EN
Přejít na Diskuze a přednášky
Foto: Dragan Dragin

OPEN CALL: PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ 2023 - Temporalita a muzikalita v choreografické kompozici

Akreditovaný Master Class pro taneční pedagogy a choreografy

Datum konání akce10.03. - 12.03.2023 |  Místo konání akceHAMU, Praha

Jak naslouchat sobě samému, vést se sebou dialog? Jak naslouchat druhému? Jaká časovost umožňuje “uložit” gesto do prostoru? Jak nechat vstoupit do těla zvukový prostor, který jej obklopuje? Jak dát význam propojení gesta s hudbou? Tyto otázky si můžeme klást v naprostém tichu i v prostoru plném zvukových podnětů - melodických, rytmických, hlučných, hudebních či imaginárních.

Téma TEMPORALITA A MUZIKALITA V CHOREOGRAFICKÉ KOMPOZICI nepřímo navazuje na téma lońského semináře “Napětí mezi jednotlivcem a skupinou”, které nabízelo odpovědi na otázky demokratického využití sdíleného prostoru. A protože letos se budeme věnovat choreografické kompozici v kontextu muzikality, přizval francouzský choreograf a pedagog Jean-Christophe Paré k sobě do tandemu italského perkusionistu Eliu Moretti.  

Seminář je určen všem pedagogům, choreografům i tanečním interpretům a studentům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a přístupů k taneční tvorbě a kreativní výuce. Cílem semináře je obohatit know-how pedagogů díky užití know-how profesionálních choreografů a naopak. V jeho průběhu jsou sdíleny nástroje pro analýzu a k porovnávání různých pedagogických přístupů, systémů a filozofií.

Seminář je akreditován MŠMT (DVPP), účastníci po skončení obdrží Certifikát.
Seminář bude tlumočen do ČJ.

 

“Poprvé jsem zažila hodiny, ve kterých jsem se opravdu učila choreografii.” (choreografka a pedagožka Bára Látalová o loňském semináři)

Program

Jean-Christophe Paré k tématu semináře:

“Choreograf či tanečník, který se zabývá prostorem, organizuje své smyslové vnímání ve smyslu spolupráce zrakových a hmatových vjemů. V choreografii však existuje další rovina v organizování prostoru a tím je naslouchání. Hledání rovnováhy mezi vnitřním zvukem a rovnováhou těla. Místo, kde se hlučný svět prolíná s vyrovnáváním gravitačních jemností těla v pohybu. Místo, kde tělo slyší tempo svých opor. 

Workshopy budou vycházet z několika klíčových situací v procesu taneční tvorby: improvizace, choreografické hry a mikrokompozice, s nimiž budeme experimentovat: naslouchání pulzaci nejjednoduššího gravitačního pohybu: odraz mezi pádem a pohybem; energie skupiny, kolektivní hudba těla, sbor; vnitřní pocit času, když chceme, aby se přítomnost “udržela” v daném okamžiku... Temporalita a muzikalita v nejhlubších vrstvách našeho těla, to budou naše výchozí body pro choreografickou kompozici.”


Ohlasy z loňského semináře:

“Přihlásila jsem se na Pedagogický seminář, i když vlastně skoro neučím, ale měla jsem pocit, že jsem načerpala mnoho pro svou choreografickou práci. A překvapilo mě, jak se vlastně obojí (pedagogika a choreografie) prolíná.”
(Andrea Miltnerová, choreografka a tanečnice)

“Líbila se mi “delikátnost”, s jakou jsme přistupovali k tvorbě. Přes tento způsob se mi potvrzují určité strategie, jemnosti, jakým způsobem já jako pedagog či choreograf mohu vstupovat do tvůrčího procesu. A také jak ovlivnit způsob myšlení tím, co (a jak) dělám.” (Roman Horák, herec a pedagog)

VIDEODOKUMENT ZE SEMINÁŘE V ROCE 2022

 

Praktické informace

Časy semináře: 

pátek 10. 3. = 16:00 - 19:00

sobota 11. 3. = 10:00 - 17:00 (vč. pauzy na oběd)

neděle 12. 3. = 9.30 - 15:00 (vč. pauzy na oběd)

 

Místo konání:

HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1

Ceny:

dospělý tarif = 2 900 Kč / 2 300 Kč *)

student zvýhodněný tarif = 1 400 Kč / 1 100 Kč *)

*) Zvýhodněné tarify při platbě do 28. února 2023 Studenti a pedagogové HAMU zdarma - počet omezený, nutná registrace!

