EN

Archiv akcí / 2022

Přehled všech akcí, které pořádala SE.S.TA v roce 2022.
Akce jsou řazeny do tématických oblastí a následně časově podle data pořádání.

SE.S.TA pro profesionální rozvoj [ profesionálové ]

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

29.-30.1.2022 Zámek Žďár nad Sázavou

Seminář určený pedagogům ZŠ a SŠ, kteří mají chuť obohatit svoji výuku o nové prvky a přesvědčit se, že pohyb může dětem napomoci v porozumění školní látce i rozvoji jejich osobnosti. 

ONLINE WORKSHOP: EFEKTIVNÍ SEBEPREZENTACE

9.2.2022 - 11.2.2022  

Cílem workshopu je zlepšit schopnosti účastníků hovořit o svých projektech, výkonech a dílech v různých souvislostech a účinným způsobem. Během semináře budou představeny různé modelové situace, se kterými se umělec nebo manažer během během diskuzí o svém projektu setkává. Jak o sobě mohu originálně mluvit, např. v průběhu krátkého videa? Jak mohu vyprávět o svém projektu v neformálním kontextu a naopak během oficiální prezentace? Jak se představit řediteli festivalu v kavárně? Jak představit svou show na pódiu nebo na festivalu publiku mezinárodních programátorů? Účastníci budou interaktivně stimulováni, aby si našli svůj vlastní osobní způsob komunikace.

WORKSHOP PRO PEDAGOGY (i) vesmír tančí

14.2.2022 Centrum současného umění DOX

V rámci FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání) přináší SE.S.TA workshop pro pedagogy ZŠ, kteří si chtějí osvojit principy metody Škola tančí na vlastní kůži. Choreografka Marta Vodenková Trpišovská vás provede ukázkovou lekcí na téma vesmír, vznik světa nebo pravěk, vztahující se k výuce prvouky na 1. stupni ZŠ.

OPEN CALL: PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ

18.–20. 3. 2022  Praha

Seminář je určen všem pedagogům, choreografům i tanečním interpretům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k taneční tvorbě a kreativní výuce. Cílem semináře je obohatit know-how pedagogů díky užití know-how profesionálních choreografů. Během semináře dochází ke sdílení nástrojů pro analýzu a k porovnávání různých pedagogických přístupů, systémů a filozofií.

OPEN CALL - CHOREOGRAF V KREATIVNÍM UČENÍ

19. 11. 2022 - 22. 1. 2023 Praha a Žďár nad Sázavou

Po více než deseti letech realizace  úspěšného projektu Škola tančí otevírá  SE.S.TA dlouho připravovaný vzdělávací program s názvem CHOREOGRAF V KREATIVNÍM UČENÍ - vzdělávací cyklus pro umělce v rámci projektu Škola tančí. Program je určen všem choreografům, ať již zkušeným či začínajícím, se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k taneční tvorbě a kreativní výuce.

 

 

CHOREOGRAFICKÉ KAFE

22.11.2022 Studio Hrdinů

Skupina složená odborných tanečních kritiků a dalších etablovaných tanečních a uměleckých profesionálů včetně choreografů ze zahraničí a z České republiky zhlédne 22.listopadu ve Studiu Hrdinů taneční představení "As Long as We Dance" a následně jej bude v rámci odborné diskuze rozvíjet.

Rezidence [ profesionálové ]

OPEN CALL: REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM 2022

17.8.2022-26.8.2022 Praha

Cílem Rezidence s koučinkem je provázet a podporovat práci rozvíjejících se choreografů a poskytovat jim reflexi k jejich vznikajícímu dílu. Rezidence také funguje jako platforma spoluvytvářející diskurz v oblasti současného tance, umění a života, který odráží českou i mezinárodní taneční a uměleckou scénu.


Rezidence se nezaměřuje na formování profesionálních tanečníků, ani na řízení estetiky výrazu, spíše chce podpořit výzkum nebo znovuobjevení variabilních způsobů choreografické práce a neobvyklých způsobů vyjadřování uměleckého záměru. Rezidenční pobyt má formu dialogu mezi choreografy a hostujícími kouči, kteří rezidenty vedou v jejich umělecké práci.


Rezidence trvá deset dní, a kromě intenzivní práce choreografa s koučem a každodenní zpětné vazby, společné diskuse a vzájemné prezentace uměleckých procesů v rámci otevřených zkoušek zahrnuje přednáškový den a veřejné prezentace Work in Progress. Jak veřejné prezentace, tak společné diskuse nabízejí umělcům možnost konfrontovat a sdílet svou práci s potenciálním publikem.

OPEN CALL: TVŮRČÍ A VÝZKUMNÉ REZIDENCE | SE.S.TA 2023

7. 12. 2022 zámek Žďár nad Sázavou

SE.S.TA má aktuálně otevřený celoroční rezidenční program v site-specific prostoru Zámku Žďár nad Sázavou a okolí. Rezidence 2023 se konají v pěti klastrech – tvůrčí pobyty pro 2-3 skupiny umělců ve stejném čase.

Prostor pro spolupráci [ profesionálové ]

WORKSHOP PRO PEDAGOGY: (i) slova tančí

16.2.2022 Centrum současného umění DOX

V rámci FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání) přináší SE.S.TA workshop pro pedagogy ZŠ, kteří si chtějí osvojit principy metody Škola tančí na vlastní kůži. Choreografka Zden Brungot Svíteková vás provede ukázkovou lekcí na téma slova, písmena, literatura...vztahující se k výuce prvouky na 1. stupni ZŠ.  ¨

SE.S.TA pro děti [ veřejnost ]

TADY NEBO TEĎ? VÍKENDOVÁ TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI

29.1.2022-30.1.2022 Zámek Žďár nad Sázavou

Děti budou pracovat ve skupinkách, kde se budou moci naplno ponořit do tvůrčího procesu, zkoušet propojení hlasu a pohybu jako dalšího vyjadřovacího prostředku.

