Setkávání současného tance SE.S.TA

Setkávání současného tance pořádá

Mezinárodní stáž coachingu choreografů
Foto:
Jan Komárek

Setkávání současného tance pořádá

Mezinárodní stáž coachingu choreografů

pod vedením zkušených choreografů z Francie a Německa

Jean-Christophe Paré, Dominique Boivin, Béatrice Massin, Helge Letonja

16.—22. srpna 2011
Praha

Adresy stáže:

  • HAMU, Malostranské nám 13, Praha 1
  • Divadlo Alfred ve dvoře, Fr. Křížka 36, Praha 7
  • ALT@RT, U Výstaviště 21, Praha 7
  • Tyršův dům, Újezd 450, Praha

Již pošesté organizuje SE.S.TA od roku 2005 stáž coachingu choreografů. Cílem stáže není ani formování tanečníků ani estetický aspekt projevu. Cílem je otevřít choreografům, na základě jejich vlastní tvorby, nové cesty hledání a prohloubení stávajících prvků. Celá stáž je koncipována jako dialog mezi choreografy a zkušenými umělci („coachi“), kteří je v práci vedou.

Koncept:

Zúčastnění choreografové mají vytvořit něco právě pro příležitost stáže nebo převzít krátkou ukázku své choreografie (max. 15 minut), která bude sloužit jako podklad pro práci během stáže. Výchozí materiál shlédnou coachi na předem zaslaném videozáznamu, aby se mohli před začátkem semináře seznámit s vnitřním světem všech choreografů a pochopit jejich vnímání.
Během stáže budu účastníci analyzovat jednotlivé prvky choreografie a snažit se pojmenovat jejich obsah, spolu se svými coachi znovu identifikovat to podstatné a to, co je možné rozvinout atd. Výsledek této práce bude předmětem veřejné prezentace work in progress. Cílem není představit hotový produkt, samostatnou choreografii, ale etapu v tvůrčím procesu.

Stáž je určena choreografům a studentům choreografie.
Překlad v hodinách je zajištěn.
Studenti se musí zúčastnit stáže v celé délce jejího trvání.

V případě, že choreograf bude chtít pracovat na skupinové choreografii, je třeba, aby se účastnil stáže se svojí skupinou a oznámil předem počet tanečníků.

Program:

Každý den bude zahájen společným technickým tréninkem. Denně bude mít každý choreograf k dispozici na několik hodin taneční studio, aby zde mohl pracovat na své choreografii a na cílech, které si určí sám spolu se svým coachem, který bude přítomen dle potřeb a přání. Na závěr dne představí každý choreograf svou denní práci, ať je v jakémkoliv stavu rozpracovanosti a bude následovat společná diskuze.

Datum Čas Popis
16. 8. 18.00 h Zápis a seznámení s podrobným rozvrhem hodin na celou stáž, divadlo Alfred ve dvoře
17.–21. 8. 10–11.30 h Společný ranní trénink pro všechny účastníky + otevřené i pro veřejnost (vedený jedním z coachů) / místo bude upřesněno
9.00–16.30 h 3–4 hodiny denně individuální práce choreografa se svým coachem (přesný harmonogram bude upřesněn)
17.00–19.00 h Prezentace denní práce + společná diskuse (otevřená odborné veřejnosti - tanečníci, choreografové, taneční kritici)
22. 8. Denní program bude upřesněn průběhu stáže
20.00 h Veřejná prezentace výsledků stáže v divadle Alfréd ve dvoře, vstup volný

Praktické informace:

Cena stáže coachingu:

  • 1 900 Kč — choreografové z ČR a SK
  • 100 EUR — ostatní zájemci
  • (choreograf + jeho tanečníci je počítán za jednoho účastníka)

Pozor – počet účastníků je limitován – zasílejte přihlášky co nejdříve.

Cena za 1 ranní trénink:

  • 150 Kč — tanečníci, pedagogové a studenti tance z ČR a SK
  • 9 EUR — ostatní zájemci

Přihlášky:

Přihlášky vč. životopisu zasílejte nejpozději do 1. 7. 2010 na adresu mkinsky@se-s-ta.cz

Povinná příloha:

Společně s přihláškou je třeba zaslat poštou videukázku své rozpracované choreografie, ze které bude choreograf vycházet na stáži coachingu, popř. může připojit i ukázky své předchozí práce. Můžete upřesnit jméno coache, se kterým byste chtěli v průběhu stáže pracovat. Budeme se snažit vašim požadavkům maximálně vyhovět. Adresa: SE.S.TA - Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6, ČR

Konání stáže podporují:

Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, ve spolupráci s divadlem Alfred ve dvoře, HAMU a dalšími
Děkujeme