EN

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.

je nezisková organizace, která vznikla v roce 1999 s cílem podpořit rozvoj současného tance a souvisejících uměleckých oborů v České republice. SE.S.TA realizuje mnoho různorodých aktivit nejen pro vysoce profesionální účastníky a diváky, ale i pro široké publikum a pro děti. Hlavním záměrem organizace je pomáhat současnému tanci zapojit se do mezinárodního kontextu a otevírat mezioborovou spolupráci a diskusi.

Aktuality

aktualita

V divadle Alfred ve Dvoře proběhla obnovená premiéra anatomie těla v tanci. Netradiční inscenace, jejíž podtitul zní „Přednáška v pohybu – historie člověka v kostech, v kůži, v tkáních“, je úspěšným umělecko-vzdělávacím konceptem přeneseným na českou scénu z Francie. Inscenace slavila úspěchy již na několika evropských jevištích a nyní přijíždí také do Prahy.

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 600 000 kč.