EN
Přejít na SE.S.TA pro publikum
Foto: 

TANEC V GALERII: GALERIE BEZ HRANIC

Virtuální proces a performance.

Datum konání akce13. 6. 2020 I 16.00 |  Místo konání akceonline streaming

Buďte svědky vyvrcholení jedinečného výzkumu, ve kterém bude jedenáct tanečních tvůrců z Česka a USA v reálném čase propracovávat fyzické, kinestetické nebo pohybové myšlenky navázané na umělecký záměr vybraných děl i kurátorský záměr stálé expozice Národní galerie Praha 1796–1918: UMĚNÍ DLOUHÉHO STOLETÍ jako celku.

Unikátní způsob práce šesti amerických a pěti českých tanečních tvůrců pod vedením choreografky Sue Schroeder (USA) je zrcadlením jak tvůrčích přístupů, tak samotných děl zahrnutých v expozici, vyznačuje se jistým odklonem od tradičních představ o tanci, podporuje dosud nezvyklou, ale plodnou a velmi inspirativní debatu o výtvarném umění a současně umožňuje přistoupit k vyprávění „příběhu umění“ z kinestetického úhlu pohledu.

Zažijte simultánní performanci živě vysílanou z Česka (16.00) a USA (10.00).
 

Projekt, který připravujeme společně s Centrem pro tanec Core Dance v Houstonu (USA) a Národní galerií Praha, byl původně naplánován jako desetidenní workshop pro české a americké umělce pod vedením americké choreografky Sue Schroeder a následně performancí v Národní galerii Praha. V návaznosti na aktuální situaci, jsme společně s choreografkou připravili nový koncept projektu, který zachová umělecký záměr, tvůrčí proces i závěrečnou perfromanci pro diváky, tentokrát ale formou streamingu. 

Pro tento nový koncept s názvem “Galerie bez hranic vytvoří Sue Schroder strukturu virtuálního procesu, do kterého budou zapojeny obě skupiny umělců z České Republiky i USA formou skupinových i individuálních koučovacích sezení. Podkladem pro tuto strukturu zůstávají umělecká díla ze stálé expozice Národní galerie Praha s názvem “1796-1918: Umění dlouhého století”.

Celkem pět virtuálních sezení se uskuteční v období duben-květen 2020, na závěr bude vysíláno živé představení z ČR i USA (“live stream”). Kromě toho přiblíží celý tvůrčí proces a zkušenosti s touto formou performance souhrnný video dokument, který bude následně k distribuci odborné i široké veřejnosti.

Do projektu bude zapojeno celkem 5-6 českých choreografů, kteří získají nejen možnost spolupracovat s renomovanou zahraniční lektorkou, ale díky virtuálním přenosům také se skupinou amerických umělců pracujících ve stejnou dobu se stejným uměleckým materiálem. V rámci skupinové reflexe bude používána metoda kritického dotazování podle Liz Lerman, která nabízí užitečnou zpětnou vazbu zanechávající v umělci touhu pokračovat ve své práci. Kromě českých a amerických umělců se na projektu bude nově podílet i vizuální umělec a video artista Ian Biscoe (UK), který se zajímá o nové technologie a propojování reality s virtuální realitou v oblasti živého umění.

 

Cyklus Tanec v galerii charakterizuje interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním, kdy má návštěvník příležitost nahlédnout na výtvarná díla nově a prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků. Projekt je realizován ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Galerií hlavního města Prahy od roku 2012, kdy pravidelně několikrát do roka přivádí do aktuálních expozic performery a prostřednictvím pohybu otevírá novou perspektivu a nové zážitky při vnímání konceptuálního či výtvarného díla.

Cyklus sleduje mimojiné přesvědčení, že tanec je umění přístupné každému, ať už se s ním setká v divadle nebo v nečekaných souvislostech ve veřejném prostoru. Na druhou stranu se tanec v tomto pojetí stává nástrojem nového způsobu vnímání expozic. 

Transdisciplinární projekt rozvíjí na několika rovinách spolupráci mezi tvůrci současného tance a galeriemi. Má za cíl nejen jejich vzájemné obohacení, ale především inovativní práci s divákem, zpřístupnění nejen výsledku (performance), ale i tvůrčího procesu. 

Během uplynulých let byly tak v rámci cyklu uvedeny performance

Neklidná figura: Taneční instalace choreografky Nadine Beaulieu pod názvem Neklidná figura rozpohybovala stejnojmennou výstavu českého sochařství v Galerii hlavního města Prahy. Divákovi tak nabídla možnost vnímat expresi v umění přelomu 19. a 20. století prostřednictvím lidského těla v pohybu.

