EN

SE.S.TA pro profesionální rozvoj

Projekty zaměřené na profesionální rozvoj tanečníků, choreografů a pedagogů jsou těžištěm činnosti centra choreografického rozvoje SE.S.TA již od jejího založení. SE.S.TA poskytuje umělcům nejrůznější platformy pro setkávání s mezinárodními pedagogy, choreografy, kouči a renomovanými umělci nejen z oboru tanečního, ale i z oborů zdánlivě vzdálených.

Velkým přínosem organizace je především její zaměření na mezinárodní a mezioborovou spolupráci. Všechny projekty pro profesionální umělce jsou charakteristické účastí zahraničních etablovaných tvůrců, interpretů, choreografů, pedagogů, scénografů, dramaturgů a dalších a zároveň jsou tematicky vždy postavené s myšlenkou širšího záběru, než je čistě současný tanec. V rámci aktivit pro profesionální veřejnost se tak můžete setkat s architekty či vědci, s tématy jako je cirkulace, baroko v současném světě, partitura, plán apod.
Tato tematická šíře se pak projevuje i ve víceletém projektu Co je to dramaturgie?, kdy odborníci a umělci z pěti různých oborů – hudby, architektury, filmového umění, sociologie a literatury postupně konfrontují vlastní přístup a zkušenosti s tancem a jeho dramaturgií. Každý rok je věnován diskurzu s jedním oborem, již máme za sebou hudbu, literaturu a film, pro rok 2017 se zabýváme architekturou a v příštím roce nás čeká poslední téma – sociologie.

Nedílnou součástí většiny programů pro profesionály jsou diskuze a kulaté stoly, kde mají účastníci možnost do hloubky diskutovat témata nastolená během tvorby, sdílet své úhly pohledu a vzájemně se obohacovat. Ač jsou tyto události nenápadné a nemusí vždy vyústit v jasný závěr, jsou velmi důležitým prvkem umělecké tvorby a poskytují tak zásadní prostor pro utříbení si názorů, rozšíření vlastního obzoru a položení si nových otázek, bez nichž se umění nemůže vyvíjet.
Hlavními projekty, které reprezentují tuto část aktivit SE.S.TA, je Rezidence pro choreografy s koučinkem, Retreat, Choreografické fórum či Seminář Škola tančí.
Plán aktivit Centra choreografického rozvoje SE.S.TA naleznete v Programu akcí a aktuálně vždy informujeme na našich Facebookových stránkách.

Akce:

REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM

19.–27. 8. 2021 Praha

Rezidence pro choreografy s koučinkem je prestižním projektem SESTA. Každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku. Rezidence má bohatý doprovodný program pro profesionální veřejnost i pro publikum. 

 

TANEC V GALERII: WORK IN PROGRESS Z REZIDENCE

25. 8. 2021 Praha

Cyklus Tanec v galerii charakterizuje interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním, kdy má návštěvník příležitost nahlédnout na výtvarná díla nově a prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků. Tanec v galerii v rámci Rezidence pro choreografy s koučinkem pak přináší možnost zhlédnout work in progress účastníků etablované mezinárodní rezidence, kteří deset dní pracovali v Praze se zahraničními kouči na svých vlastních projektech. 

WORK IN PROGRESS: REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM

27. 8. 2021 Praha

Rezidence pro choreografy s koučinkem je prestižním projektem SESTA. Každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku. Každoročně vznikají na rezidenci jedinečné projekty českých a zahraničních umělců. Na závěr rezidence proběhne tradiční prezentace, která je obzvláště u zahraničních účastníků pravděpodobně jedinou příležitostí vidět jejich práci v Česku.

WORKSHOP PRO PEDAGOGY (i) vesmír tančí

14.2.2022 Centrum současného umění DOX

V rámci FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání) přináší SE.S.TA workshop pro pedagogy ZŠ, kteří si chtějí osvojit principy metody Škola tančí na vlastní kůži. Choreografka Marta Vodenková Trpišovská vás provede ukázkovou lekcí na téma vesmír, vznik světa nebo pravěk, vztahující se k výuce prvouky na 1. stupni ZŠ.

OPEN CALL: PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ

18.–20. 3. 2022  Praha

Seminář je určen všem pedagogům, choreografům i tanečním interpretům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k taneční tvorbě a kreativní výuce. Cílem semináře je obohatit know-how pedagogů díky užití know-how profesionálních choreografů. Během semináře dochází ke sdílení nástrojů pro analýzu a k porovnávání různých pedagogických přístupů, systémů a filozofií.

