Semináře jsou určeny všem profesionálům, pedagogům a studentům oboru tance a divadla. Současná tendence výuky umožňuje otevření se různým technikám a dosažení nových směrů práce, které rozvíjejí kolegové z jiných zemí.

Pro účast na stáži není třeba mluvit francouzsky.


Serge Ambert povede účastníky při tvorbě duet vycházeje z improvizací v dotykovém tanci. Choreografie budou převedeny 5. a 6. března během první části představení skupiny Bastin “BE„.

Termíny seminářů: 20. – 21. 10. 2001 | 5. – 6. 1. 2002 | 2. – 3. 3. 2002
Všechny tři víkendy jsou povinné (vlastní práce pokračuje i mezi víkendy)

Program:

1. seminář >>

20. – 21. 10. 2001, 10.00 – 19.00
Duncan Centre

2. seminář >>

5. – 6. 1. 2002, 9.00 – 18.00
Prostor Preslova

3. seminář >>

2. – 3. 3. 2002, 10.00 – 19.00
Duncan Centre

Zápisy >>

do 15. 10. 2001

Cena >>

1 000,– Kč na všechny 3 víkendy

Představení >>

4. – 5. 3. 2002

Kontakty

Další informace