EN

Archiv akcí / 2012

Přehled všech akcí, které pořádala SE.S.TA v roce 2012.
Akce jsou řazeny do tématických oblastí a následně časově podle data pořádání.

SE.S.TA pro profesionální rozvoj [ profesionálové ]

Rezidence [ profesionálové ]

Prostor pro spolupráci [ profesionálové ]

SE.S.TA pro děti [ veřejnost ]

SE.S.TA pro publikum [ veřejnost ]

Diskuze a přednášky [ veřejnost ]

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.