EN
Přejít na Rezidence
Foto: 

Mezinárodní rezidence & work in progress

Datum konání akce9. 4. 2017 v 16:00 |  Místo konání akceŽďár nad Sázavou

ZDRUHESTRANY je mezinárodní kolektiv umělců, kteří se aktivně podílejí na produkci i podpoře umělecké tvorby na poli současného fyzického divadla, tance, performance či klaunského umění. Byl založen absolventy Ateliéru Fyzického divadla, který na JAMU v Brně vede Pierre Nadaud. Od roku 2013 členové spolku jako skupina spolupracovali např. s Danielem Gulkem (Chaos Srdce 2015), Jarem Viňarským (L´Amour: Experiment 2015), Dominiquem Boivinem (Farewell 2016) nebo Philipem Priassem (TraffiC 2015). Individuálně spolupracují s vícerými českými i zahraničními umělci a sdruženími, mezi jinými s Majidou Khattari, Maximem Didenkem, Naderem Rosano, spolkem tYhle, Le Cabaret Nomade, atd. Jako autoři stojí za více než desítkou autorských projektů. Kromě České republiky se představili také v Rakousku, Slovinsku, Německu, Izraeli či na Slovensku.

V současné době ZDRUHESTRANY připravují nový scénický projekt na rok 2017, Le Part des Choses. Devět performerů na scéně pod režií Pierra Nadaud. Hlavními inspiračními zdroji režiséra je kniha Nešťastná žena: cesta od Richarda Brautigana a film Teoréma od Piera Paola Pasoliniho. Obě tato díla propojuje motiv touhy, která se rovněž stává hlavním výchozím tématem pro scénický projekt. Kolektiv se chce ve třech fázích zkoušení zaměřit na fyzický výzkum na toto téma. Zpracování představení Pierre Nadaud vidí skrze filmovou řeč. Za použití světla, hudby a střihu chce dojít k formě pohybového představení, která mluví filmovým jazykem.

Kolektiv usiluje o propojení uměleckých forem, o rozvoj tanečního, pohybového a alternativního divadla na české i zahraniční scéně, usiluje o objevnou cestu k výslednému tanečnímu představení.

Přijďte se podívat na work in progress projektu Les Part des Choses, který bude mít premiéru v září v Brně.

Praktické informace

 vstupné dobrovolné

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.