EN

SE.S.TA pro děti

Projekty Centra choreografického rozvoje SE.S.TA pro děti sledují několik cílů. Jednak děti seznamovat a vzdělávat v oblasti umění, jakožto nedílné součásti života každého člověka, ať už se v dospělosti stane umělcem či divákem, a zároveň využívat umění jako nástroj vzdělávání a rozvoje osobnosti v širším kontextu.

Pilotním projektem SE.S.TA zaměřeným na rozvoj umělecké kreativity dětí je Škola tančí. Unikátní metodika využívá „tělo v pohybu“ jako prostředek poznávání a vzdělávání. Za spolupráce pedagoga a tanečního lektora dochází k propojení učební látky a pohybové tvorby. Děti tak poznávají učivo z matematiky, fyziky nebo gramatiky prostřednictvím pohybu a vlastní kreativity, čímž se od prostého memorování dostávají k úplně jiné rovině vnímání látky, mají příležitost propojit si ji se zážitkem a najít si k ní vlastní cestu. Děti se tak učí například vyjmenovaná slova skrze pohyb a místo biflování si je tak upevňují daleko trvalejším a hodnotnějším postupem, který je obohacuje jak v rovině naučené látky, tak v rovině rozvoje vlastní kreativity, prožitku, učení se spolupráci, chápání přínosu mezioborovosti a v neposlední řadě i budují vzájemnou úctu.
Projekt Škola tančí probíhá v kooperaci se spolupracujícími školami a pedagogy. V dané škole je vybrána jedna nebo více tříd a ve spolupráci s její paní učitelkou je stanoveno téma, na kterém pak děti, taneční lektorka a pedagog společně pracují po dobu několika dnů. Na závěr mají vždy děti příležitost předvést, co společně vytvořily svým učitelům i rodičům.

Dalším významným projektem je Tvořivý dětský tábor, který každoročně umožňuje dětem týden pracovat v oblasti hudba, tanec nebo divadlo. Pod vedením zkušených umělců a pedagogů děti během šesti dnů zkoumají, rozvíjí kreativitu a objevují krásy umění skrze rozmanité umělecké formy v malebném prostředí zámku Žďár nad Sázavou. Tábor je také součástí festivalu KoresponDance, během kterého mají děti příležitost prezentovat společnou táborovou tvorbu.
Kromě těchto velkých pravidelných projektů pořádá SE.S.TA také další ateliery a dílny pro děti navazující vždy na aktuální témata ostatních projektů, pro rok 2017 je to například letní tvořivý atelier Tanec v galerii pořádaný ve spolupráci s Národní galerií v Praze.
V rámci aktivit pro děti se Centrum choreografického rozvoje snaží vzdělávat a poskytovat nové zkušenosti i tanečním profesionálům a pedagogům. Projekt Škola tančí má tak i každoroční semináře a kulaté stoly, kam jsou profesionálové srdečně zváni poznávat naši metodiku a mají i příležitost se do projektů pro děti zapojit.
Plán aktivit pro děti naleznete v Programu akcí a aktuálně vždy informujeme na našich Facebookových stránkách.

Akce:

ŠKOLA TANČÍ v Třebosicích na téma Agnes a zakázaná hora

20. 11. 2023 Žďár nad Sázavou

Znáte knihu Agnes a Zakázaná hora? Je objemná a je skvělá. Všichni lidé ve vesnici, kde Agnes žije, se rodí s neobyčejným darem, který musí nalézt do svých 12 let. Kniha provází žáky ZŠ Srdcovka z Třebosic po celý rok a tak si ji chtěli prožít i v projektu Škola tančí. Svoje jedinečné dary našli i v pohybu a tanci s choreografem Janem Bártou a Bárou Rakušanovou. A nakonec společně vystoupali i na pomyslnou Zakázanou horu!

 

Projekt ŠKOLA TANČÍ – kreativní vzdělávání do škol

2024 Praha, regiony ČR

Kreativně-vzdělávací projekt Škola tančí realizuje SE.S.TA každým rokem na desítce základních škol napříč Českou republikou. Děti si díky spolupráci s profesionálními umělci-choreografy osvojují školní učivo prostřednictvím tvořivého pohybu a stávají se tvůrci vlastního představení. 

ŠKOLA TANČÍ ve Lhotkách na téma CO SE DĚJE NA LOUCE

18. 4. 2024 Lhotky, Velké Meziříčí

Rozkvetlá jarní louka opájí naše smysly... Co se ale děje v trávě nebo pod zemí? A jak můžeme tento čilý život promítnout do pohybu a tance? Louka se stala inspirací dětem ze ZŠ Lhotky pro tvůrčí proces, kterým je provázela choreografka Jana Bitterová s hudebníkem Janem Drábkem. V kulturním domě Lhotky uvedou výsledky svého tvořivého objevování.