Mořská archeologie: Přemostění kontinentů, Mořská archeologie, dílo El Hadji Syho se stává počátkem pro taneční instalaci americké choreografky Marthy Moore a evropskou skupinu performerů přijíždějících z Portugalska, Francie, Slovenska a České Republiky. Následujíce partituru, cestujíce skrze instalaci, tanečníci obývají překrývající se pohyblivé krajiny. Současně otvírají prostor pro měnící se perspektivy a vnímání návštěvníka výstavy.

Nebe: Jordi Galí propojuje tanec s artistikou a využíváním prostoru, „pod jeho rukama se na první pohled všední předměty, jako jsou trámy, kameny, žebříky či pneumatiky doslova roztančí a vytvářejí důmyslnou architekturu.

Secret Journey: Pohybově-vizuální instalace Secret Journey etablované choreografky Yoshiko Chuma byla navázaná na světoznámou výstavu Aj Wej-wej. Zákon cesty. Performance byla unikátním spojením dvou uznávaných kontroverzních umělců. Umělců, kteří do své tvorby promítají osobní zážitky, zkušenosti a pocity způsobem, který ohromuje a láká publikum po celém světě.

Pavillon Fuller: Projekt Pavillon Fuller dostává tanec do interakce s prostorem a architekturou, která ho obklopuje. Jejich vztah je zkoumám skrze jednoduchou instalaci sestávající z dřeva a lehkého lanového systému. Participativní a kolektivní instalace prostřednictvím uchopení vztahu mezi tělem a materiálem upevňuje a podporuje dynamiku ve skupině. Pavillon v zahradách zůstává a stává se součástí expozice, zve k setkání, k dialogu a stává se součástí veřejného prostoru. Pavillon Fuller odkazuje na dílo Richarda Buckminstera Fullera, architekta a otce zakladatele tensegrité (princip aplikovaný v konstrukční logice pavilónu).

Tenhle list ať se mi schová: Petřínská socha Karla Hynka Máchy se staal aktérem site-specific taneční performance, ovšem ne jako předmět naivně romantizujících klišé, ale jako symbol vzpoury vůči konvenčnímu vidění romantického básníka.

Tanec sestupuje z divadelních scén a vyráží do města potkat jiné publikum!

Umělci

Sue Adrienne Schroeder

Sue Adrienne Schroeder Životopis

Sue Adrienne Schroeder je umělecká ředitelka a spoluzakladatelka Core Dance, zaměřuje se na tvůrčí proces a zkoumání nových a jedinečných inspirací pro tvorbu tance a pohybu. Absolvovala universitu v Houstonu a získala magisterský titul v oboru divadelní umění z University of Arizona v Tucsonu. Schroeder pracovala mimo jiné pod vedením tanečních velikánů Billa Evanse, Hanyu Holmové, Olivera Kostocka, Anny Halprinové a Johna M. Wilsona, má další zkušenosti v rozšířených studiích Body-Mind Centering, Contact Improvisation, Modern Dance and Composition. Schroeder je držitelkou Ceny Haldeman Award za zásluhy a Kulturních multiplikátorů z Cizineckých institutů v Mnichově, Schroeder získala řadu grantů a stipendií organizací jako je Alternativní ROOTS, Úřad kulturních záležitostí města Atlanty, Gruzínská rada, Arts, Texaská komise pro umění, Rada kulturního umění Houstonu / Harris County, Dance USA a Národní nadace pro umění. V poslední době působí Schroeder jako ředitelka EXPOSED Festivalu a je členem Centra pro kreativitu a umění Společenství pro komunitní impaktní umění na Emory University. / Photo: Jerry Siegel [ ]

Připravujeme

KLUB ČTENÍ TANCE

Klub čtení tance bude čtyřikrát do roka analyzovat současný diskurz performativního umění a mapovat přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance bude vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky na konkrétní téma.

 

FESTIVAL KoresponDance

Mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu v unikátním prostoru Zámku Ž'dár nad Sázavou. Těšit se můžete již na osmý ročník, který opět přivítá nepočítaně umělců z několika kontinentů.

 

REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM

Rezidence pro choreografy s koučinkem je prestižním projektem SESTA. Každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku. Rezidence má bohatý doprovodný program pro profesionální veřejnost i pro publikum.

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.