 

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

29.-30.1.2022 Zámek Žďár nad Sázavou

Seminář určený pedagogům ZŠ a SŠ, kteří mají chuť obohatit svoji výuku o nové prvky a přesvědčit se, že pohyb může dětem napomoci v porozumění školní látce i rozvoji jejich osobnosti. 

WORKSHOP PRO PEDAGOGY (i) vesmír tančí

14.2.2022 Centrum současného umění DOX

V rámci FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání) přináší SE.S.TA workshop pro pedagogy ZŠ, kteří si chtějí osvojit principy metody Škola tančí na vlastní kůži. Choreografka Marta Vodenková Trpišovská vás provede ukázkovou lekcí na téma vesmír, vznik světa nebo pravěk, vztahující se k výuce prvouky na 1. stupni ZŠ.

WORKSHOP PRO PEDAGOGY: (i) slova tančí

16.2.2022 Centrum současného umění DOX

V rámci FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání) přináší SE.S.TA workshop pro pedagogy ZŠ, kteří si chtějí osvojit principy metody Škola tančí na vlastní kůži. Choreografka Zden Brungot Svíteková vás provede ukázkovou lekcí na téma slova, písmena, literatura...vztahující se k výuce prvouky na 1. stupni ZŠ.  ¨

ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

9. 5. 2022 Tělocvična VUT, Brno

ČLOVĚK - JEHO IDENTITA A MOC je nejen aktuální téma mezi mladými lidmi ve společnosti, ale také výukové učivo osmých tříd. V brněnské Laboratorní škole Labyrinth měli žáci 8. A příležitost si toto citlivé téma zpracovat prostřednictvím kreativního pohybu a hlasu v rámci kreativně-vzdělávacího projektu Škola tančí. Výsledky jejich společné práce budou žáci prezentovat 9. května od 12.30 hod v Tělocvičně VUT.

KVARTA TANČÍ

29.6.2022 Zámek Žďár nad Sázavou

OPEN CALL - CHOREOGRAF V KREATIVNÍM UČENÍ

19. 11. 2022 - 22. 1. 2023 Praha a Žďár nad Sázavou

Po více než deseti letech realizace  úspěšného projektu Škola tančí otevírá  SE.S.TA dlouho připravovaný vzdělávací program s názvem CHOREOGRAF V KREATIVNÍM UČENÍ - vzdělávací cyklus pro umělce v rámci projektu Škola tančí. Program je určen všem choreografům, ať již zkušeným či začínajícím, se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k taneční tvorbě a kreativní výuce.

 

 

SE.S.TA pro publikum [ veřejnost ]

KVARTA TANČÍ

29.6.2022 Zámek Žďár nad Sázavou

CHOREOGRAFICKÉ KAFE

22.11.2022 Studio Hrdinů

Skupina složená odborných tanečních kritiků a dalších etablovaných tanečních a uměleckých profesionálů včetně choreografů ze zahraničí a z České republiky zhlédne 22.listopadu ve Studiu Hrdinů taneční představení "As Long as We Dance" a následně jej bude v rámci odborné diskuze rozvíjet.

Diskuze a přednášky [ veřejnost ]

ONLINE WORKSHOP: EFEKTIVNÍ SEBEPREZENTACE

9.2.2022 - 11.2.2022  

Cílem workshopu je zlepšit schopnosti účastníků hovořit o svých projektech, výkonech a dílech v různých souvislostech a účinným způsobem. Během semináře budou představeny různé modelové situace, se kterými se umělec nebo manažer během během diskuzí o svém projektu setkává. Jak o sobě mohu originálně mluvit, např. v průběhu krátkého videa? Jak mohu vyprávět o svém projektu v neformálním kontextu a naopak během oficiální prezentace? Jak se představit řediteli festivalu v kavárně? Jak představit svou show na pódiu nebo na festivalu publiku mezinárodních programátorů? Účastníci budou interaktivně stimulováni, aby si našli svůj vlastní osobní způsob komunikace.

WORKSHOP PRO PEDAGOGY (i) vesmír tančí

14.2.2022 Centrum současného umění DOX

V rámci FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání) přináší SE.S.TA workshop pro pedagogy ZŠ, kteří si chtějí osvojit principy metody Škola tančí na vlastní kůži. Choreografka Marta Vodenková Trpišovská vás provede ukázkovou lekcí na téma vesmír, vznik světa nebo pravěk, vztahující se k výuce prvouky na 1. stupni ZŠ.

WORKSHOP PRO PEDAGOGY: (i) slova tančí

16.2.2022 Centrum současného umění DOX

V rámci FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání) přináší SE.S.TA workshop pro pedagogy ZŠ, kteří si chtějí osvojit principy metody Škola tančí na vlastní kůži. Choreografka Zden Brungot Svíteková vás provede ukázkovou lekcí na téma slova, písmena, literatura...vztahující se k výuce prvouky na 1. stupni ZŠ.  ¨

CHOREOGRAFICKÉ KAFE

22.11.2022 Studio Hrdinů

Skupina složená odborných tanečních kritiků a dalších etablovaných tanečních a uměleckých profesionálů včetně choreografů ze zahraničí a z České republiky zhlédne 22.listopadu ve Studiu Hrdinů taneční představení "As Long as We Dance" a následně jej bude v rámci odborné diskuze rozvíjet.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.