EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: archiv

TVOŘIVÝ TÁBOR KoresponDance 2022

nový cirkus * tanec * animace

Datum konání akce9.7.2022 - 15.7.2022 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Každoročně pořádáme na Zámku ve Žďáru nad Sázavou tvořivý dětský tábor pod vedením zkušených umělců a pedagogů z oblasti živého umění. Na vlastní kůži si děti vyzkouší různé umělecké techniky, ale hlavně si užijí spoustu radosti z pohybu, ze společného tvoření a objevů nejen v zámeckých zákoutích… A navíc se na závěr blýsknou na festivalu KoresponDance ;) Tábor je otevřen dětem od 7 do 17 let a bude opět jak příměstský, tak i s možností pobytu.

 CO ZAŽIJÍ?

 

To vůbec netušíme, ale víme, co pro ně připravujeme a co si určitě všichni budou moci vyzkoušet:

 

      NOVÝ CIRKUS (doporučený věk 7 - 12 let) - lektoři Ludvík Polák a Dorothea Hofmeisterová

cirkusové hry, párová akrobacie a pyramidy, žonglování, divadelní cvičení, chození po slacklině

      TANEC (doporučený věk 10 - 14 let) - lektorka Marta Trpišovská Vodenková

pohybová průprava, rytmus, poznávání a uvědomění vlastního těla, improvizace, kontaktní improvizace

      ANIMACE (doporučený věk 12 - 16 let) - lektor Zdeněk Durdil

různé animační techniky, jako např. animace a pixilace v exteriéru - práce s tělem jako s animační loutkou, dlouhá expozice, časosběr; rychlokurz fotografování, live projekce do prostoru

V přihlášce můžete uvést, jaké disciplíně by se Vaše dítě chtělo věnovat přednostně. Není důležité, zda má dítě v těchto oborech nějaké zkušenosti, ale pouze to, co ho nejvíce láká. Pokusíme se těmto přáním vyhovět, nicméně rozdělení do skupin budeme dělat také s ohledem na věk a celkový počet dětí. Všechny děti budou mít možnost si vyzkoušet všechny uvedené umělecké disciplíny.

Tábor je zaměřený na rozvoj kreativity dítěte a schopnost improvizace. V malebném prostředí zámeckého areálu a přilehlé krajiny budou děti zkoumat, rozvíjet se a objevovat krásy umění skrze rozmanité umělecké formy, budou se učit spolupráci a vzájemnému naslouchání. Tábor není zaměřen na výkon ani výsledek, cílem je radost ze společné tvorby a objevování.

 

Představení na závěr


Děti se také v průběhu tábora stanou autory vlastního představení, které budete moci shlédnout při zahájení Mezinárodního festivalu KoresponDance, v pátek 15. 7. 2022 odpoledne. Toto setkání bývá plné radostných emocí, dětem přináší obrovskou zkušenost a rodičům příležitost strávit příjemné odpoledne s rodinou v zámeckém areálu ve festivalové atmosféře.

 LEKTOŘI:

 

Ludvík Polák a Dorothea Hofmeisterová

Oba jsou “mladou krví” českého nového cirkusu. Své zkušenosti získávali jako studenti v Centru současného cirkusu Cirqueon, kde v současné době působí jako lektoři kurzů pro děti. Ludvíkova parketa je hlavně žonglování, Dorka umí skvěle stojky, ale také párovou akrobacii a krom toho má výtvarného ducha! Se skupinou Cirquonauti vytvořili pro Palác Akropolis představení Kolemjdoucí pod vedením Stéphanie N’Duhirahe a Cécile da Costy, potkat je můžete také na Letní Letné nebo na Vyšehradském festivalu Vyšehrádky, kde se podílejí na programu pro děti.

