EN

SE.S.TA pro profesionální rozvoj

Projekty zaměřené na profesionální rozvoj tanečníků, choreografů a pedagogů jsou těžištěm činnosti centra choreografického rozvoje SE.S.TA již od jejího založení. SE.S.TA poskytuje umělcům nejrůznější platformy pro setkávání s mezinárodními pedagogy, choreografy, kouči a renomovanými umělci nejen z oboru tanečního, ale i z oborů zdánlivě vzdálených.

Velkým přínosem organizace je především její zaměření na mezinárodní a mezioborovou spolupráci. Všechny projekty pro profesionální umělce jsou charakteristické účastí zahraničních etablovaných tvůrců, interpretů, choreografů, pedagogů, scénografů, dramaturgů a dalších a zároveň jsou tematicky vždy postavené s myšlenkou širšího záběru, než je čistě současný tanec. V rámci aktivit pro profesionální veřejnost se tak můžete setkat s architekty či vědci, s tématy jako je cirkulace, baroko v současném světě, partitura, plán apod.
Tato tematická šíře se pak projevuje i ve víceletém projektu Co je to dramaturgie?, kdy odborníci a umělci z pěti různých oborů – hudby, architektury, filmového umění, sociologie a literatury postupně konfrontují vlastní přístup a zkušenosti s tancem a jeho dramaturgií. Každý rok je věnován diskurzu s jedním oborem, již máme za sebou hudbu, literaturu a film, pro rok 2017 se zabýváme architekturou a v příštím roce nás čeká poslední téma – sociologie.

Nedílnou součástí většiny programů pro profesionály jsou diskuze a kulaté stoly, kde mají účastníci možnost do hloubky diskutovat témata nastolená během tvorby, sdílet své úhly pohledu a vzájemně se obohacovat. Ač jsou tyto události nenápadné a nemusí vždy vyústit v jasný závěr, jsou velmi důležitým prvkem umělecké tvorby a poskytují tak zásadní prostor pro utříbení si názorů, rozšíření vlastního obzoru a položení si nových otázek, bez nichž se umění nemůže vyvíjet.
Hlavními projekty, které reprezentují tuto část aktivit SE.S.TA, je Rezidence pro choreografy s koučinkem, Retreat, Choreografické fórum či Seminář Škola tančí.
Plán aktivit Centra choreografického rozvoje SE.S.TA naleznete v Programu akcí a aktuálně vždy informujeme na našich Facebookových stránkách.

Akce:

Green Streets of Europe

1. 12. 2023 Zámek Žďár nad Sázavou

Green Streets of Europe je transformační rezidenční projekt, který se zabývá environmentálními problémy v oblasti scénických umění.
V letech 2023-2025 budou čtyři evropské festivaly scénických umění ve veřejném prostoru spolupracovat s umělci na zkoumání a společném vývoji udržitelnějších formátů pro mezinárodní turné a festivalové programy. Jedná se o festivaly Imaginarius, který se nachází v portugalském městě Santa Maria da Feira, KoresponDance, který se nachází v českém Žďáru nad Sázavou, Špancirfest, který se nachází v chorvatském Varaždinu, a PASSAGE Festival, který se nachází v dánském Helsingøru.

 

ART KLASTRY: TVŮRČÍ A VÝZKUMNÉ REZIDENCE 2024

1.1.2024 Ždár nad Sázavou

Podporujeme choreografy a umělce z oblasti současného tance, nového cirkusu, pohybového divadla a dalších uměleckých oborů. Rezidence v roce 2024 se konají v pěti uměleckých klastrech - tvůrčí rezidence pro 2-3 skupiny umělců současně.

WEBINAR/Q&A for seminar SELF-PROMOTION STRATEGIES FOR PERFORMING ARTS

16. 2. 2024 Online ZOOM

How to present yourself, your company, and your projects: From the pitch to the dossier? In this free webinar, you will hear a short presentation of our seminar Self-Promotion Strategies for Performing Arts: BE_YOU. You will also learn more about an expert in communication strategies and lecturer Mara Serina (IT).

 

OPEN CALL: PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ 2024 –⁠ Gesto, zvuk a dramaturgie v choreografické kompozici

1.–⁠3. 3. 2024 Cirqueon Lab v Petrohradské, Praha

Dialog mezi tanečním gestem a zvukem v procesu kompozice. Jak pracovat s dynamickým napětím mezi těmito dvěma způsoby psaní?  Hledání citlivého a smysluplného vztahu mezi pohybovým klimatem a zvukovou krajinou –⁠ včetně ticha –⁠ je neustálé…

Seminar SELF-PROMOTION STRATEGIES FOR PERFORMING ARTS: BE_YOU.

15.–17. 3. 2024  Online ZOOM

An effective workshop on self-promotion and networking for artists, company managers, project and cultural managers, and producers. How do you speak and write about yourself and your projects? Mara Serina (IT) gives practical indications based on her long experience in communication strategies for performing arts. 3 days, 2 hours per day: short, quick, effective!

Open Call: MUSEOGRAPHY CHOREOGRAPHY (phase 2)

2.–11. 9. 2024 National Gallery Prague, Trade Fair Palace

How do we resist categorisation? How do we let dances converse with each other without reducing their differences to simplifying parameters? We invite you to join the transdisciplinary Museography Choreography project led and choreographed by internationally acclaimed choreographer Alice Chauchat (FR/DE). The workshop will result in a dance performance presented on Sun 6 Oct 2024 at National Gallery Prague.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.