EN

Workshopy a tréninky

Každý rok ve spojení s konkrétním projektem / tématem připravujeme program aktivit. Tím vytváříme momenty pro sdílení, zkoumání a zkoušení - víkendy pro choreografy, pedagogy, umělce, performery...

Akce:

Stáže pro interprety, otevřené též choreografům a pedagogům

Stáže umožňují setkat se s originálním choreografickým světem vybraných tvůrců a umožňují interpretům pracovat na jejich vlastním rukopisu. SESTA tradičně zve do ČR pedagogy různých somatických technik.

Interpretační centrum/Muzeum ve Žďáru nad Sázavou

SE.S.TA připravuje v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou muzeum nové generace zaměřené na znovuobjevení bohaté tvůrčí historie místa i její propojení se současnou tvorbou. Projekt podpořil ROP JIHOVÝCHOD v programu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

Co je to dramaturgie tance?

Víceletý mezinárodní projekt zaměřený na studium otázek spojených s dramaturgií tance. Odborníci a umělci z pěti různých oborů – hudby, architektury, filmového umění, sociologie a literatury – budou postupně konfrontovat vlastní přístup a zkušenosti s tancem a jeho dramaturgií. Partnery projektu jsou: Centrum choreografického rozvoje Micadanses (FR), Asociácia súčasného tanca (SK), Zapalla Danza de Catagne (IT), Steptext Dance Project (DE).

Současné podoby barokního umění

Projekt, který od roku 2004 zkoumá bohatý svět barokního tance z pohledu současného tanečního interpreta a současného tvůrce choreografa. V čem mohou být prvky barokního tance inspirací, jaké otázky při tvorbě lze klást i nyní. Stáže, představení, přednášky…

Evropské projekty, které SE.S.TA iniciovala a řídila:

Pravidelné taneční lekce

SE.S.TA se dlouhodobě věnuje propagaci různých somatických tanečních metod, které rozšiřují tanečníkům schopnosti vědomě pracovat se svým tělem, podporují sebeuvědomování těla a skrze soustředěnou práci se senzomotorikou posilují i rozlišovací a funkční schopnosti.

Pravidelné lekce Feldenkraisovy metody jsou v Praze otevřeny od roku 2012.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.