EN

Archiv akcí / 2021

Přehled všech akcí, které pořádala SE.S.TA v roce 2021.
Akce jsou řazeny do tématických oblastí a následně časově podle data pořádání.

SE.S.TA pro profesionální rozvoj [ profesionálové ]

FUK: MOVING WORDS BY ETTA ERMINI

27. 1. 2021 online

Učíte jazyky a hledáte další kreativní způsoby, jak zpestřit svoji výuku? První ročník festivalu FUK nabízí rodičům, dětem, učitelům a široké i odborné veřejnosti celou řadu workshopů, debat, rodinných dílen, prezentací a dalších formátů. SE.S.TA v rámci festivalu uvádí online workshop pro učitele. 

 

KONKURZ: PEOPLE POWER PARTNERSHIP

5.–7. 2. 2021 Praha

Přinášíme ojedinělou možnost a životní šanci pro mladé tanečnice a tanečníky z České republiky! SE.S.TA je součástí čtyřletého mezinárodního projektu People Power Partnership, pro který hledá mladé tanečníky a pohybové performery od 18 do 25 let. Projektu se účastní 11 zemí z Evropy a postupně se v každé koná nábor pro vlastní realizační tým zastupující danou zemi. 

 

FUK: DISKUSE ŠKOLA TANČÍ

5. 2. 2021 online

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky? Může učitel sám zařadit do své výuky více pohybu a rozvíjet přitom nejen školní látku, ale také kreativitu dětí? První ročník festivalu FUK nabízí rodičům, dětem, učitelům a široké i odborné veřejnosti celou řadu workshopů, debat, rodinných dílen, prezentací a dalších formátů. SE.S.TA v rámci festivalu uvádí online diskusi ke kreativním projektům ve školách Škola tančí. 

 

OPEN CALL: PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ

5.–7. 3. 2021 online

Seminář je určen všem pedagogům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů ke kreativní výuce i taneční tvorbě. Vítáni jsou choreografové i taneční interpreti. Letošní seminář pod vedením Jeana-Christopha Paré bude na téma "Grafické znázornění jako nástroj kompozice."

 

KLUB ČTENÍ TANCE: KDYŽ JSME ZAČALI ŽÍT BEZ KŮŽE

2. 3. 2021 Praha

Klub čtení tance pravidelně analyzuje současný diskurz performativního umění a mapuje přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance je vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky, tentokrát na téma "Když jsme začali žít bez kůže: o chybějícím dotyku a intenzivní starostlivosti."

PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ

5.–7. 3. 2021 online

Seminář je určen všem pedagogům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů ke kreativní výuce i taneční tvorbě. Vítáni jsou choreografové i taneční interpreti. Letošní seminář pod vedením Jeana-Christopha Paré bude na téma "Grafické znázornění jako nástroj kompozice." Kapacita je zcela naplněna. 

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

18.–21. 3. 2021 Zámek Žďár nad Sázavou

Tématem semináře bude aktuální problematika distanční výuky promítnuté i do projektů Škola tančí a Tanz in Schulen. Účastníci budou společně zkoumat různé možnosti, které on-line výuka nabízí či spolupráci s dalšími uměleckými disciplínami, které mohou on-line výuku podpořit. Jednou z možností je např. spolupráce choreografů s kameramanem, který může zasvětit děti do práce s kamerou, využití potenciálu “tanec před a za kamerou” a další. Choreografové a pedagogové tak získají konkrétní praktické zkušenosti a cenné nástroje, díky kterým budou připraveni na kreativní pohybovou výuku na školách v různých formátech.
 

OPEN CALL: REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM 2021

19.–27. 8. 2021 Praha I online

Rozvíjejte svůj projekt na intenzivní rezidenci s podporou zkušených uměleckých koučů a mezinárodního kolektivu dalších tvůrců. Unikátní koncept uměleckého koučinku využila za více jak deset let řada etablovaných choreografů, získejte místo na čtrnáctém ročníku! Rezidence bude probíhat dle aktuálních možností, koncept je připraven tak, aby umožnil práci ve studiu a spojení se zahraničními kouči formou streamingu. Přihlášky posílejte do 15. dubna. 

KLUB ČTENÍ TANCE: KDYŽ VÝZNAM TRANSGESUJE PROGRESIVNÍ MĚŘENÍ

1. 6. 2021 Praha

Klub čtení tance pravidelně analyzuje současný diskurz performativního umění a mapuje přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance je vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky, tentokrát na téma "Když význam transgesuje progresivní měření."

Rezidence [ profesionálové ]

Prostor pro spolupráci [ profesionálové ]

KONKURZ: PEOPLE POWER PARTNERSHIP

5.–7. 2. 2021 Praha

Přinášíme ojedinělou možnost a životní šanci pro mladé tanečnice a tanečníky z České republiky! SE.S.TA je součástí čtyřletého mezinárodního projektu People Power Partnership, pro který hledá mladé tanečníky a pohybové performery od 18 do 25 let. Projektu se účastní 11 zemí z Evropy a postupně se v každé koná nábor pro vlastní realizační tým zastupující danou zemi. 

 

SE.S.TA pro děti [ veřejnost ]

ŠKOLA TANČÍ

2021 Vysočina I Praha I ČR

Principy projektu Škola tančí jsme převzali z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.  

SE.S.TA pro publikum [ veřejnost ]

KLUB ČTENÍ TANCE: KDYŽ JSME ZAČALI ŽÍT BEZ KŮŽE

2. 3. 2021 Praha

Klub čtení tance pravidelně analyzuje současný diskurz performativního umění a mapuje přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance je vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky, tentokrát na téma "Když jsme začali žít bez kůže: o chybějícím dotyku a intenzivní starostlivosti."

KLUB ČTENÍ TANCE: KDYŽ VÝZNAM TRANSGESUJE PROGRESIVNÍ MĚŘENÍ

1. 6. 2021 Praha

Klub čtení tance pravidelně analyzuje současný diskurz performativního umění a mapuje přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance je vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky, tentokrát na téma "Když význam transgesuje progresivní měření."

Diskuze a přednášky [ veřejnost ]

KLUB ČTENÍ TANCE: KDYŽ JSME ZAČALI ŽÍT BEZ KŮŽE

2. 3. 2021 Praha

Klub čtení tance pravidelně analyzuje současný diskurz performativního umění a mapuje přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance je vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky, tentokrát na téma "Když jsme začali žít bez kůže: o chybějícím dotyku a intenzivní starostlivosti."

KLUB ČTENÍ TANCE: KDYŽ VÝZNAM TRANSGESUJE PROGRESIVNÍ MĚŘENÍ

1. 6. 2021 Praha

Klub čtení tance pravidelně analyzuje současný diskurz performativního umění a mapuje přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance je vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky, tentokrát na téma "Když význam transgesuje progresivní měření."

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.