EN
Přejít na SE.S.TA pro publikum
Foto: Dragan Dragin

Cyklus TANEC V GALERII

Datum konání akce2012-2016 |  Místo konání akce

Pilotní cyklus interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním vznikl v roce 2012 na základě spolupráce SE.S.TA, Národní galerie v Praze a Wannieck Gallery v Brně. Opírá se o přesvědčení, že pro rozvoj obou oborů a našich institucí je spolupráce velice přínosná a vzájemně obohacující. Přináší nové impulsy v tolik potřebné oblasti, jakou je práce s návštěvníkem/divákem, u nichž nám nejde jen o jeho přilákání na netradiční zážitek, ale i zpřístupnění nového vnímání a poznání.

Cyklus Tanec v galerii v sobě zahrnuje:

SE.S.TA se opírá o své přesvědčení, že tanec je umění přístupné nejširšímu publiku, ať se s ním setká v divadle nebo v nečekaných souvislostech ve veřejných prostorách. Chceme proto násobit příležitosti setkávání se s tanečním uměním, tyto příležitosti vnímáme a naše projekty se rodí ze společného zájmu s dalšími aktéry české umělecké scény.

Chceme v galeriích oslovit nové diváky, zprostředkovat vnímání tance mimo tradiční prostory a divadelní kontext, chceme zpřístupnit a ukázat jako atraktivní nejen výsledek, tedy představení, ale také tvůrčí proces. Chceme, aby si diváci uvědomili provázanost některých uměleckých otázek (výtvarného umění či tance) s běžným životem…

SE.S.TA chce podporovat tvůrce v jejich uměleckém a profesionálním rozvoji, v galerijních prostorech má příležitost umožnit tvůrcům setkat se s publikem, a to jak během zkoušek, veřejných prezentací, tak během lektorských programů a doprovodných akcí. Projekt také dlouhodobě přináší rozšíření kompetencí tanečních umělců. Model pohybových workshopů v galeriích může doplňovat jejich vlastní tvůrčí aktivity a otevírá další ekonomické uplatnění jejich specifických znalostí a dovedností.

Partnerské galerie:

 

Lektorské programy - Pohybové ateliéry

Pohybové ateliéry nabídnou návštěvníkům galerie jiný pohled na výtvarná díla. Pod vedením zkušených choreografů budou účastníci ateliérů společně pracovat na principech, otázkách a tématech, které mohou být společné pro výtvarníka i choreografa. Ateliér je vždy připravován a aktualizován pro konkrétní výstavu a konkrétní výtvarná díla. Cílovou skupinou mohou být žáci ZŠ, SŠ i dospělí návštěvníci galerií.

 

Jsme otevření spolupráci s dalšími galeriemi !

Přihlášky/předprodej

Kontakt: info@se-s-ta.cz

Podpora

Cyklus Tanec v galerii v roce 2013 podpořili: Ministerstvo kultury ČR,hlavní město Praha, Statutární město Brno a Státní fond kultury.

Cyklus by nebylo možné realizovat bez podpory spolupracujících galerií: Národní galerie v Praze, Wannieck Gallery a Dům umění města Brna.

Připravujeme

Další akce cyklu:

 V rámci cyklu se uskutečnily: 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.