EN
Přejít na SE.S.TA pro publikum
Foto: archiv

Kulatý stůl na téma Škola tančí 2017

Diskuse na téma Vzdělávání v pohybu pod vedením zkušených umělců ze zahraničí

Datum konání akce7. 7. 2017, 14:00 |  Místo konání akceŽďár nad Sázavou

Může dítě chápat fyziku nebo matematiku prostřednictvím "těla v pohybu"? Může si školák nebo student osvojit jazyk nebo literaturu díky tanci? Čím obohatit výuku a vzdělávání? Jak prohloubit a upevnit znalost? Na čem je možné ve škole i v životě stavět?

Cílem iniciativy VZDĚLÁVÁNÍ V POHYBU, KREATIVNÍ PROJEKTY DO ŠKOL je podporovat mezioborové aktivity a tvořivost ve školách. Tanec může pomoci žákům osvojit si poznatky, získat dovednosti daného předmětu a rozšířit rámec kompetencí, které dítě ve školním prostředí používá. Kreativní projekty posílí vazby mezi školou a životem dítěte, rodinou.
U kulatého stolu chceme sdílet zkušenosti z projektu s lidmi z českých škol i z umělecké sféry a také se zahraničními návštěvníky festivalu, kteří ve svých zemích pracují s podobnými principy.
U kulatého stolu budou diskutovat tanečníci Marta Vodenková Trpišovská, Jan Bárta, Zdenka Brungot Svíteková, Bára Látalová a Jana Bitterová, pedagožky Gabriela Buchtová, Petra Vykydalová Kupková, Lenka Nováková, Eva Součková, Štěpánka Maryšková a za zahraniční hosty tanečnice a pedagožka Sophie Billy a další. Na závěr kulatého stolu vás zveme na prezentaci výsledků projektů, které se ve školách uskutečnily na jaře letošního roku. Pojďte se s námi podělit o vaše vize, zkušenosti a dozvědět se více o projektu Škola tančí. Kulatý stůl je otevřený pro širokou veřejnost, zvlášť vítaní jsou ředitelé škol, učitelé, choreografové a rodiče školních dětí.

 

Program

7. 7. od 14:00

Praktické informace

Chcete vědět více? Čtěte osobní příspěvky a zpětné vazby v sekci Škola tančí na: http://blog.se-s-ta.cz/

 

Umělci

Jan  Bárta

Jan Bárta Životopis

Choreograf, tanečník, divadelní tvůrce. Věnuje se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii. Absolvent Konzervatoře Duncan centre v Praze a čtyřletého studia na divadelní akademii v Amsterdamu – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten. V roce 2017 absolvoval pětiletý drama/arte-terapeutický výcvik se zaměřením na metodu DvT – Developmental transformation (Vývojové proměny). Je spoluzakladatelem Crewcollective z.s. Věnuje se práci s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu, a to i v kontextu dramaterapie. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Sophie Billy

Sophie Billy Životopis

Kromě kariéry tanečnice v Londýnském Baletním Festivalu a Royal Baletu ve Wallonii, účinkovala také v dalších skupinách klasického a současného tance. V současné době působí jako pedagožka pedagogů v Národním tanečním centru v Paříži (Centre National de la Danse) a ve spolupráci s Jeanem Christophem Paré a Wilfride Piolletovou rozvíjí metodu analýzy tanečního pohybu aplikovanou přímo na techniku tance [ ]

Jana Bitterová

Jana Bitterová Životopis

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Věnuje se současnému tanečnímu umění a improvizaci, a to jak z tvůrčího, tak i pedagogického a teoretického hlediska. Dlouhodobě pracovala v Anglii, kde vyučovala v tanečním programu Falmouth University (anatomie v pohybu, choreografie, kontaktní improvizace), ve francouzském Quimper (asistentka v choreografickém centru T.E.E.M.) či v belgickém Oostende (v edukačním oddělení pro muzeum současného umění Mu.ZEE). Ve své umělecké práci tvoří sóla i multimediální představení ve spolupráci s umělci z různých oborů, zabývá se site specific a zapojením místních komunit do uměleckého procesu. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Zdenka Brungot-Svíteková

