EN

Program

Zobrazit:

Leden / 2022

TADY NEBO TEĎ? VÍKENDOVÁ TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI

29.1.2022-30.1.2022  Zámek Žďár nad Sázavou

Děti budou pracovat ve skupinkách, kde se budou moci naplno ponořit do tvůrčího procesu, zkoušet propojení hlasu a pohybu jako dalšího vyjadřovacího prostředku.

 

Leden / 2022

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

29.-30.1.2022  Zámek Žďár nad Sázavou

Seminář určený pedagogům ZŠ a SŠ, kteří mají chuť obohatit svoji výuku o nové prvky a přesvědčit se, že pohyb může dětem napomoci v porozumění školní látce i rozvoji jejich osobnosti. 

Únor / 2022

ONLINE WORKSHOP: EFEKTIVNÍ SEBEPREZENTACE

9.2.2022 - 11.2.2022  

Cílem workshopu je zlepšit schopnosti účastníků hovořit o svých projektech, výkonech a dílech v různých souvislostech a účinným způsobem. Během semináře budou představeny různé modelové situace, se kterými se umělec nebo manažer během během diskuzí o svém projektu setkává. Jak o sobě mohu originálně mluvit, např. v průběhu krátkého videa? Jak mohu vyprávět o svém projektu v neformálním kontextu a naopak během oficiální prezentace? Jak se představit řediteli festivalu v kavárně? Jak představit svou show na pódiu nebo na festivalu publiku mezinárodních programátorů? Účastníci budou interaktivně stimulováni, aby si našli svůj vlastní osobní způsob komunikace.

Srpen / 2022

OPEN CALL: REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM 2022

17.8.2022-26.8.2022  Praha

Cílem Rezidence s koučinkem je provázet a podporovat práci rozvíjejících se choreografů a poskytovat jim reflexi k jejich vznikajícímu dílu. Rezidence také funguje jako platforma spoluvytvářející diskurz v oblasti současného tance, umění a života, který odráží českou i mezinárodní taneční a uměleckou scénu.


Rezidence se nezaměřuje na formování profesionálních tanečníků, ani na řízení estetiky výrazu, spíše chce podpořit výzkum nebo znovuobjevení variabilních způsobů choreografické práce a neobvyklých způsobů vyjadřování uměleckého záměru. Rezidenční pobyt má formu dialogu mezi choreografy a hostujícími kouči, kteří rezidenty vedou v jejich umělecké práci.


Rezidence trvá deset dní, a kromě intenzivní práce choreografa s koučem a každodenní zpětné vazby, společné diskuse a vzájemné prezentace uměleckých procesů v rámci otevřených zkoušek zahrnuje přednáškový den a veřejné prezentace Work in Progress. Jak veřejné prezentace, tak společné diskuse nabízejí umělcům možnost konfrontovat a sdílet svou práci s potenciálním publikem.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.