EN

Profil SE.S.TA

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA je nezisková organizace, která se dlouhodobě zasazuje o rozvoj současného tance a souvisejících uměleckých oborů. SE.S.TA od roku 1999 realizuje řadu aktivit nejen pro profesionály, ale i pro široké publikum a pro děti. Hlavním záměrem organizace je pomáhat současnému tanci v zapojování do mezinárodního kontextu a v otevírání mezioborové spolupráce a diskuse.

Umělcům SE.S.TA nabízí celé spektrum projektů přinášející různé způsoby obohacování, jejichž společným jmenovatelem je setkávání, setkávání s jinými obory, s jinými způsoby uvažování a tvorby, s jinými kulturami. K přínosu dalšího vzdělávání SE.S.TA se hlásí řada choreografů české taneční scény a také tanečníků-interpretů, kteří i díky SE.S.TA našli uplatnění v zahraničních angažmá.

Diváci jsou pravidelně zváni na work in progress z rezidencí, na produkovaná představení, na prolínání současného tance s výtvarným umění v rámci cyklu Tanec v galerii a v létě na mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance.

Setkávání současného tance (SE.S.TA) znamená pracovat spolu, pozorovat práci ostatních, komunikovat spolu, komunikovat s publikem.

Všechny projekty SE.S.TA jsou rozvíjeny na základě dlouhodobých vizí a zásad zahrnujících inovaci, spolupráci, otevřenost a záměrnost.

Kromě vlastních aktivit iniciuje SE.S.TA setkání mezi aktéry kulturní sféry, zástupci státu, územních samospráv a soukromého sektoru, aby společně přemýšleli nad aktuálními otázkami a vztahy mezi živým uměním a společností.

SE.S.TA realizuje část aktivit v Praze, kde má i své sídlo a kde je jedním z vrcholů sezony Rezidence pro choreografy s koučinkem, a další část aktivit na Zámku ve Žďáru nad Sázavou, kde po celý rok probíhají rezidence a v červenci celý areál ožívá letním festivalem KoresponDance.

Marie Kinsky

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA založila tanečnice, choreografka, pedagožka, producentka a popularizátorka současného tance Marie Kinsky.

Marie Kinsky vystudovala taneční konzervatoř na pařížské Sorboně, v roce 1995 založila vlastní skupinu Coriolis a v roce 1997 se přestěhovala z Francie do České Republiky s manželem českým šlechticem Konstantinem Kinským.

Od roku 1998 v ČR vyučuje současný tanec a Feldenkraisovu metodu, v roce 1999 založila SE.S.TA a od roku 2009 pořádá mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance, který v roce 2013 přesunula z Prahy do Žďáru nad Sázavou na Zámek.

Od roku 2013 také působí jako poradkyně pro tanec při Českých centrech. Je zakládající členkou sdružení Vize tance, jehož cílem je větší státní podpora oblasti současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění. Angažuje se také v kulturních projektech spojených s Muzeem nové generace, které je součástí zámeckého areálu.

V roce 2016 se Marie Kinsky stala rytířkou Řádu umění a literatury Francie, vyznamenání vyjadřuje vděk Francie za trvalou podporu a šíření francouzské kultury. Ve stejném roce spolu s manželem obdržela nejvyšší ocenění Kraje Vysočina, Skleněnou medaili.

Marie Kinsky od svého příchodu do ČR napomáhá mimo jiné i sbližování české a francouzské kultury, podílí se na rekonstrukci a revitalizaci zámku ve Žďáru nad Sázavou a aktivně se zasazuje o kulturní rozvoj regionu Vysočina.

Zámek Žďár nad Sázavou

Jedinečný komplex bývalého kláštera s blízkým okolím představuje zcela unikátní krajinný a urbanistický barokní celek, svoji současnou podobu získal v 18. století po Santiniho přestavbě rodině Kinských byl navrácen v 90. letech, ta ho postupně rekonstruuje a maximálně otevírá veřejnosti. Některé zámecké prostory prostor byly při rekonstrukci uzpůsobeny pro taneční rezidence a divadelní představení, prostor zámku se tak stal výjimečným prostorem pro uměleckou tvorbu.

www.zamekzdar.cz

Historie SE.S.TA

Sdružení bylo založeno v dubnu 1999 pod názvem Česko-francouzské setkávání současného tance (ČFSST), později s rozvojem širší mezinárodní spolupráce bylo přejmenováno na Setkávání současného tance (SE.S.TA) a od roku 2010 působí jako Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA – jako první centrum tohoto typu v České republice.

SE.S.TA za dobu svého působení iniciovala a řídila několik evropských projektů, produkovala přes dvacet představení jak s českými, tak zahraničními umělci, dalších téměř 50 představení uvedla v ČR a řadu představení uvedla na festivalech v Evropě. V rámci dalšího vzdělávání realizovala SE.S.TA desítky master classes, rezidencí, seminářů, konferencí a diskusí z nichž některé jsou každoročně součástí hlavního programu SE.S.TA:

Mezinárodní představení v produkci SE.S.TA:

Koprodukce představení s českými umělci:

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.