Setkávání současného tance pořádá:

X. Letní setkání 2008

Intenzivní taneční semináře a coaching choreografů:

23.–28. 8. 2008

Zvaní umělci: Jean-Christophe Paré (FR) Dominque Boivin (FR) a Marie Kinsky (FR/CZ)

25.–28. 8. 2008

Pod vedením: Béatrice Massin (FR)

HAMU, Malostranské nám 13, Praha 1,
DDM – Stanice techniků, Pod Juliskou 2, Praha 6 Podbaba,
Divadlo Alfred ve dvoře, Fr. Křížka 36, Praha 7

Letošní ročník letních setkání bude probíhat ve třech částech (můžete si vybrat):

Stáž A: COACHING CHOREOGRAFŮ

Stáž coachingu choreografů byla realizována již dvakrát v rámci projektu DanseLabA3 v Bratislavě a poté i v Praze. Cílem této stáže není ani formování tanečníků ani estetický aspekt projevu. Cílem je otevřít choreografům na základě jejich vlastní tvorby nové cesty hledání a prohloubení stávajících prvků. Celá stáž je koncipována jako dialog mezi choreografy a umělci, kteří je v práci vedou („coaching“) : Jean Christophe Paré a nebo Dominique Boivin. Můžete si vybrat, s kterým z umělců budete chtít spolupracovat.

Stáž B: TECHNIKA A ANALÝZA POHYBU

Zahrnuje dopolední kurz pod vedením Jeana Christopha Paré (1,5 hod), pauza, poté tvůrčí dílna pod vedením Marie Kinsky.
Technika bude založena na analýze pohybu, poté se zaměříme na určitý princip pohybu, který bude zdrojem pro improvizaci, následovat budou krátké kompozice tvořené z pohledu interpretů či pedagogů.

Stáž C: DÍLNA BAROKNÍHO I SOUČASNÉHO TANCE

Tato stáž je druhou částí tříletého cyklu stáží, přičemž každý rok by měly být uspořádány 2–3 stáže. Cílem cyklu je nalézt opory ve znalostech techniky choreografické a umělecké koncepce baroka pro otevření nových možností na poli současné i barokní choreografické tvorby. V průběhu několika rozdílných stáží budou mít studenti možnost pokračovat ve svém choreografickém hledání a objevování a následně budou moci svoji práci analyzovat a upravovat s Béatrice Massin. Stáž je skutečně otevřená i tanečníkům současného tance, kteří nemají základy barokního tance. Přihlásit se mohou i ti, kteří neabsolvovali první stáž tohoto cyklu.

Koncept stáže A:
Zúčastnění choreografové by vytvořili něco právě pro příležitost stáže, nebo by převzali krátkou ukázku choreografie (maximálně 15 minut), která by sloužila jako podklad pro práci během stáže. To, co poslouží jako podklad pro práci, shlédne Jean Christophe předem na videozáznamu, aby se mohl před začátkem semináře seznámit s vnitřním světem všech choreografů a pochopit jejich vnímání.
Během stáže budu účastníci analyzovat jednotlivé prvky choreografie a snažit se pojmenovat jejich obsah, spolu s Jeanem Christophem anebo s Dominiquem Boivinem znovu identifikovat to podstatné a to, co je možné rozvinout atd. Výsledek této práce bude předmětem veřejné prezentace work in progress. Cílem není představit hotový produkt, samostatnou choreografii, ale etapu v tvůrčím procesu.

Program:
Každý den bude zahájen společným tréninkem především pod vedením J. C. Paré, ale také Béatrice Massin (cca 1,5 hod). Každý choreograf bude mít zároveň i určitý prostor, aby pracoval na cílech, které si určí sám spolu s Jeanem Ch. Paré anebo s Dominiquem Boivinem. Oba budou přítomni dle potřeb a přání. Na závěr dne představí každý choreograf svou denní práci, ať je v jakémkoliv stavu rozpracovanosti a spolu s Parem, ostatními choreografy a tanečníky ji bude komentovat.

Stáž B: TECHNIKA A ANALÝZA POHYBU

Zahrnuje dopolední kurz pod vedením Jeana Christopha Paré (2 hod), pauza, poté tvůrčí dílna pod vedením Marie Kinsky.

Technika bude založena na analýze pohybu, poté se zaměříme na určitý princip pohybu, který bude zdrojem pro improvizaci, následovat budou krátké kompozice tvořené z pohledu interpretů či pedagogů.

Program stáže:

_____

Stáž je určena profesionálním tanečníkům, choreografům, pedagogům a studentům tance.

Překlad v hodinách je zajištěn.

Studenti se musí zúčastnit stáže v celé délce jejího trvání.

Další informace:

Cena stáž A: 1800 Kč pro tanečníky, pedagogy a studenty tance z ČR a SK, 115 EUR ostatní zájemci
(pro tuto stáž je počítána každá skupina: choreograf + jeho tanečníci za jednoho účastníka)

Cena stáž B a C: 1300 Kč pro tanečníky, pedagogy a studenty tance z ČR a SK, 90 EUR ostatní zájemci
............................................................................
Pozor – počet účastníků je limitován:
Stáž A:
max. 7 choreografů + jejich tanečníci
Stáž B: max. 12 tanečníků, pedagogů či studentů tance
Stáž C: max. 18 tanečníků, pedagogů či choreografů

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 7. 2008 na adresu: mkinsky@se-s-ta.cz.

Studenti se musí zúčastnit stáže v celé délce jejího trvání.
 
Stáž je určena profesionálním tanečníkům, choreografům, pedagogům a studentům tance.
Překlad v hodinách je zajištěn.

Více informací
www.se-s-ta.cz
SE.S.TA - Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6, ČR, mkinsky@se-s-ta.cz

Konání Letních setkání 2008 podpořili

Ministerstvo kultury ČR, Francouzský Institut v Praze, Culturesfrance,
HAMU, Divadlo Alfred ve dvoře a DDM pod Juliskou.
Děkujeme


Zpet