EN

Program

Zobrazit:

Leden / 2021

FUK: MOVING WORDS BY ETTA ERMINI

27. 1. 2021  online

Učíte jazyky a hledáte další kreativní způsoby, jak zpestřit svoji výuku? První ročník festivalu FUK nabízí rodičům, dětem, učitelům a široké i odborné veřejnosti celou řadu workshopů, debat, rodinných dílen, prezentací a dalších formátů. SE.S.TA v rámci festivalu uvádí online workshop pro učitele. 

 

Únor / 2021

FUK: DISKUSE ŠKOLA TANČÍ

5. 2. 2021  online

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky? Může učitel sám zařadit do své výuky více pohybu a rozvíjet přitom nejen školní látku, ale také kreativitu dětí? První ročník festivalu FUK nabízí rodičům, dětem, učitelům a široké i odborné veřejnosti celou řadu workshopů, debat, rodinných dílen, prezentací a dalších formátů. SE.S.TA v rámci festivalu uvádí online diskusi ke kreativním projektům ve školách Škola tančí. 

 

Únor / 2021

KONKURZ: PEOPLE POWER PARTNERSHIP

5.–7. 2. 2021  Praha

Přinášíme ojedinělou možnost a životní šanci pro mladé tanečnice a tanečníky z České republiky! SE.S.TA je součástí čtyřletého mezinárodního projektu People Power Partnership, pro který hledá mladé tanečníky a pohybové performery od 18 do 25 let. Projektu se účastní 11 zemí z Evropy a postupně se v každé koná nábor pro vlastní realizační tým zastupující danou zemi. 

 

Březen / 2021

ŠKOLA TANČÍ

2021  Vysočina I Praha I ČR

Principy projektu Škola tančí jsme převzali z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.  

Březen / 2021

KLUB ČTENÍ TANCE: KDYŽ JSME ZAČALI ŽÍT BEZ KŮŽE

2. 3. 2021  Praha

Klub čtení tance pravidelně analyzuje současný diskurz performativního umění a mapuje přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance je vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky, tentokrát na téma "Když jsme začali žít bez kůže: o chybějícím dotyku a intenzivní starostlivosti."

Březen / 2021

KULATÝ STŮL: OD INSPIRACE K CHOREOGRAFII

5. 3. 2021  Praha

Kulatý stůl na téma  "Od inspirace k choreografii" bude hostit francouzského choreografa, pedagoga a teoretika tance Jean-Christopha Paré (FR) a tanečnici, pedagožku a choreografku Annu Sedlačkovou (SK), dále budou přítomni Marie Kinsky (ředitelka Centra choreografického rozvoje SE.S.TA) a účastníci Pedagogického semináře – taneční pedagogové, choreografové a studenti HAMU. Kulatý stůl je určen všem profesionálům z oboru i dalším zájemcům, nejen tanečním pedagogům. 

Březen / 2021

PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ

5.–7. 3. 2021  Praha

Seminář je určen všem pedagogům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k výuce. Vítáni jsou i taneční interpreti a choreografové. Seminář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Březen / 2021

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

18.–21. 3. 2021  Zámek Žďár nad Sázavou

Tématem semináře bude aktuální problematika distanční výuky promítnuté i do projektů Škola tančí a Tanz in Schulen. Účastníci budou společně zkoumat různé možnosti, které on-line výuka nabízí či spolupráci s dalšími uměleckými disciplínami, které mohou on-line výuku podpořit. Jednou z možností je např. spolupráce choreografů s kameramanem, který může zasvětit děti do práce s kamerou, využití potenciálu “tanec před a za kamerou” a další. Choreografové a pedagogové tak získají konkrétní praktické zkušenosti a cenné nástroje, díky kterým budou připraveni na kreativní pohybovou výuku na školách v různých formátech.
 

Duben / 2021

PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ

duben  Plzeň

Seminář je určen všem pedagogům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k výuce. Vítáni jsou i taneční interpreti a choreografové. Seminář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Červen / 2021

KLUB ČTENÍ TANCE: KDYŽ VÝZNAM TRANSGESUJE PROGRESIVNÍ MĚŘENÍ

1. 6. 2021  Praha

Klub čtení tance pravidelně analyzuje současný diskurz performativního umění a mapuje přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance je vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky, tentokrát na téma "Když význam transgesuje progresivní měření."

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.