EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: archiv SE.S.TA

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ PRO PEDAGOGY

Jak učit kreativně a v pohybu

Datum konání akce24.-26.2.2023 |  Místo konání akcePRAHA, HAMU (Malostranské nám. 12, Praha 1)

Učíte cizí jazyky, matematiku, český jazyk nebo přírodovědu a máte chuť svoji výuku trochu rozhýbat tak, aby to bavilo nejen děti, ale i vás? Každá vydařená hodina ve škole je malé umělecké dílo. I proto může umělecký způsob myšlení nastartovat jiný přístup k výuce a ve spojení s tvořivým pohybem vám u toho bude i dobře na těle.

Seminář je určený pedagogům ZŠ a SŠ, kteří mají chuť obohatit svoji výuku o nové prvky a přesvědčit se, že pohyb může dětem napomoci v porozumění školní látce i rozvoji jejich osobnosti.

Britská choreografka a pedagožka Etta Ermini se podělí o svoji metodu výuky cizích jazyků v pohybu "Moving Words", choreografky programu Škola tančí Zden Brungot Svíteková a Marta Vodenková Trpišovská vás provedou formou praktických workshopů pohybovými principy, které můžete sami zapojit do různých školních předmětů.

V rámci tohoto semináře se seznámíte nejen s konkrétními náměty, které můžete sami zapojit do výuky, ale především vám lektoři přiblíží způsob uměleckého přemýšlení tak, aby abyste si mohli další způsoby zapojení pohybu do výuky připravovat i sami.

O principech Škola tančí

Škola tančí je kreativně-vzdělávací program, který SE.S.TA realizuje na základních školách už přes deset let.  Principy projektu Škola tančí převzala SE.S.TA z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii. V Česku realizuje SE.S.TA projekty v programu Škola tančí od roku 2006.

Hlavním principem je propojení uměleckého a pedagogického světa, kdy profesionální choreograf společně s pedagogem dané třídy „ušijí na míru“ program pro konkrétní skupinu žáků. Žáci jsou provázeni uměleckým procesem a skrze pohyb/choreografii zkoumají téma vybraného školního předmětu.

Děti si tak mohou ve vlastním těle skutečně “zažít” např. zlomky, slovní druhy, koloběh vody nebo sopečnou činnost. Hlavně ale získávají cenné zkušenosti z procesu tvorby, učí se naslouchat svému tělu i svým kamarádům, formulovat svůj názor a věřit ve vlastní jedinečnost i kreativitu.

O metodě Moving words

EMBODY language / pohybový slovník
ENGAGE emotions so they will remember better / zapojte emoce pro lepší zapamatování

Vyzkoušíme si výuku anglického jazyka pomocí "kinestetického přístupu" založeného na zapojení pohybu a tance.  

Každá lekce bude začínat krátkou pohybovou rozcvičkou a naučíme se základní slovní zásobu (anatomie, pokyny, akční slova, základní prvky konverzace). Rozcvička se zaměřuje na mobilizaci kloubů, svalů a celého těla při učení nových jazykových prvků. Poté přejdeme k jednoduché pohybové frázi obsahující prvky z rozcvičky pro lepší zapamatování struktury pohybů i slovní zásoby. Budeme se také věnovat pohybové paměti a používání základní slovní zásoby v angličtině. Pohybové sekvence pomohou k zapamatování jazykových prvků.

Budeme trénovat popisování pohybu a vést základní konverzaci v pohybu. Naučíme se také pohybově tvořit - sami, ve dvojicích či menších skupinách.  

Program

Čím se budeme zabývat:

* co je to umělecké myšlení a proč má své místo ve vzdělávání
* jak využívat prostor, čas a pohyb ve škole
* náměty, které může pedagog používat ve své práci se žáky
* náměty, které může pedagog používat pro sebe, aby mohl pracovat se žáky (aneb - nezapomeň na sebe!)
* příklady pohybových zadání pro různé školní předměty
* reflexí jako cestou k porozumění tomu, co dělám(e) 

Praktické informace

Cena:

1 900 Kč dospělý / 1 400 Kč studenti (při registraci do 15. 2. 2023)

2 000 Kč dospělý / 1 500 Kč studenti (při registraci po 15. 2. 2023)

Časový harmonogram semináře:


pátek 24. 2. = 16 - 19h

sobota 25. 2. = 10 - 17h

neděle 26. 2. = 9.30 - 16h

Místo konání:

