EN

Podpořili nás

SPONZOŘI


INSTITUCE


SPECIÁLNÍ PARTNEŘI


ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI


DALŠÍ PARTNEŘI


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


DŘÍVE NÁS PODPOŘILI A SPOLUPRACOVALI

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.