Zdenka Brungot-Svíteková Životopis

Mezinárodně působící nezávislý umělec, tanečnice, performerka, choreografka a pedagožka, absolventka VŠMU (SK), seanse - Teaching Artists (N), programů Prototypes III Nadace Royaumont a Incubateur de Chorégraphes (FR). Zaměřuje se na současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické přístupy, pohybový výzkum a transdisciplinární spolupráce v oblasti tanečního umění a performance. Vzdělává se také v komunikaci a využití coaching přístupů v umělecké a pedagogické práci. Jako interpretka, spolutvůrkyně či asistentka spolupracovala s mnoha domácími i zahraničními umělci v Evropě, USA a Asii. Věnuje sa také vlastní autorské tvorbě (chiens anufragés, Define Yourself or Get Defined!, HAZARD ZONE). Je jedním z iniciátorů a organizátorů festivalu ImproEventsPrague (2010 - 2015), v rámci programu Francouzského Institutu byla rezidenční umělec na Cité Internationale des Arts Paříži v roce 2017/2018. Zdenka je také jednou ze zakladatelek spolku OSTRUŽINA z.s. a spoluautorkou projektů DIFFERENT?, Tančit o Žižkov a souHra. Práci OSTRUŽINA z.s. prezentovala na konferencích ITAC2 Brisbane 2014 a ITAC4 v New York City v roce 2018. Spolupracuje také s Ateliérem fyzického divdla KSFT-DIFA JAMU v Brně. / Photo: Lea Girardin [ ]

Barbora Látalová

Barbora Látalová Životopis

Barbora Látalová absolvovala na Konzervatoři Duncan centre v roce 1997. Je tanečnice, choreografka a taneční pedagožka pokládající si stále nové otázky a pro své další vzdělávání neváhá vycestovat za novými příležitostmi. Je interpretkou v několika projektech zároveň, ať již pro mezinárodní divadelní soubor Nie d´Alex Byrne, pro díla českých choreografů nebo v neposlední řadě také v představeních pro děti [ ]

Marta Vodenková Trpišovská

Marta Vodenková Trpišovská Životopis

Tanečnice, pedagožka a choreografka, absolvovala Konzervatoř Duncan Centre a bakalářský obor taneční věda na HAMU. Zároveň prošla studijním pobytem na Brighton University obor tanec s vizuálním uměním. Byla zakládající členkou skupiny Nanohach, kde působila v letech 2004-2011. Věnuje se vlastní tvorbě (obdržela II. a III. cenu v mezinárodní choreografické soutěži Cena Jarmily Jeřábkové a několik nominací na Cenu Sazky). Choreograficky spolupracovala s divadly Nablízko a Minor, v současné době také s Národním divadlem nebo s Divadlem bratří Formanů. Současný tanec a tvorbu vyučuje také na Konzervatoři Duncan centre. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí a vede vzdělávací semináře pro umělce i pedagogy. Aktivně se podílí na vzniku Metodiky Škola tančí. [ ]

Přihlášky/předprodej

Obracíme se na  pedagogy základní nebo střední školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky a na choreografy s chutí tvořit v jiném prostředí, kteří chtějí tvořit společné projekty pro žáky. Tento kulatý stůl je určen všem zájemcům, kteří se chtějí seznámit s možností kreativní výuku v pohybu  (pro choreografy, pedagogy, rodiče, žáky či veřejné instituce).

Pokud máte zájem aby se projekt uskutečnil na Vaší škole přijďte a nebo nás kontaktujte: mkafkova@se-s-ta.cz

 

Podpora

Děkujeme: Zámek Žďár n/S, Státní fond kultury ČR, MK ČR, Hlavní město Praha, Město Žďár nad Sázavou, Region Vysočina a festival KoresponDance a ZŠ (Základní škola, Komenské 6, Žďár n/S; Základní škola, Švermova 4, Žďár n/S; Škola Na Radosti, Komenského 10, Žďár n/S; Meruzalka, ZŠ a MŠ Jihlavské terasy, Jihlava; ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Lhotky 42  )

Odkazy:

http://www.zamekzdar.cz/muzeum-nove-generace/

http://www.korespondance.cz/

Připravujeme

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.