EN
Přejít na Rezidence
Foto: Archiv

Green Streets of Europe

Green Streets of Europe je transformační rezidenční projekt, který se zabývá environmentálními problémy v oblasti scénických umění.

Datum konání akce1. 12. 2023 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

V letech 2023-2025 budou čtyři evropské festivaly scénických umění ve veřejném prostoru spolupracovat s umělci na zkoumání a společném vývoji udržitelnějších formátů pro mezinárodní turné a festivalové programy. Jedná se o festivaly Imaginarius, který se nachází v portugalském městě Santa Maria da Feira, KoresponDance, který se nachází v českém Žďáru nad Sázavou, Špancirfest, který se nachází v chorvatském Varaždinu, a PASSAGE Festival, který se nachází v dánském Helsingøru.

PROČ
Mezinárodní výměna (turné) uměleckých formátů je klíčová pro vytvoření dostupnosti živých uměleckých zážitků nejen v evropských metropolích, ale i ve venkovských oblastech.
Konvenční postupy turné však přispívají k zatížení životního prostředí.
Green Streets of Europe se snaží tyto postupy přehodnotit a přesunout pozornost od uměleckého produktu k uměleckému procesu, a to jak pro festivaly, umělce, tak pro místní komunity a diváky, který nás ukotvuje.

JAK
Klíčovou hnací silou projektu budou umělecké rezidence, které budou klást důraz na místní relevanci, otevírání uměleckých procesů, delší vztahy a hlubší propojení mezi festivaly, místními komunitami a umělci. Rezidence budou rovněž podporovat mezisektorovou spolupráci s místními odvětvími souvisejícími s udržitelností.
Přesun pozornosti od uměleckého produktu k uměleckému procesu je ústředním tématem projektu Green Streets of Europe. Tento posun je nejen výzvou pro konvenční struktury produkce a prezentace představení a posun ve vztazích mezi umělci, diváky a festivaly, ale vyžaduje také změnu komunikačních strategií.
Green Streets of Europe žádá partnery festivalu i umělce, aby se stejnou měrou ujali role komunikátorů, podporovali transparentnost a (místní) angažovanost v průběhu celého projektu, protože společně zkoumáme a testujeme budoucí formáty udržitelných turné a festivalů v oblasti scénických umění.

Rezidenční pobyty jsou koncipovány v modelu home-out-home a každý umělec/spolek bude spojen se dvěma festivaly.
- První rezidence (10 dní) s primárním festivalem
- Druhá rezidence (10 dní) se sekundárním festivalem.
- Třetí rezidence a veřejná prezentace s primárním festivalem.

Součástí každé rezidence je veřejné zasedání, jehož cílem je otevřít se místním komunitám, zapojit je a prozkoumat umělecké procesy jako součást uměleckého zážitku pro diváky a komunity. Poslední rezidencí bude veřejná prezentace umělecké práce v rámci programu festivalu.

ORGANIZAČNÍ ZMĚNA
V rámci projektu Green Streets of Europe jsme se rozhodli hlouběji propojit umělce a místní komunity a vydat se na společnou cestu za udržitelnější praxí. Nejen proto, abychom se propojili na místní úrovni, ale také jako hnací síla pro změny v našich projektech a v provozu festivalu.
Zelený přechod a udržitelnost budou řešeny na všech úrovních provozu. Ačkoli hlavním motorem projektu jsou umělecké rezidence, které podněcují nové způsoby prezentace scénických umění, všechny festivalové organizace projdou také aktem přechodu na provozní úrovni. Aby se organizacím pomohlo přemýšlet jinak a stanovit si dobré cíle, bude tuto část procesu podporovat Julie's Bicycle: nezisková organizace, která spojuje kulturní a environmentální expertízu.

PARTNEŘI

Helsingør Teater | Dánsko | Festival: PASSAGE Festival
Municipality of Santa Maria da Feira | Portugalsko | Festival: Imaginarius
Varaždin Tourist Board | Hrvatsko | Festival: Špancirfest
SE.S.TA, Centre for Choreographic Development | Česká republika | Festival: KoresponDance

 

 

Udržitelná cesta pro performativní umění

Praktické informace

 Barbora Comer: barbora.comer@se-s-ta.cz

Podpora

 Green Streets of Europe je spolufinancován z programu kreativní Evropa Evropské unie

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.