OPEN CALL - CHOREOGRAF V KREATIVNÍM UČENÍ

19. 11. 2022 - 22. 1. 2023 Praha a Žďár nad Sázavou

Po více než deseti letech realizace  úspěšného projektu Škola tančí otevírá  SE.S.TA dlouho připravovaný vzdělávací program s názvem CHOREOGRAF V KREATIVNÍM UČENÍ - vzdělávací cyklus pro umělce v rámci projektu Škola tančí. Program je určen všem choreografům, ať již zkušeným či začínajícím, se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k taneční tvorbě a kreativní výuce.

 

 

CHOREOGRAFICKÉ KAFE

22.11.2022 Studio Hrdinů

Skupina složená odborných tanečních kritiků a dalších etablovaných tanečních a uměleckých profesionálů včetně choreografů ze zahraničí a z České republiky zhlédne 22.listopadu ve Studiu Hrdinů taneční představení "As Long as We Dance" a následně jej bude v rámci odborné diskuze rozvíjet.

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ PRO PEDAGOGY 2023

24.-26.2.2023 PRAHA, HAMU (Malostranské nám. 12, Praha 1)

Seminář určený pedagogům ZŠ a SŠ, kteří mají chuť obohatit svoji výuku o nové prvky a přesvědčit se, že pohyb může dětem napomoci v porozumění školní látce i rozvoji jejich osobnosti.

OPEN CALL: PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ 2023

10. 3. 2023 - 12. 3. 2023  HAMU, Praha

 Pedagogický seminář na téma TEMPORALITA  A MUZIKALITA V CHOREOGRAFICKÉ KOMPOZICI pod vedením renomovaného choreografa, tanečníka a pedagoga Jeana Christophea Paré (FR) a skvělého perkusionisty Elia Moretti (IT). Tento akreditovaný Master Class je určen tanečním pedagogům, ale také choreografům, tanečníkům a dalším zájemcům o choreografickou kompozici. 

SELF-PROMOTION STRATEGIES IN CULTURE

17. 3. 2023 - 19. 3. 2023  Online

Teoretický a praktický třídenní  on-line workshop zaměřený na self-promotion a networking pro umělce, kteří chtějí, aby o nich bylo slyšet a kteří se chtějí naučit, jak co nejlépe "prodat" to, co vytvořili. Workshop je určen také pro producenty, kulturní manažery i studenty. Workshop vede italská lektorka Mara Serina v anglickém jazyce. 

CHOREOGRAFICKÉ CAFÉ

18. 04. 2023  Divadlo Ponec, Praha

LEKCE FELDENKRAISOVY METODY

24 . 04. 2023  Praha, Pražské kreativní centrum

Chcete objevit netušené možnosti svého těla, propojit představivost s pohybem nebo jen zprostředkovat sami sobě tělesnou pohodu a úlevu od dlouhotrvajících problémů? Feldenkraisova metoda je určena pro každého nezávisle na věku i fyzické kondici.
 

OPEN CALL: TANEC V GALERII 2023

24. 5.⁠–17. 7. 2023  Praha

Hledáme tvůrce a tvůrkyně současného tance/pohybového umění (choreografky, performery atp.) do projektu Tanec v galerii 2023, který pořádáme spolu s Národní galerií Praha. Uzávěrka přihlášek je 17. 7. 2023.

TANEC A POHYB V NÁS

27.5.2023 zámek Žďár, Žďár nad Sázavou

Lekce jsou určeny pro všechny, kdo se chtějí hýbat, vnímat, objevovat, probudit se v tanci a pohybu. Taneční zkušenost není podmínkou.

BEINTERNATIONAL

05. 07. 2023  Žďár nad Sázavou

Organizátor festivalu, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, nabízí dvě místa pro studenty tance a fyzického divadla, aktivní tanečníky, performery a taneční nebo pohybové pedagogy v mezinárodním pohybovém projektu BeInternational. Cílem projektu je vytvořit v rámci filozofie site specific krátké taneční a pohybové projekty, skupinové i sólové, spolu s 4 mladými absolventy italské taneční školy Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi v Miláně, která projekt organizuje.

Choreografické fórum 2023

6. – ⁠9. 10. 2023 Praha

TVŮRČÍ A VÝZKUMNÉ REZIDENCE 2024

1.1.2024 ZDAR NAD SAZAVOU, ČESKÁ REPUBLIKA

Podporujeme choreografy a umělce z oblasti současného tance, nového cirkusu, pohybového divadla a dalších uměleckých oborů. Rezidence v roce 2024 se konají v pěti uměleckých klastrech - tvůrčí rezidence pro 2-3 skupiny umělců současně.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.