ŠKOLA TANČÍ v Praze na téma Horniny a nerosty

9. 5. 2024 Praha

Jaké síly doprovází vznik hornin a jaké kvality s sebou přinášejí nerosty?
Žáci FZŠ Pedf UK Trávníčkova prozkoumávali přírodovědné téma prostřednictvím tvořivého pohybu s choreografkou Martou Vodenkovou Trpišovskou a divadelníkem Lukášem Bouzkem v rámci projektu Škola tančí. V KD Mlejn představí výsledek jejich tvůrčího procesu.

 

Workshop (i) SLOVNÍ DRUHY TANČÍ –⁠ kreativní výuka v pohybu

10. 5. 2024 Centrum uměleckých aktivit, Hradec Králové

Učíte matematiku, český jazyk, přírodovědu nebo cizí jazyky a máte chuť svou výuku trochu rozhýbat, aby bavila děti i vás? Každá vydařená hodina ve škole je malé umělecké dílo. I proto může umělecký způsob myšlení nastartovat jiný přístup k výuce a ve spojení s tvořivým pohybem vám u toho bude dobře i na těle.

Workshop (i) MOZEK TANČÍ –⁠ kreativní výuka v pohybu

24. 5. 2024 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

Učíte matematiku, český jazyk, přírodovědu nebo cizí jazyky a máte chuť svou výuku trochu rozhýbat, aby bavila děti i vás? Každá vydařená hodina ve škole je malé umělecké dílo. I proto může umělecký způsob myšlení nastartovat jiný přístup k výuce a ve spojení s tvořivým pohybem vám u toho bude dobře i na těle.

ŠKOLA TANČÍ ve Velkých Popovicích na téma Zvířecí svět a slovní druhy

31. 5. 2024 Velké Popovice

Třeťáci si v pohybu a tanci hrají se SLOVNÍMI DRUHY a ŽIVOČIŠNOU ŘÍŠÍ s choreografkou Leou Švejdovou, na klarinet je doprovází skvělý Matěj Heinzl. Pod jeho taktovkou také vznikl na závěr mohutný "voice band", ve kterém třeťáky podporují i i zkušenější páťáci. I tak může vypadat spolupráce žáků napříč ročníky. Přijďte na představení do Vzorné knihovny ve Velkých Popovicích zažít, když umění to prostě umí!

 

ŠKOLA TANČÍ v Pelhřimově na téma Zvířecí říše

6. 6. 2024 Pelhřimov

Vlásenický dvůr je škola, kde by chtěl trávit své dětství snad každý. Ne náhodou se za jejími zdmi schovává třeba i finalistka Global Teacher Prize Tereza Kottová a další inspirativní pedagogové – srdcaři. My máme to potěšení s těmito skvělými lidmi spolupracovat na projektu  Škola tančí. Letos se do něj zapojili žáci 1. trojročí a společně se Zden Brungot Svíteková a Lukášem Karáskem prozkoumávaly živočišnou říši, prostředí, v jakých zvířata žijí a jak se to vše dá přenést do pohybu a tance.  

ŠKOLA TANČÍ v Labyrinthu na téma Bažinou ke hvězdám

11. 6. 2024 Žďár nad Sázavou

Šesťáci ze ZŠ Labyrinth v Brně si jako téma zvolili bažinu. Pod vedením choreografů Báry Rakušanové a Jana Bárty zkoumali rozmanité živočichy a rostliny, které v tomto prostředí žijí a rostou. Přijďte si podívat na veřejnou prezentaci na Zámek Žďár. Chybět nebude ani závěrečný rap od Tobíka "Vývar z bažiny", který představení symbolicky zakončí.

ŠKOLA TANČÍ ve Žďáru nad Sázavou na téma Včely

14. 6. 2024 Žďár nad Sázavou

Včelí roj jako společenství, od kterého se můžeme učit. Jaké role mezi sebou včelky mají? Jak si dělí práci a jak spolu komunikují? Přijďte se podívat, jak si s tématem VČELY poradily děti ze ZŠ Na Radosti v rámci projektu Škola tančí.

TVOŘIVÝ TÁBOR KORESPONDANCE 2024

7.–12. 7. 2024 Žďár nad Sázavou

Každoročně pořádáme na zámku ve Žďáře nad Sázavou tvořivý dětský tábor pod vedením zkušených umělců a pedagogů z oblasti živého umění. Na vlastní kůži si děti vyzkouší různé umělecké techniky, ale hlavně si užijí spoustu radosti z pohybu, ze společného tvoření a objevů nejen v zámeckých zákoutích… A navíc se na závěr blýsknou na festivalu KoresponDance. Tábor je otevřen dětem od 7 do 15 let a bude opět jak příměstský, tak i s možností pobytu.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.