EN

Novinky

aktualita

Milí partneři, děkujeme vám všem, se kterými jsme letos měli možnost spolupracovat, děkujeme divákům, kteří přišli v hojném počtu do galerií, na festival KoresponDance či do škol na naše programy. Děkujeme vám všem, kteří jste měli chuť podpořit umělce svou přítomností a potleskem. Děkujeme umělcům, kteří se postavili před publikum a přinesli radost z uměleckého díla, kterého jsme mnohdy mohli být přímo součástí. Děkujeme zkrátka vám všem, kdo jste byli součástí naší cesty rokem 2022 ve všech aktivitách SE.S.TY i na festivalu KoresponDance. Další naplno prožitý a na zážitky bohatý rok se chýlí ke konci a celý tým Centra choreografického rozvoje SE.S.TA a festivalu KoresponDance vám přeje krásné vánoční svátky ve společnosti blízkých osob a rok 2023 plný humoru, zdraví, dobrodružství a samozřejmě tance!

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.