Přihlášky zasílejte do 5. 3. 2023 prostřednictvím on-line FORMULÁŘE.

Společně s potvrzením přihlášky obdržíte i pokyny k úhradě kurzovného.

Kontakt:

Pro více informací kontaktuje Evu Papánkovou: eva.papankova@se-s-ta.cz, tel: 608 653 653

Umělci

Elia  Moretti

Elia Moretti Životopis

Hudebník, skladatel a performer, původem z Itálie, nyní působící převážně v ČR. Elia je doktorandem na Univerzitě Karlově v Praze, kde rozvíjí výzkum mezi hudbou a performativním uměním se specifickým zaměřením na performativitu zvuku. Konkrétně se zajímá o způsob, jakým může zvuk přispívat ke změně zážitku z představení, a zajímá se o způsoby, jakými se umělecké postupy podílejí na kontextu, z něhož vycházejí nebo na nějž reagují. Komponoval pro několik divadelních nebo tanečních souborů v Itálii, ČR a na Slovensku. Byl členem kulturního a komunitního centra Švestkový Dvůr a podílel se na pedagogických projektech na různých divadelních akademiích. Vedl projekty etnomuzikologického výzkumu financované Ministerstvem kultury ČR a SR na Moravě (CZ). V letech 2018-2020 kurátoroval cyklus Karpatská nová vlna v kulturním centru Wave~centrum nezávislej kultúry (Prešov, SK) a festival Slyš mě! ve Švestkovém dvoře (Malovice, CZ) [ ]

Jean-Christophe Paré

Jean-Christophe Paré Životopis

V roce 1976 získal angažmá v Pařížské opeře, již v roce 1982 byl jmenován prvním tanečníkem a byl členem experimentální taneční skupiny Pařížské opery - Groupe de Recherche de L Opéra de Paris (GRCOP). Operu opustil, aby se věnoval práci s různými současnými francouzskými choreografy - D. Larrieu, R. Chopinot, F. Verret, A. Degroat… a vlastní choreografické tvorbě(má na svém kontě více než patnáct děl). Intenzívně spolupracuje s Wilfride Piolletovou a Jeanem Guizerixem, hvězdami Pařížské opery, kteří jsou ovšem zároveň velmi otevřeni soudobé taneční tvorbě. Vedle interpretační činnosti se společně s nimi zúčastňuje výzkumu v oblasti funkční analýzy tanečního pohybu/ analyse fonctionnelle du mouvement danse (AFMD) ve spolupráci s Odile Rouquet. Je zván k vyučování na konzervatořích a na četné stáže. V roce 1990 vede Národní choreografické centrum v Angers. Věnuje se pedagogické práci, interpretační činnosti, 10 let působil jako inspektor pro taneční oblast francouzského ministerstva kultury, poté jako ředitel Státní školy v Marseille (l’Ecole Nationale de Marseilles). Na univerzitě se podílí se na přípravě řady různých výukových předmětů zaměřených na taneční proces, vyučuje také na ´Science Po´(vysoká škola politických věd) v Paříži. Se SE.S.TA spolupracuje již od roku 1999 a od té doby dává k dispozici své umělecké i intelektuální kapacity pro vysoce kvalitní pedagogický rozvoj tance v České republice. [ ]

Přihlášky/předprodej

Přihlášky zasílejte do 5. 3. 2023 prostřednictvím on-line FORMULÁŘE.

 

Podpora

Seminář je realizován ve spolupráci s HAMU a s podporou MKČR a MHMP.

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.