Taneční sál na HAMU, Malostranské nám. 12/13, Praha 1

Kontakt:

Eva Papánková, T 608 653 653, eva.papankova@se-s-ta.cz (koordinátor)

Martina Činková, martina.cinkova@se-s-ta.cz (produkce)
 

Přihlášky vyplňujte v on-line formuláři ZDE

Umělci

Zdenka Brungot-Svíteková

Zdenka Brungot-Svíteková Životopis

Mezinárodně působící nezávislý umělec, tanečnice, performerka, choreografka a pedagožka, absolventka VŠMU (SK), seanse - Teaching Artists (N), programů Prototypes III Nadace Royaumont a Incubateur de Chorégraphes (FR). Zaměřuje se na současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické přístupy, pohybový výzkum a transdisciplinární spolupráce v oblasti tanečního umění a performance. Vzdělává se také v komunikaci a využití coaching přístupů v umělecké a pedagogické práci. Jako interpretka, spolutvůrkyně či asistentka spolupracovala s mnoha domácími i zahraničními umělci v Evropě, USA a Asii. Věnuje sa také vlastní autorské tvorbě (chiens anufragés, Define Yourself or Get Defined!, HAZARD ZONE). Je jedním z iniciátorů a organizátorů festivalu ImproEventsPrague (2010 - 2015), v rámci programu Francouzského Institutu byla rezidenční umělec na Cité Internationale des Arts Paříži v roce 2017/2018. Zdenka je také jednou ze zakladatelek spolku OSTRUŽINA z.s. a spoluautorkou projektů DIFFERENT?, Tančit o Žižkov a souHra. Práci OSTRUŽINA z.s. prezentovala na konferencích ITAC2 Brisbane 2014 a ITAC4 v New York City v roce 2018. Spolupracuje také s Ateliérem fyzického divdla KSFT-DIFA JAMU v Brně. / Photo: Lea Girardin [ ]

Etta Ermini

Etta Ermini Životopis

Etta Ermini se narodila ve Švýcarsku, ale studovala a získávala zkušenosti na mnoha místech Evropy, nyní působí převážně ve Velké Británii a ve Francii. Je držitelkou titulu BA v oboru múzických umění (INSAS Bruxelles) a magisterského titulu v oboru Eruopean dance Theater Practice (TrinityLaban, Londýn) a na Science du Language (Université de Nancy II, Francie). Studiu jazyků se věnovala na Université de Strasbourg a pracovala jako lektorka francouzského jazyka v různých školách - např. na IIEF Université de Strasbourg, Greenwich University a Imperial College London. Od Chisenhale Dance Space a Goldsmith University získala výzkumný grant na vytvoření a realizaci nového formátu výuky jazyků s názvem Moving Words. [ ]

Marta Vodenková Trpišovská

Marta Vodenková Trpišovská Životopis

Tanečnice, pedagožka a choreografka, absolvovala Konzervatoř Duncan Centre a bakalářský obor taneční věda na HAMU. Zároveň prošla studijním pobytem na Brighton University obor tanec s vizuálním uměním. Byla zakládající členkou skupiny Nanohach, kde působila v letech 2004-2011. Věnuje se vlastní tvorbě (obdržela II. a III. cenu v mezinárodní choreografické soutěži Cena Jarmily Jeřábkové a několik nominací na Cenu Sazky). Choreograficky spolupracovala s divadly Nablízko a Minor, v současné době také s Národním divadlem nebo s Divadlem bratří Formanů. Současný tanec a tvorbu vyučuje také na Konzervatoři Duncan centre. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí a vede vzdělávací semináře pro umělce i pedagogy. Aktivně se podílí na vzniku Metodiky Škola tančí. [ ]

Přihlášky/předprodej

Přihlášky vyplňujte v on-line formuláři ZDE

Uzávěrka přihlášek: 21. 2. 2023

Po obdržení přihlášky Vám zašleme fakturu a údaje pro provedení platby.

Podpora

Mezinárodní seminář Škola tančí pro pedagogy realizuje Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA v rámci Vzdělávacího cyklu “Choreograf v kreativním učení” s finanční podporou z Národního plánu obnovy v programu Status umělce a Kreativní učení. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie a Hlavního města Prahy.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.
 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.