Marta Trpišovská Vodenková

Tanečnice, pedagožka a choreografka, absolvovala Konzervatoř Duncan Centre a bakalářský obor taneční věda na HAMU. Zároveň prošla studijním pobytem na Brighton University obor tanec s vizuálním uměním. Byla zakládající členkou skupiny Nanohach, kde působila v letech 2004-2011. Věnuje  se vlastní tvorbě (obdržela II. a III. cenu v mezinárodní choreografické soutěži Cena Jarmily Jeřábkové a několik nominací na Cenu Sazky). Choreograficky spolupracovala s divadly Nablízko a Minor, v současné době také s Národním divadlem nebo s Divadlem bratří Formanů. Současný tanec a tvorbu vyučuje také na Konzervatoři Duncan centre a dlouhodobě působí jako lektorka projektu Škola tančí

Zdeněk Durdil

Vystudoval režii na Katedře animace pražské FAMU, kde vytvořil několik animovaných filmů a dva krátké filmy kombinované s hereckou akcí. Má zkušenosti s hranou režií a tvorbou videoklipů. Dalším ohniskem jeho zájmu jsou přesahy audiovizuální tvorby do jiných oborů, zejména použití pohyblivého obrazu v divadelním prostoru. Je autorem řady audiovizuálních a interaktivních instalací a tvůrce projekcí divadelních představeních (Laterna Magika, Ponec, Duncan Centre). Více jak 10 let vyučuje na Vyšší odborné škole grafické obor audiovizuální tvorba.

Program

 

Program je rozdělen na dopolední a odpolední, kdy od rána se děti věnují vybranému oboru ve své skupině a po obědové pauze pak pracují děti dohromady, prolínají se, vzájemně se inspirují, spolupracují a sdílejí radost z tvorby.

 

Pro děti, které jsou na táboře ubytované, je zajištěn další program na odpoledne i večer, trvalý dozor a stravování.

DENNÍ PROGRAM:

sobota 9. 7.:

13:00 - 14:00 příjezd, ubytování, registrace
14:00 - 16:30 společný program
16:30 odchod dětí z příměstského tábora, pro ubytované děti další program, večeře

neděle 10. 7. - pátek 15. 7.:

8:30 – 9:00 příchod
9:00 – 12:00 dopolední tvorba ve skupinách
12:00 – 13:30 oběd a poobědová pauza
13:30 – 16:30 společná tvorba všech skupin
16:30 odchod dětí z příměstského tábora, pro ubytované děti další program, večeře

Upozornění Covid-19: Celý tábor bude realizován dle Hygienicko-protiepidemických opatřeních stanovené Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Zajistíme veškeré požadované náležitosti, aby byla zajištěna ochrana zdraví vašich dětí.  

Praktické informace

 

CENA TÁBORA (7 dní):

Cena zahrnuje:

kurzovné / obědy (svačinu a pití si dětí nosí vlastní)

kurzovné / nocleh / plná penze (snídaně, 2x svačina, oběd, večeře, pitný režim)

 

Ubytování pro děti je zajištěno v nedaleké Sokolovně, děti si přinesou vlastní karimatku a spacák.

STORNOPODMÍNKY:
Při zrušení účasti dítěte

do 10. 5. 2022 = stornopoplatky ve výši 25% z celkové částky *)
do 10. 6. 2022 = stornopoplatky ve výši 50% celkové částky *)
do 30. 6. 2022 = stornopoplatky ve výši 75% celkové částky *)
po 30. 6. 2022 = stornopoplatky ve výši 100% celkové částky *)

*) V případě náhrady za sebe se stornopoplatky neúčtují.

Při nemožnosti nastoupení na tábor z vážných důvodů (nemoc apod.) je potřeba doložit potvrzením od lékaře, v takovém případě vracíme celou částku.

V případě, že by v návaznosti na vládní nařízení bylo konání letních táborů zrušeno, vraceli bychom kurzovné v plné výši.

Přihlášky/předprodej

Online přihláška ZDE.

Přihláška se stává závaznou po uhrazení kurzovného, pak Vám garantujeme místo pro Vaše dítě.


Koordinátor tábora: Eva Papánková, tel: 608 653 653, mail: eva.papankova@se-s-ta.cz

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.