EN

Archiv akcí / 2016

Přehled všech akcí, které pořádala SE.S.TA v roce 2016.
Akce jsou řazeny do tématických oblastí a následně časově podle data pořádání.

SE.S.TA pro profesionální rozvoj [ profesionálové ]

Seminář Škola tančí

4. 11.–7. 11. 2016 / Žďár nad Sázavou

Seminář pro choreografy a pedagogy o kreativní výuce na školách.

Choreografické forum v rámci rezidenčních dílen s koučingem

21. 8. 2016 / 15.00 –18.00 / Studio Alta, Praha

V rámci každoročního programu rezidenčních dílen s koučingem se 21. srpna uskuteční odpolední seminář zaměřený na analýzu tance a tvůrčího procesu v širší perspektivě.

Ateliér TANCE, workshop Release technika - Hawkins

20. 5. v 16:00 - 18:00 a 21. 5. v 11:00 - 13:00 / Konzervatoř Duncan centre

pod vedením  Nadine Beaulieu (FR)

Kulatý stůl na téma Škola tančí

9. 7. 2016 v 15:00 / Žďár nad Sázavou

Diskuse na téma Kreativní výuka na školách pod vedením zkušených umělců ze zahraničí a aktivní účasti umělců a učitelů ze škol, kteří projekt již realizovali a zároveň představí společnou tvorbu v průběhu dne na festivalu KoresponDance 2016.

Rezidence pro choreografy s koučingem 2016

18. - 25. 8. 2016 PRAHA

Již po desáté organizuje Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA mezinárodní rezidence pro choreografy s koučingem. 

Choreografický fórum v rámci České taneční platformy 2016

20. - 25. 4. 2016 / Praha

Cílem čtyřdenního ateliéru je obohatit kritickou reflexi tvorby současné taneční scény v ČR konfrontací zkušených kritických moderátorů z ČR i zahraničí s tvůrci a jejich diváky. 

Výzva k přihlášení na Tvořivý příměstský tábor 2016

4. 7.–9. 7. 2016 / Žďár nad Sázavou, areál Zámku Žďár n/S

DIVADLO │TANEC│ HUDBA pro děti od 9 do 15 let. Letní "Tvořivý příměstský tábor" zaměřený na rozvoj kreativity, umělecké tvorby, improvizace. 

Pedagogický seminář a dílny: Členění prostoru v pedagogice tance – architekturální přístup

20.-22. 2. 2016 / PRAHA

V rámci našich pedagogických dílen na téma „tělo“, a po loňském semináři o anatomii jako tvůrčí nástroj a zdroj imaginace, pokračujeme naše badání s „tělem-prostorem“, s „tělem v prostoru“.

Rezidence [ profesionálové ]

VÝZVA PRO UMĚLCE - MEZIOBOROVÁ REZIDENCE / RETREAT

8. 11.–12. 11. 2016  / Zámek Žďár nad Sázavou

Zajímá vás, jak lze propojit tanec, hudba, scénografie a architektura? Jste tanečník, hudebník, scénograf nebo architekt? Pak je právě pro vás určen tento retreat.

Prezentace work in progress | Živé aforimy: akustické kresby Milana Grygara

25. 6. 2016 od 18h / Konvent (Muzeum Santini) Zámek Žďár nad Sázavou

Živé aforismy jsou interdisciplinárním projektem využívající taneční, hudební a výtvarné složky inspirované dílem výrazné osonosti výtvarné scény Milana Grygara

Rezidence pro choreografy s koučingem 2016

18. - 25. 8. 2016 PRAHA

Již po desáté organizuje Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA mezinárodní rezidence pro choreografy s koučingem. 

Prezentace work in progress | Andrea Miltnerová: Kontrapunkt

31. 3. 2016 od 18h / Freskové sály Zámku Žďár nad Sázavou

Vznikající projekt Kontrapunkt je odrazem energetického vztahu britské choreografky Andrey Miltnerové a maďarské tanečnice Rity Góbi - vzniká tím mezi nimi "niterná znaková řeč těla", kterou promlouvají k sobě navzájem i k divákovi

Prostor pro spolupráci [ profesionálové ]

SE.S.TA pro děti [ veřejnost ]

Seminář Škola tančí

4. 11.–7. 11. 2016 / Žďár nad Sázavou

Seminář pro choreografy a pedagogy o kreativní výuce na školách.

NECHŤ ŠKOLA TANČÍ

Duben - Listopad 2016 / Žďár nad Sázavou

Kreativní výuka na školách pod vedením zkušených umělců, tvůrců ve spolupráci s učitelem dané školy. Profesionální umělec společně s pedagogem dané školy „ušijí na míru“ program pro konkrétní skupinu žáků prostřednictvím vybraného školního přemětu.  

Může dítě poznávat a pochopit fyziku nebo matematiku prostřednictvím pohybu, "těla v pohybu?

