výuka nabízí či spolupráci s dalšími uměleckými disciplínami, které mohou on-line výuku podpořit. Jednou z možností je např. spolupráce choreografů s kameramanem, který může zasvětit děti do práce s kamerou, využití potenciálu “tanec před a za kamerou” a další. Choreografové a pedagogové tak získají konkrétní praktické zkušenosti a cenné nástroje, díky kterým budou připraveni na kreativní pohybovou výuku na školách v různých formátech.

Principy projektu Škola tančí převzala SE.S.TA z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.

Z partnerské organizace Tanzplattrofm přijedou na seminář choreografové, kteří vedou obdobný projekt Tanz in Schulen v Německu. 

Základní myšlenkou Vzdělávání v pohybu je, že pohyb – tanec může pomoci žákům při osvojování poznatků napříč učební látkou, při získávání dovedností daného předmětu, či může rozšířit rámec kompetencí, které dítě ve vzdělávacím systému používá. Hlavním principem je pak mezioborová spolupráce mezi tanečním tvůrcem a pedagogem – několikatýdenní intervence choreografa (který je dostatečně zkušený a má tvůrčí potenciál) do vzdělávacího procesu za podpory učitele. Taneční tvůrce při svém působení na škole v rámci kreativního projektu vtahuje do tvůrčího procesu nejen žáky, ale i učitele. Zkušenost pak ukazuje, že uskutečnění kreativního projektu na škole posiluje vazby nejen mezi dětmi, mezi učitelem a žáky, ale i mezi školou a životem dítěte a jeho rodinou.

Cílem semináře je setkání choreografů a pedagogů, kteří dostanou prostor navzájem poznat vzdělávací a umělecké potřeby, tak, aby spolu mohli spolupracovat na kreativním projektu.

Příprava na spolupráci zprostředkovává choreografům, co obnáší výuka a školní rámec, naopak učitele seznamuje s prací choreografa a kreativním procesem.

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky?

Program

Náplň semináře

/ Praktická cvičení vedená zahraničním lektorem
/ Tvůrčí ateliér – tvorba vlastních modelových projektů
/ Interaktivní přednášky a konzultace se zkušeným pedagogem
/ Ukázkové hodiny vedené choreografy projektu Škola tančí a Tanz in Schulen
/ Moderované diskuse, analýzy, nejrůznější participativní metody pro sdílení názorů a výměny zkušeností
 

 

Praktické informace

Seminář se koná každoročně v listopadu, přihlášky přijáme zpravidla již od léta daného roku. Pokud máte zájem o více informací či uvažujete o realizaci projektu Škola tančí na vaší škole, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt pro projekt Škola tančí: Eva Papánková, eva.papankova@se-s-ta.cz

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.