EN

Profil SE.S.TA – Centrum choreografického rozvoje

SE.S.TA zahájila svoji činnost již v roce 1999, od roku 2010 se označuje jako první Centrum choreografického rozvoje v České republice. Cílem SE.S.TA je podpořit v České republice rozvoj profesionálního současného tance v mezinárodním kontextu.

Proč existuje SE.S.TA?

SE.S.TA nabízí umělcům různé způsoby obohacení jejich profesního rozvoje:
Jeden ze způsobů osobního rozvoje umělce je konfrontace s jinými způsoby uvažování a tvorby.
Setkávání mezi profesionály: interprety, pedagogy, teoretiky, mezi uměleckými obory a mezi různými kulturami.

Konfrontovat se znamená pracovat spolu, přemýšlet spolu, pozorovat práci těch, se kterými pracujeme, a také komunikovat s publikem na různých úrovních.

V tomto duchu jsou rozvíjeny jednotlivé aktivity SE.S.TA.

Aktivity SE.S.TA plní 4 poslání:

Diskuse v oblasti živé umění-inovace-společnost

Kromě vlastních aktivit iniciuje SE.S.TA setkání mezi aktéry kulturní sféry, zástupci státu, územních samospráv a soukromého sektoru, aby společně přemýšleli nad aktuálními otázkami a vztahy mezi živým uměním a společností.

Zásadami SE.S.TA jsou: inovace a dlouhodobá koncepce

A – Inovace

B – Dlouhodobá koncepce

Od ČFSST po SE.S.TA –
Centrum choreografického rozvoje:
1999–2013

Od dubna1999, kdy bylo sdružení založeno, nejdříve pod názvem Česko-francouzské setkávání současného tance (ČFSST), později jako Setkávání současného tance (SE.S.TA) a od roku 2011 s podtitulem první Centrum choreografického rozvoje v ČR, se do září 2013 uskutečnila řada akcí a projektů směřujících k rozvoji současného tance:

SE.S.TA iniciovala a řídila 2 evropské projekty:

DanseLab A3 (2004-2006): CZ, SK, FR

KoresponDance Europe (2009-2011): CZ, SK, FR, DE

Cykly Dalšího vzdělávání

86 uskutečněných Master classes, které vedly mezinárodně uznávané kapacity současného tance

Produkce nových představení

Mezinárodní představení na objednávku SE.S.TA pro české umělce:

Koprodukce představení s českými umělci:

Uvádění tanečních představení:

Rozšiřování povědomí o současném tanci

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 700 000 kč.