EN

Program

Zobrazit:

Březen / 2021

PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ

5.–7. 3. 2021  online

Seminář je určen všem pedagogům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů ke kreativní výuce i taneční tvorbě. Vítáni jsou choreografové i taneční interpreti. Letošní seminář pod vedením Jeana-Christopha Paré bude na téma "Grafické znázornění jako nástroj kompozice." Kapacita je zcela naplněna. 

Březen / 2021

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

18.–21. 3. 2021  Zámek Žďár nad Sázavou

Tématem semináře bude aktuální problematika distanční výuky promítnuté i do projektů Škola tančí a Tanz in Schulen. Účastníci budou společně zkoumat různé možnosti, které on-line výuka nabízí či spolupráci s dalšími uměleckými disciplínami, které mohou on-line výuku podpořit. Jednou z možností je např. spolupráce choreografů s kameramanem, který může zasvětit děti do práce s kamerou, využití potenciálu “tanec před a za kamerou” a další. Choreografové a pedagogové tak získají konkrétní praktické zkušenosti a cenné nástroje, díky kterým budou připraveni na kreativní pohybovou výuku na školách v různých formátech.
 

Duben / 2021

OPEN CALL: REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM 2021

19.–27. 8. 2021  Praha I online

Rozvíjejte svůj projekt na intenzivní rezidenci s podporou zkušených uměleckých koučů a mezinárodního kolektivu dalších tvůrců. Unikátní koncept uměleckého koučinku využila za více jak deset let řada etablovaných choreografů, získejte místo na čtrnáctém ročníku! Rezidence bude probíhat dle aktuálních možností, koncept je připraven tak, aby umožnil práci ve studiu a spojení se zahraničními kouči formou streamingu. Přihlášky posílejte do 15. dubna. 

Červen / 2021

KLUB ČTENÍ TANCE: KDYŽ VÝZNAM TRANSGESUJE PROGRESIVNÍ MĚŘENÍ

1. 6. 2021  Praha

Klub čtení tance pravidelně analyzuje současný diskurz performativního umění a mapuje přesahy tance a vizuálního umění prostřednictvím čtení a analýzy ikonických teoretických textů, v dialogu se zhlédnutými představeními, promítáním videí a filmů o performance art a tanci. Klub čtení tance je vedený moderovanou diskuzí s pozvanými odborníky, tentokrát na téma "Když význam transgesuje progresivní měření."

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.