EN

Projekty do galerií a veřejných prostor

Výtvarné umění a tanec mají mnoho styčných bodů. Prostřednictvím projektů do galerií chce SE.S.TA propojovat tyto dva světy, oživit muzejní a galerijní prostory. Současně nabízí uvádění tanečních představení na těchto místech, vytvoření originálních performancí spojených s danou výstavou, veřejné zkoušky nebo programy s možností zapojení návštěvníků galerií do konkrétních tanečních projektů či stáží. Projekty do galerií propojují tanec a výtvarné umění pro různé kategorie publika a současně umožňují mezioborová setkání.

Akce:

Interpretační centrum/Muzeum ve Žďáru nad Sázavou

SE.S.TA připravuje v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou muzeum nové generace zaměřené na znovuobjevení bohaté tvůrčí historie místa i její propojení se současnou tvorbou. Projekt podpořil ROP JIHOVÝCHOD v programu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

Tanec v galerii

Transdisciplinární cyklus Tanec v galerii rozvíjí na několika rovinách tvůrčí setkávání výtvarného umění a tance. Má za cíl nejen jejich vzájemné obohacení, ale především inovativní práci s divákem, zpřístupnění a zatraktivnění tvůrčího procesu. Nabízí série pohybových workshopů pro konkrétní výstavy, sérii představení v galerijních prostorách a možnost pozorovat taneční umělce při práci během zkoušek za provozu galerií. Nedílnou součástí jsou i další doprovodné akce zaměřené na rozvoj aktivního diváka/návštěvníka galerie – přednášky, diskuse, komentované prohlídky, atd.

Postmodern Dance dnes

Projekt „Postmodern Dance dnes“ otevřel v roce 2012 téma tvůrčího tanečního kvasu v Americe 60. let minulého století. Zkoumá především přesahy a aktuálnost otázek, které choreografové tehdy vznesli, pro dnešní dobu a pro současnou tvorbu. Projekt přirozeně inspiruje dění v cyklu Tanec v galerii.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.