Kulatý stůl na téma Škola tančí

9. 7. 2016 v 15:00 / Žďár nad Sázavou

Diskuse na téma Kreativní výuka na školách pod vedením zkušených umělců ze zahraničí a aktivní účasti umělců a učitelů ze škol, kteří projekt již realizovali a zároveň představí společnou tvorbu v průběhu dne na festivalu KoresponDance 2016.

Pedagogický seminář a dílny: Členění prostoru v pedagogice tance – architekturální přístup

20.-22. 2. 2016 / PRAHA

V rámci našich pedagogických dílen na téma „tělo“, a po loňském semináři o anatomii jako tvůrčí nástroj a zdroj imaginace, pokračujeme naše badání s „tělem-prostorem“, s „tělem v prostoru“.

SE.S.TA pro publikum [ veřejnost ]

ELEGANCE KVANTOVÉHO KRÁLÍKA - PŘEDSTAVENÍ

4. 11. 2016 od 19h / Konvent (Muzeum Santini) Zámek Žďár nad Sázavou

Elegance kvantového králíka je pohybově-taneční experimentování s kvantovou teorií a jejím vnímáním lineární a nelineární podstaty reality. Subatomový svět je světem rytmu, pohybu a neustálé změny. Není však libovolný a chaotický, ale řídí se velmi pevnými a přesnými pravidly.

KoresponDance Praha: NEBE / CIEL / SKY

28. 6. 2016 v 18:00 / Zámek Trója, Chateau Trója

Prostor, pohyb, síla, balance, řeč materiálů v působivé scénografii dokonalé kompozice Trojského zámku. To je Jordi Galí a jeho česká premiéra na KoresponDance Praha!!!
 

Repríza taneční instalace k dílu Mořská archeologie

18. 5. 2016 v 19.30  / PRAHA

Přemostění kontinentů... Mořská archeologie, dílo senegalského malíře El Hadji Sy se stává počátkem pro taneční instalaci americké choreografky Marthy Moore a její skupinu performerů..

Pod vedením choreografky Marthy Moore 

Taneční instalace k výstavě Neklidná figura

19. 5. 2016 v 18h a 22. 5. 2016 v 15.30 a 18h / Městská knihovna PRAHA

Taneční instalace choreografky Nadine Beaulieu pod názvem Neklidná figura rozpohybuje stejnojmennou výstavu českého sochařství v Galerii hlavního města Prahy. 

Taneční performance k instalaci Mořská archeologie

5. 2. 2016 v 19.30 a 21.00 / PRAHA

Přemostění kontinentů, Mořská archeologie dílo El Hadji Syho se stává počátkem pro taneční instalaci americké choreografky Marthy Moore a evropskou skupinu performerů přijíždějících z Portugalska, Francie, Slovenska a České Republiky.

Pod vedením choreografky Martha Moore & výtvarníka El Hadji Sy

Cyklus tanec v galerii

2012-2016 

Pilotní cyklus interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním vznikl v roce 2012 na základě spolupráce SE.S.TA, Národní galerie v Praze a Wannieck Gallery v Brně. Opírá se o přesvědčení, že pro rozvoj obou oborů a našich institucí je spolupráce velice přínosná a vzájemně obohacující. Přináší nové impulsy v tolik potřebné oblasti, jakou je práce s návštěvníkem/divákem, u nichž nám nejde jen o jeho přilákání na netradiční zážitek, ale i zpřístupnění nového vnímání a poznání.

Diskuze a přednášky [ veřejnost ]

Choreografické forum v rámci rezidenčních dílen s koučingem

21. 8. 2016 / 15.00 –18.00 / Studio Alta, Praha

V rámci každoročního programu rezidenčních dílen s koučingem se 21. srpna uskuteční odpolední seminář zaměřený na analýzu tance a tvůrčího procesu v širší perspektivě.

Choreografický fórum v rámci České taneční platformy 2016

20. - 25. 4. 2016 / Praha

Cílem čtyřdenního ateliéru je obohatit kritickou reflexi tvorby současné taneční scény v ČR konfrontací zkušených kritických moderátorů z ČR i zahraničí s tvůrci a jejich diváky. 

Architekt BRONISLAV STRATIL k procesu pedagogické dílny Členění prostoru v pedagogice tance

Architekturální přístup aneb setkání TANCE S ARCHITEKTUROU

Jak to uprostřed procesu semináře vnímal tělem a viděl Broněk očima architekta.

"Uvědomil jsem si, že podobně jako prostor zaznamenáváme kresbou ale také modelováním či jinou technikou – tedy vše jsou to na pohybu založené techniky - podobně i tělo tanečníka vytvářející trajektorie v prostoru může popsat stavbu, může ji zatančit, popsat.
Bylo krásným uvědoměním, že proces vyjádření stavby může mít nekonečno rovin." 

MIRKA ELIÁŠOVÁ k tématu pedagogické dílny Členění prostoru v pedagogice tance

Architekturální přístup aneb setkání TANCE S ARCHITEKTUROU

Architektura je pro tanec velkou inspirací. Vnímám ji jako velmi určující aspekt pro tělo, význam pohybu i kompozici.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.